Ivan Dvoršak

Ivan Dvoršak je eden glavnih predstavnikov Mariborskega kroga in ključnih protagonistov Fotokluba Maribor. Bil je prvi, ki se je kot fotograf izoblikoval v okviru Mariborskega kroga ter s svojimi deli vplival na dejavnost mlajših kolegov. Bil je kandidat mojster fotografije Foto zveze Jugoslavije in AFIAP (Artiste FIAP) (1971). Objavljal je v revijah Spot (1972), Sinteza (1974) in s svojimi fotografijami opremil revijo Dialogi (1971, 1973). Kot samouk je na tečajih za uporabno grafiko in oblikovanje pridobil znanje na področju grafičnega oblikovanja, leta 1958 se je udeležil tečaja za risanje in grafiko ter v 1950-ih začel delovati kot grafični oblikovalec. Delal je v različnih reklamnih ateljejih v Mariboru in sodeloval z več mariborskimi podjetji in institucijami (npr. TGT - TVT Maribor, Univerza v Mariboru, TGA Kidričevo, Loterija Slovenije). Leta 1978 je z Matjažem Bertoncljem izdelal celostno grafično podobo za 9. kongres Zveze svobodnih sindikatov v Mariboru, ki je vključevala dvanajst plakatov, kjer je bila poudarjena fotografija. Pripravljal je tudi razstave Fotokluba Maribor in oblikoval spremno gradivo, kot so katalogi, vabila in plakati. Večkrat je bil mentor na fotografskih tečajih, še zlasti po letu 1980. Ok. leta 1990 je prenehal aktivno delovati v Fotoklubu Maribor, fotografiral je le še občasno. Sodeloval je na razstavah doma in v tujini ter za svoje delo prejel številne nagrade. V zgodnjem obdobju ga je zaznamovala nemška subjektivna fotografija, ukvarjal se je s fotografiko, fotomontažo, pritegnila ga je motivika portreta in prizorov iz vsakdanjega življenja. Vrhunec njegovega fotografskega opusa predstavljajo dela iz 1960-ih, ki so utirala pot estetiki Mariborskega kroga, in dela iz 1970-ih, ki so nastajala v okviru Mariborskega kroga. Razstava, ki sta jo pripravila s Petrom Lešnikom leta 1969, je bila ena izmed predhodnic razstave Fotografija Mariborskega kroga leta 1971 v Razstavnem salonu Rotovž. Slednjo je Dvoršak tudi postavil. Motive je črpal iz urbanega okolja, pritegnili so ga izpraznjeni prostori, obrobne lokacije v mestu, detajli industrijske krajine in prometa, kamor je redko vključena figura, le posamezni detajli pričajo o človekovi prisotnosti. Samotne krajine ustvarjajo vtis puščobnosti sivega vsakdana, ki ga mestoma rahlja motiv drevesa in drugega rastja ter svetli kontrasti v peščenih cestah in v odsevih mokrih površin. Črno-belo fotografijo je privedel do skrajnega roba, saj je s preosvetlitvijo naglaševal sivine in temine, kar je skupaj z izbrano motiviko stopnjevalo vtis odtujenosti in duhovne izpraznjenosti sveta. Večkrat so nastajale kolekcije treh fotografij, ki obravnavajo iste ali sorodne motive v časovnem zaporedju ali iz različnih zornih kotov, pri čemer prihaja do detajlnih sprememb, ki opozarjajo na minevanje časa, in sestavljanja več del v razložene kompozicije. V delih je opazna kontrastnost, ki se kaže v površinah z zglajenimi ploskvami, mrežastih in črtastih elementih tlakovanih in tekstilnih površin, temnih travnatih partijah in peščenih cestah z raznovrstnimi oblikami kamna ter v širokem razponu odtenkov sivega klina, kar daje fotografijam močno likovno vrednost. Fotografije so zasnovane premišljeno, odmišljeni so nepotrebni detajli, pogost kompozicijski element so linije, ki se izrisuje v različnih predmetih, npr. žici, polivinilastem traku, razgrnjenem v pokrajini, železnih ograjah in tirnicah, ki usmerjajo gledalčev pogled, lesenih latah in drogovih, ki ustvarjajo akcente. Formo krajine je prenesel tudi v tihožitja z motivi posteljnine, ki so nastala v svetlejšem fotografskem zapisu. Serija fotografij Avgust leta 1972 (1972) je za razliko od starejših del posneta v svetli skali, kar vnaša vedrejše tone v interpretacijo. Ukvarjal se je tudi z barvno fotografijo. Njegova dela so v muzejskih in galerijskih zbirkah v Sloveniji. Na področju grafičnega oblikovanja je upošteval čistost črkovne ali geometrijske oblike, na plakatih je izpostavljal vlogo fotografije, ki jo je obdelal po načelu sitotiska z velikim rastrom in reducirano barvno skalo. Večkrat je sodeloval z Matjažem Bertoncljem, Vladimirjem Tošem, Petrom Vernikom in Jankom Zadravcem. Za grafično oblikovanje je prejel vrsto nagrad.

