Angeli

Na dveh figuralnih konzolah za velikim oltarjem stojita pod gotskima baldahinoma skulpturi nadangelov Mihaela in Rafaela z izrazito monumentalnimi krili. Mihael je oblečen v antikizirajoče vojaško oblačilo, v dvignjeni desnici drži meč, v levici pa ščit z napisom QUIS UT DEUS (ki je [videti] kakor Bog). Napis je latinski prevod hebrejskega pomena nadangelovega imena, angeli naj bi ga uporabljali tudi kot bojni krik v bitki s padlimi angeli. Na desni konzoli stoji kip nadangela Rafaela, ki drži v dvignjeni levici palico, v desnici pa veliko ribo.

Beseda angel izhaja iz grške besede aggelos (latinsko angelus), kar pomeni glasnik, sel. Vloga angelov v krščanstvu izhaja iz izročila dvorjanov starega perzijskega kraljestva. Angeli se omenjajo tako v Stari kot tudi v Novi zavezi Svetega pisma. V krščanski ikonografiji so angeli razdeljeni v hierarhijo devetih angelskih korov. V prvem, najvišjem redu so serafi (Seraphim), kerubi (Cherubim) in prestoli (Throni), v drugem redu gospostva (Dominationes), moči (Virtutes) in oblasti (Potestates) in v tretjem redu vladarstva (Principatus), nadangeli (Archangeli) in angeli (Angeli).

V Novi zavezi je poudarjena zlasti vloga nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela. Mihael, v Stari zavezi poimenovan knez (Dan 10,13; Dan 10,21; Dan 12,1), je zaščitnik hebrejskega naroda, v krščanstvu pa je dobil vlogo vojskovodje nebeške vojske, ki bije bitko proti zlu. V likovni umetnosti so njegovi atributi sulica, meč in zmaj. V upodobitvah Poslednje sodbe je upodobljen s tehtnico, s katero tehta duše. Ime drugega od nadangelov, Rafaela, ima v hebrejščini pomen »Bog zdravi«. Rafael je varuh mladih, romarjev in popotnikov ter zdravilec ljudi in živali (ikonografski motiv Angel varuh). V likovni umetnosti je njegov atribut pogosto riba. Gabriel je nadangel, ki je napovedal rojstvo Marije in Janeza Krstnika, v likovni umetnosti ga med drugim srečamo na motivu Oznanjenja, kjer se pojavi pred Marijo in napove Jezusovo rojstvo. Njegov najpogosteje upodobljen atribut je lilija.

Matjaž Krašovc Anderlič

(21. 5. 2014)