Portret cerkvenega dostojanstvenika

Spomenik lavantinskega knezoškofa Antona Martina Slomška (1800-1862) stoji na desni strani prezbiterija v mariborski stolnici.
Škofov kip je postavljen v razkošen neogotski okvir (načrt zanj: Georg Härtl), ob straneh ga obdajata plošči z imeni pokojnih mariborsko-lavantinskih škofov od prenosa škofijskega sedeža dalje. Slomšek je upodobljen celopostavno, frontalno, oblečen v škofovski ornat. Ob njegovi levi nogi stoji majhen slop, na katerem so naložene knjige, upodobljenec se z levo roko naslanja nanje, desnico pa ima položeno na prsi. Upodobljenčeve obrazne poteze so realistične, za kar so se naročniki še posebej zavzemali. Podobno kot pri drugih Slomškovih portretih se upodobitve naslanjajo na škofove slikarske portrete, nastale v zadnjih letih njegovega življenja, in na edino ohranjeno fotografijo.

Portreti cerkvenih dostojanstvenikov ponavadi sledijo uveljavljenim ikonografskim vzorcem. Največkrat so upodobljeni v tričetrtinskem profilu, dopasno ali v tričetrtinskem izrezu; celopostavni portreti so redkejši. Položaj upodobljenca v cerkveni hierarhiji kažejo njegova oblačila in insignije (pri škofu npr. pektorale, mitra, pastorale, škofovski prstan). Poleg splošnih so lahko upodobljeni tudi posebni atributi, ki so povezani z življenjem ali osebnimi lastnostmi upodobljenca. V Slomškovem primeru so to knjige, ki poudarjajo njegovo pisateljsko dejavnost. Na slikah so dostojanstveniki največkrat upodobljeni v interierju (značilni rekviziti so zavesa, steber, mizica) ali pred nevtralnim ozadjem; upodobitve v krajini so redke.


Franci Lazarini

(16. 5. 2013)