Sv. Frančišek Asiški

Na vitraju je upodobljen sv. Frančišek Asiški, ki prejema stigme. Roki ima razprti, obraz usmerjen navzgor proti Jezusu v serafinski podobi. Oči ima v popolnem sprejemanju in zaupanju Jezusu zaprte. Ob njem je upodobljena sv. Klara z monštranco. Sveta Klara je Frančiškova prijateljica in ustanoviteljica klaris.

Najstarejši vir, v katerem je opisano življenje sv. Frančiška Asiškega, je Vita prima/secunda S. Francisci Tomasa de Celana iz let 1228-1229/1249, drugi pomembni vir pa je Legenda Maior S. Francisci, ki jo je leta 1262 napisal sv. Bonaventura (ok. 1217-1274). Njegova življenjska zgodba je vključena tudi med hagiografije v Zlati legendi (Legenda aurea) Jacobusa de Voragine (zapisal okoli 1265).

Sv. Frančišek Asiški je živel v letih od o. 1182 do 1226. Leta 1209 je ustanovil red manjših bratov frančiškanov, za svetnika pa je bil razglašen že leta 1228, iz tega leta je tudi najstarejša znana upodobitev. Je eden najpomembnejših, najvplivnejših in najbolj češčenih svetnikov nasploh. V likovni umetnosti so znane številne upodobitve, na katerih je naslikan asketskega videza, v habitu sive ali rjave barve z belim pasom, ki ima tri vozle za njegove redovne zaobljube: uboštvo, čistost in pokorščino. Med najbolj priljubljenimi motivi so Ekstaza sv. Frančiška Asiškega, Sv. Frančišek Asiški sprejema stigme in Sv. Frančišek Asiški pridiga pticam. Ob stigmah so njegovi glavni atributi razpelo, lilija in lobanja.

Tea Plaftak

(21. 5. 2014)