 

Nagrade, priznanja, odlikovanja:

(izbor)

 • 1958, 3. nagrada za plakat na II. mednarodnem lesnem sejmu Ljubljana
 • 1958, 2. nagrada za plakat 90 let tiskarstva na Slovenskem
 • 1958, 3. nagrada za plakat 31. oktober - dan varčevanja
 • 1959, 2. nagrada za zaščitni znak Ljubljana transport
 • 1961, 1. nagrada za plakat Razstava republiških učil
 • 1963, 1. nagrada za zaščitni znak Petrol Ljubljana
 • 1964, 1. nagrada za kongresno značko SKJ
 • 1965, 2. nagrada za zaščitni znak Železarne Jesenice
 • 1968, 1. nagrada na razstavi jugoslovanske fotografije
 • 1968, 3. nagrada za fotografijo Nafta na razstavi Čelik i nafta v Sisku
 • 1970, zlata medalja v sekciji proste teme za fotografijo Rože in signali na razstavi 6. izložba fotografije 29. november. Trenutak čovjeka v Maglaju
 • 1971, naziv AFIAP (Artist FIAP) Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP)
 • 1972, nagrada za kolekcijo fotografij na 5. medklubski razstavi fotografij v Novem Beogradu
 • 1974, član Kabineta slovenske fotografije
 • 1974, srebrna medalja na mednarodni razstavi v Maglaju
 • 1975, zlata Puharjeva medalja za kolekcijo na XVIII. republiški razstavi fotografij na Vrhniki
 • 1975, 1. nagrada za zaščitni znak Impol
 • 1977, 1. nagrada za zaščitni znak Tosama Domžale
 • 1978, pohvala za celostno grafično podobo Zveze sindikatov Slovenije
 • 1979, pohvala na 6. razstavi fotografij in diapozitivov
 • 1979, 1. nagrada za zaščitni znak Unial
 • 1984, 1. nagrada za zaščitni znak Tesnila Trebnje
 • 1984, 1. nagrada za kolekcijo v sklopu Nove smeri in tendence in 1. nagrada za kolekcijo v sklopu Življenje na medklubski razstavi fotografije Nova fotografija v Beogradu
 • 1984, Ažbetova medalja
 • 1985, pohvala za kolekcijo na 6. medklubski razstavi fotografije in diapozitivov v Vuzenici
 • 2006, priznanje z medaljo Zveze kulturnih društev Maribor za izjemen prispevek k dosežkom  mariborskega fotografskega kroga

 

Andreja Rakovec

(17. 3. 2016)

Razstave

Samostojne razstave:

 • 1969: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Ivan Dvoršak in Peter Lešnik
 • 1970: Beograd, Salon fotografije, Ivan Dvoršak
 • 1972: Ljubljana, Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev, Ivan Dvoršak
 • 1974: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej Kranj), Ivan Dvoršak (Z)
 • 1981: Beograd, Srbija, Salon fotografije, Ivan Dvoršak (K)
 • 1993: Rogaška Slatina, Razstavni paviljon zdravilišča Rogaška Slatina, Zora Plešnar, Ivan Dvoršak

Skupinske razstave:

(izbor)

 • 1965: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, IX. republiška razstava umetniške fotografije (K)
 • 1965: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Uporabna fotografija (K)
 • 1966: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Dvoršak, Krajšek, Reichenberg, Šnuderl (K)
 • 1967: Frankfurt am Main, Nemčija, Galerie BG, Slowenische Gebrauchsgraphik und Typographie
 • 1968: Sisek (Sisak), Hrvaška, Galerija Muzeja Sisak, Čelik i nafta, 2. jugoslavenska izložba fotografije (K)
 • 1970: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Grafično oblikovanje v službi gospodarstva (K)
 • 1970: Zemun, Srbija, Galerija Muzeja Zemun, VI međuklubska izložba fotografije (K)
 • 1970: Maglaj, Bosna in Hercegovina, Fotoklub Natron, 6. izložba fotografije 29. november. Trenutak čovjeka (K)
 • 1971: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotografija Mariborskega kroga
 • 1971: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej), Mariborski krog (Z)
 • 1971: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Razstava DLOS '71 - pododbor Maribor (K)
 • 1972: Zagreb, Hrvaška, Galerija suvremene umjetnosti, Mladi slovenski umjetnici '72 (K)
 • 1972: Maglaj, Bosna in Hercegovina, Fotoklub Natron, 8. izložba fotografije 29. november. Trenutak čovjeka (K)
 • 1972: Eindhoven, Nizozemska, ni podatka o razstavišču, Fotomundi 72 (K)
 • 1973: Ljubljana, Razstavišče Arkade, XV. republiška razstava fotografije
 • 1973: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran), Fotografija Mariborskega kroga (Z)
 • 1973: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Nova fotografija - NF 1. Vidiki in usmeritve (K) (prenos: 1974: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran); Ljubljana, Razstavišče Emonska vrata (Arhitekturni muzej); Zagreb, Hrvaška, Galerija suvremene umjetnosti; Beograd, Srbija, Muzej savremene umetnosti)
 • 1974: Murska Sobota, Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka (Delavska univerza Murska Sobota), Fotografija Mariborskega kroga (Z)
 • 1974: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotografija Mariborskega kroga (Z)
 • 1975: Vrhnika, Dom JLA, XVIII. republiška razstava fotografij
 • 1976: Sisek (Sisak), Hrvaška, Galerija Muzeja Sisak, Čelik i nafta. VI. jugoslavenska izložba fotografije - Sisak '76 (K)
 • 1976: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotoklub Maribor 1936-1976 (K)
 • 1977: Slovenj Gradec, Umetnostni paviljon, Dnevi slovenske fotografije in amaterskega filma Slovenj Gradec '77 (K)
 • 1977: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej Kranj), III. razstava fotografije. Pokrajina '77 (Z)
 • 1978: Novo mesto, Upravna stavba tovarne Krka, XX. republiška razstava fotografije (K)
 • 1979: Osijek, Hrvaška, Galerija Zodijak Osijek, Izložba fotografije i diapozitiva Osijek '79 (K)
 • 1979: Ljubljana, Jakopičeva galerija & Moderna galerija, Slovenska likovna umetnost 1945-1978 (K)
