KOLOFON

Umetnostnozgodovinski portal mariborart.si je bil vzpostavljen kot del aplikativnega raziskovalnega projekta Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor / Visual Arts and Architecture in the Spatial Context of the City of Maribor, ki je na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU (UIFS) potekal med julijem 2011 in decembrom 2015, in raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061B), ki poteka na UIFS in ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Portal se nadgrajuje z novimi objavami.

Na portalu je vzpostavljen umetnostni vodnik po Mariboru z izbranimi arhitekturnimi spomeniki, skulpturami simpozija Forma viva Maribor in odstranjenimi avstroogrskimi spomeniki. Na portalu so predstavljene osebnosti, povezane z likovno umetnostjo v Mariboru. Zavihka Spomeniki – vodnik in Poti sta opremljena z interaktivnima zemljevidoma s povezavami do podrobnejših opisov o spomenikih in virtualnih tematskih poti. Zavihek Osebnosti prinaša biografske zapise o umetnikih in naročnikih, ki so se rodili, živeli ali ustvarjali v Mariboru. V zavihku Razstave so dostopne virtualne razstave, ki jih je pripravil UIFS na temo likovne umetnosti v Mariboru, v zavihku Izpostavljamo pa so zbrani dogodki in izidi knjig UIFS na temo mariborske likovne umetnosti.

Naslov: Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor

Skrajšani naslov: mariborart

Založnik in izdajatelj: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Urednica: Andreja Rakovec

Skrbnica: Nika Vaupotič

Prevod v angleški jezik: Nika Vaupotič

Fotografije: Andrej Furlan, Branimir Ritonja, avtorji prispevkov, arhiv UIFS, osebni arhivi, elektronski in drugi viri

Tehnična podpora, oblikovanje, izdelava zemljevidov: Mitja Gradišnik, FERI UM

Na spletu dostopen od: 2013, občasno se spreminja in dopolnjuje.

Morebitne predloge in vprašanja naslovite na e-naslov: andreja.rakovec@zrc-sazu.si

ISSN 2670-6547

© Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU