KAKO PREPOZNATI IN RAZUMETI UPODOBLJENO. Vsebina mariborskih umetnin v Pokrajinskem muzeju v Mariboru

KAKO PREPOZNATI IN RAZUMETI UPODOBLJENO. Vsebina mariborskih umetnin v Pokrajinskem muzeju v Mariboru

Razstavo so pod mentorstvom doc. dr. Barbare Murovec in asist. dr. Tine Košak pripravili študenti 2. letnika Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pri predmetu Uvod v ikonografijo (študijsko leto 2011/2012) in sodelavci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v okviru projekta Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor (Javna agencija za raziskovalno dejavnost, sofinancerki Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Mestna občina Maribor; L6-4315, vodja B. Murovec).
O projektu in mariborski umetnosti glej spletni portal www.mariborart.si.

Razstavni projekt povezuje učenje ikonografske analize, torej preučevanje vsebine likovnih del, s spoznavanjem in razumevanjem mariborskih spomenikov. Študenti so obdelali posamezne ikonografske teme, tako da so poiskali primere tudi v umetnostni dediščini mesta Maribor.

Navzoče bo pozdravil namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor muzejski svetnik Drago Oman.
Razstavo bosta predstavili doc. dr. Barbara Murovec in študentka Tjaša Karba, odprl pa dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Marko Jesenšek.