 • 1979: Banjaluka, Bosna in Hercegovina, Dom kulture, IX. jesenski salon. Prisustvo fotografije u savremenoj umjetnosti (K)
 • 1980: Ljubljana, Galerija Škuc, 9. mednarodna razstava fotografije (K)
 • 1980: Vrhnika, Dom JLA, XXI. republiška razstava fotografije (K)
 • 1980: Ljubljana, Galerija Škuc, XXII. republiška razstava fotografije (K)
 • 1980: Maribor, Razstavni salon Rotovž, 1. jugoslovanski trienale Ekologija in umetnost - Eko 80 (K)
 • 1982: Liverpool, Velika Britanija, Open Eye Gallery, Some Aspects of Yugoslav Contemporary Photography (K)
 • 1982: Ljubljana, Jakopičeva galerija, Razstava grafičnega oblikovanja. 30-letnica DOS (K)
 • 1983: Beograd, Srbija, Salon Muzeja savremene umetnosti, Neki aspekti savremene jugoslovenske fotografije (K)
 • 1983: Ljubljana, Jakopičeva galerija, Vidna sporočila 1981-1983 (K)
 • 1985: Vuzenica, Gasilski dom, 6. medklubska razstava fotografij in diapozitivov (K)
 • 1986: Ljubljana, Jakopičeva galerija, Vizualne komunikacije 1978-1985 (K)
 • 1986: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Fotoklub Maribor 1936-1986. Razstava fotografij v jubilejnem letu (K)
 • 1988: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Slovenski gledališki plakat
 • 1988: Milje (Muggia), Italija, Beneška hiša, IIa triangoalare di fotografia. I fotografi Sloveni (K) (prenos: Beljak (Villach), Avstrija, Galerie an der Stadtmauer)
 • 1990: Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 150 let fotografije na Slovenskem III, 1945-1990 (K)
 • 1993: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotografija Mariborskega kroga (Z)
 • 1996: Ljubljana, Moderna galerija, Prvih pet let zbirke fotografij (K)
 • 1997: Ljubljana, Cankarjev dom, Fotoklub Maribor 1936-1996 (K)
 • 1997: Ljubljana, Moderna galerija, Drevo (Z)
 • 2000: Ljubljana, Jakopičeva galerija, Vsi na volitve! Plakat kot politični medij na slovenskem 1945-1999 (K)
 • 2002: Ljubljana, Moderna galerija, Geometrija samote. Nekateri vidiki modernizma v nacionalni zbirki fotografij Moderne galerije (K)
 • 2003: Ljubljana, Moderna galerija, Do roba in naprej. Slovenska umetnost 1975-1985 (K)
 • 2005: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotografija Mariborskega kroga (K) (prenos 2006: Murska Sobota, Galerija Murska Sobota)
 • 2005: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej Kranj), Kabinet slovenske fotografije. Izbor iz zbirke (K)
 • 2008: Ljubljana, Ljubljanski grad, Iz zbirke Kabineta slovenske fotografije pri Gorenjskem muzeju (K)
 • 2010: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Iz zbirke UGM
 • 2011: Ljubljana, Moderna galerija, 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi. Izbor del iz nacionalne zbirke Moderne galerije 1906-1991 (K)
 • 2012: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti
 • 2014: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 60! Panorama. Razstava zbirke UGM ob 60. obletnici (Z)
 • 2014: Passariano, Italija, Villa Manin, Magija umetnosti: Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013


