Umetnost in njeni mariborski prostori

Umetnost in njeni mariborski prostori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasnova in organizacija simpozija:
doc. dr. Barbara Murovec
v sodelovanju z izr. prof. dr. Marjeto Ciglenečki


Častni odbor:

  • akad. prof. dr. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • dr. Franci Demšar, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  • dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor
  • prof. dr. Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
  • Breda Kolar Sluga, direktorica Umetnostne galerije Maribor
  • prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU

----------------------------------------------

Posvet je del aplikativnega raziskovalnega projekta Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor (L6-4315), ki ga sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Mesta občina Maribor in Slovenska akdemija znanosti in umetnosti.