Sv. Janez Krstnik

Na upodobitvi vidimo enega od desetih reliefov s kornih klopi v mariborski stolni cerkvi. Janez Krstnik v prisotnosti sv. Duha krščuje Jezusa Kristusa ob reki Jordan. V ozadju so ljudje, ki prisostvujejo dogodku.

Najstarejši pisni vir je Sveto pismo. Jezusov krst je opisan v treh evangelijih: v Matejevem (Mt 3,13-17), Markovem (Mr 1,9-11) in Lukovem (Lk 3,21-22).

V Matejevem evangeliju se zgodba glasi tako: Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je odgovoril in mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«

Način upodabljanja ikonografskega motiva Krst v Jordanu se je skozi čas spreminjal. Na začetku sta Kristus in Janez stala v vodi, ki jima je bila do višine bokov, saj so krščence potapljali v vodo. Tudi krstni bazeni v starokrščanskih baptisterijih so bili postavljeni za takšen način krščevanja. Kasneje so začeli krščence oblivati z vodo. Na upodobitvah sta zato - kot v našem primeru - Janez Krstnik in Kristus upodobljena na obrežju Jordana. Tudi skupina, ki je bila priča dogodku, se je sčasoma povečala. Na zgodnejših upodobitvah je ob reki personifikacija reke v podobi starca. Sčasoma se ji pridružijo angeli, ki držijo Jezusovo oblačilo. V renesansi se število angelov poveča na tri, upodobljeni pa so tudi že navadni ljudje.

Zanimiva je tudi posoda, s katero Janez obliva Kristusa. Na nemških upodobitvah je to navadno vrč, na italijanskih školjka, na nizozemskih pa Janez Krstnik uporabi kar svojo dlan.

Najpomembnejši ikonografski motivi iz življenja Janeza Krstnika so: Zaharija v templju ali Oznanjenje Zahariji, Marijin obisk tete Elizabete (Obiskovanje, Marija obišče Elizabeto), Rojstvo Janeza Krstnika, Krstnikovo oznanjevanje (Janez Krstnik pridiga v pustinji), Jezusov krst (Krst v Jordanu), Janeza Krstnika ženejo v ječo, Janez Krstnik v ječi, Salomin ples, Obglavljenje Janeza Krstnika in Pokop Janeza Krstnika. Sv. Janeza Krstnika so upodobili številni pomembni umetniki, saj je ena najpomembnejših osebnosti krščanske religije. Med bolj znanimi so Verrocchio, Leonardo, Tizian in Rubens.

Denis Ivančić

(21. 5. 2014)