Izobrazba

1948-1951, Maribor, Železniška industrijska šola


Zaposlitev

 • 1951-1955, Maribor, Železniške delavnice Maribor, ključavničar kovinske stroke
 • 1957-1959, Maribor, Agencija Mi - podjetje za reklamo, propagando in ostale usluge, grafični oblikovalec
 • 1959, Maribor, Reklamefekt - publiciteta - gospodarska in turistična reklama, grafični oblikovalec
 • 1959-1962, Maribor, Reklama Tabor RTM - podjetje za ekonomsko propagando in publiciteto, uporabni grafik, oblikovalec, retušer
 • 1963-1989, Maribor, Reklampublic Maribor - podjetje za turistično in ekonomsko propagando, grafični oblikovalec

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

 • 1957-2013, Ljubljana, Društvo oblikovalcev Slovenije
 • 1962-2013, Maribor, Fotoklub Maribor
 • 1974-2013, Kranj, Kabinet slovenske fotografije
 • Leta članstva neznana, Montreal, Kanada, ICOGRADA (International Council of Communication Design)

Slogovni oris:

moderna umetnost

Dela

Znana dela:

 • V smeri kozolcev, 1962
 • Elipse, 1964, Ljubljana, Moderna galerija
 • Kolobarčki, 1964
 • Nafta, 1966, Ljubljana, Moderna galerija
 • Mrtva debla, 1967
 • Po dežju, 1967
 • Otroci z dvorišča, 1968
 • Klic, 1968
 • V smeri kozolcev, ok. 1968
 • Avto (Pokriti avto; Kolekcija 4), 1969, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Vogal, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Otroški svet (Predmestje), 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Predmestje, 1970
 • Radovednost, 1970
 • Trenutek tišine, 1970
 • Horizont, 1970
 • Vrane, 1970
 • Zbiralniki, 1970, Ljubljana, Moderna galerija
 • Monte rosa (Kolekcija 14), 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Konstruktor (Dimnik; Kolekcija 6/2), 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Melje, 1970
 • Swaty, 1970
 • Tovornjak, 1970
 • SR 2-2, 1970
 • ST 2, 1970
 • Izpod mostu, 1970
 • Posteljnina, ok. 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Postelja, ok. 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Stol (Desno), ok. 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • La sposa, ok. 1970
 • Betnavska - E, 1971
 • Glinokop - T, 1971
 • Avgust leta 1972, 1972
 • G 12-4, 1973, Ljubljana, Moderna galerija
 • G 12-5, 1973, Ljubljana, Moderna galerija
 • Mreža D, 1975, Ljubljana, Moderna galerija
 • Glinokop, 1975
 • EMB, 1975
 • Trak 1-3, 1975
 • Stik, ok. 1975
 • Hiša, ok. 1975
 • Pogorišče 1, ok. 1975
 • Avtobusna postaja - 2, 1978


Viri in literatura

Viri:

 • Dokumentacija UGM, hemeroteka, Ivan Dvoršak.
 • Dokumentacija UGM, hemeroteka, Mariborski krog.
 • Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, hemeroteka, Ivan Dvoršak.
 • Zasebni arhiv avtorja.
 • Zasebni arhiv Stojana Kerblerja.

Literatura:

 • Dvoršak, Krajšek, Reichenberg & Šnuderl (ur. Mirko Reichenberg), Razstavni salon Rotovž, Maribor 1966.
 • Zmago JERAJ, Težnja k izpovednosti. Ob prvi samostojni razstavi umetniške fotografije Ivana Dvoršaka in Petra Lešnika, Večer, 25/188, 1969, str. 8.
 • Aleksander BASSIN, Zmago JERAJ, Janez MESESNEL, Ivan Dvoršak, Spot, časopis za fotografiju, 1, 1972, str. 37-38.
 • Meta GABRŠEK PROSENC, Znak, kot samostojen element. Ob razstavi Matjaža Bertonclja in Ivana Dvoršaka,  Večer, 41/116, 1985, str. 6.
 • Meta GABRŠEK PROSENC, Pomen Mariborskega kroga v jugoslovanski fotografiji sedemdesetih let, Sinteza, 73-74, Ekran, 11/5-6, 1986, str. 64-69.
 • 150 let fotografije na Slovenskem, 1945-1990 (ur. Alja Predan), Mestna galerija Ljubljana, Ljubljana 1990.
 • Boris GORUPIČ, Razstava fotografij in skulptur, Novi tednik, 47/39, 1993, str. 9.
 • Mojca PRIJATELJ, Fotografija Mariborskega kroga, diplomska naloga, Maribor 1996.
 • Primož LAMPIČ, Dvoršak, Ivan, Allgeimeines Künstlerlexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 31, Dunlop - Ebers, München & Leipzig 2002, str. 361-362.
 • Primož LAMPIČ, Dvoršak Ivan, Enciklopedija Slovenije, 16, Dodatek A-Ž, Ljubljana 2002, str. 51.
 • Mariborski krog (ur. Branimir Ritonja), Maribor 2005.
 • Meta KORDIŠ, Kdo sta bila še dva vidna predstavnika Mariborskega kroga, Večer, Sobotna priloga, 67/128, 2011, str. 26.
 • Ivan Dvoršak, fotografije, Maribor 2013.


Osnovni podatki

Rojstvo 20. april 1934, Maribor
Smrt 27. september 2013, Maribor
Različice imena: Ivan Leopold
Spol: moški
Poklic: fotograf, grafični oblikovalec
Slogovni oris: moderna umetnost

Delovanje

Čas: zadnja tretjina 20. st.
Geografsko področje: severovzhodna Slovenija