Ivo Čerle

Ivo Čerle se uvršča med fotografe Fotokluba Maribor in avtorje, ki so se predstavili na razstavi Fotografija mariborskega kroga leta 1971 v Mariboru. Osnovno fotografsko znanje je pridobil v fotolaboratoriju propagandnega oddelka v Metalni Maribor, kjer je bil zaposlen, nato ga je izpopolnil v Fotoklubu Maribor, kjer so mu svoje izkušnje in znanje predajali Ivan Dvoršak, Zmago Jeraj, Stojan Kerbler in Dragiša Modrinjak. Nanj so vplivali jugoslovanski fotografi Tošo Dabac, Dragoljub Tošić in Jozo Ćetković, slednji ga je navdušil zlasti za fotografiko, s katero se je Čerle ukvarjal zlasti v 2. pol. 1960-ih. Leta 1972 je prejel naziv kandidat mojster fotografije Foto zveze Jugoslavije in leta 1974 AFIAP (Artiste FIAP), večkrat se je uvrstil med najuspešnejše razstavljalce v Sloveniji in Jugoslaviji. Njegova dela so bila objavljena v domačih in tujih časopisih in revijah (npr. v revijah Borec, Foto-kino revija, The Czechoslovak Review. Fotografie 69 (Češka), Spot). Aktivno je sodeloval pri organizaciji različnih projektov Fotokluba Maribor, za katerega je mdr. oblikoval tiskovine. Bil je mentor fotografskih tečajev za različne ciljne skupine, vodil je likovno razstavišče v podjetju Zlatorog, kjer je ustanovil tudi fotografsko sekcijo. Njegovo delo grafičnega oblikovalca je vplivalo tudi na fotografsko ustvarjanje tako v tehničnem smislu kot kompozicijskih prijemih. Poleg fotografike se je ukvarjal še z izohelijo in fotomontažo, kombiniral fotografiko in fotomontažo, v 1970-ih se je usmeril v čisto fotografijo. Ustvarjal je v tehnikah črno-bele in barvne fotografije. Med najbolj znanimi fotografskimi cikli so Iz albuma portretov, Moja potovanja, Maske, Refleksije, Kolaži,  Gozdne impresije, Likovni umetniki,  Folkart in Mariborski utrip. Njegov opus zaznamuje človeška figura, ki jo zajame v portretih in utrinkih iz vsakdanjega življenja, prizorih dela, v urbanem okolju, tovarnah, na ulicah in jo kot spreten interpret človeške nravi predstavi v širokem razponu notranjega doživljanja in čustvovanja. Pri portretih se giblje od ateljejsko izčiščenih upodobitev žensk do naturalističnega prikaza starcev in žanrskih portretov delavcev. Predstavljene so različne starostne skupine, od otrok do odraslih, pri čemer je večkrat naglašena ekspresivnost v obrazni mimiki oz. obliki obraza, pristnost reakcij in vloge posameznikov v medsebojnih odnosih. V poznem opusu so nastali portreti umetnikov, udeležencev likovnih kolonij, ki jih je razstavil skupaj z njihovi portreti njega samega. Njegov opus obsega tudi dela z motivi iz predmestnega okolja, na kar je vplivala zlasti neatraktivna tematika, ki so jo predstavljali fotografi, ki so razstavljali na razstavah Fotografija mariborskega kroga, npr. zapuščene hiše, prometni znaki, drevesa, ograje, medtem ko izseki mestnih krajin iz zadnjega obdobja naglašujejo na eni strani liričnost, na drugi pa beležijo odnos sodobnega človeka do družbenih vprašanj. Obravnaval je tudi motive iz narave, ki jih je podal v liričnih interpretacijah in atraktivnih pristopih s posluhom za likovne vrednosti motivov, posamezne fotografije bi lahko razumeli kot simbolne upodobitve, v katerih se izrisujejo vzporednice s človekom in njegovo usodo (npr. Kataklizma). V seriji Kolaži je opozoril na ekološko problematiko in prepletel barvne in črno-bele fotografije po načelu kontrastnosti, ki je hkrati simbioza slikovitih in likovno zanimivih površin in oblik ter drobnih, celo humornih detajlov. Poleg fotografije se ukvarja tudi s slikarstvom, znane so npr. upodobitve ameriških Indijancev v različnih likovnih tehnikah. Na področju grafičnega oblikovanja je prejel več nagrad, izdelal je logotipe za znana slovenska podjetja (npr. Tovarno glinice in aluminija v Kidričevem, Muro, Trgoavto Koper, Tekstilindus). Leta 1981 je zasnoval pisavo čerleta (cherleta), pri kateri je izhajal iz cevi in ki jo zaznamujejo mehke linije in voluminoznost. Del njegovih fotografij hranijo v Umetnostni galeriji Maribor in Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Svoja dela je razstavil na številnih razstavah doma in v tujini ter zanje prejel vrsto nagrad.

 

Nagrade, priznanja, odlikovanja:

(izbor)

 • 1959, 2. nagrada za plakat 12. grafičnih letnih športnih iger
 • 1961, 3. nagrada za zaščitni znak hotela Lev v Ljubljani
 • 1962, odkupna nagrada za zaščitni znak tovarne Tekstilindus Kranj
 • 1964, 3. nagrada za turistični plakat mesta Ljubljane
 • 1965, odkupna nagrada za zaščitni znak tovarne Mura
 • 1965, 3. nagrada za naslovnico revije Borec
 • 1966, 1. nagrada za zaščitni znak podjetja Trgoavto Koper
 • 1966, zlata medalja na X. republiški razstavi umetniške fotografije v Krškem
 • 1966, 3. nagrada na 15. razstavi jugoslovanske fotografije v Splitu
 • 1968, bronasta medalja na XI. republiški razstavi umetniške fotografije v Murski Soboti
 • 1968, 2. nagrada za zaščitni znak Dela iz Ljubljane
 • 1969, 3. nagrada za zaščitni znak podjetja Transturist iz Škofje Loke
 • 1969, srebrna medalja na 12. republiški razstavi v Mariboru
 • 1969, 1. nagrada za zaščitni znak Tovarne glinice in aluminija Kidričevo
 • 1970, 1. nagrada na 17. razstavi jugoslovanske fotografije v Jajcu
 • 1970, 3. nagrada za plakat II. kongresa samoupravljavcev Jugoslavije
 • 1971, diploma za posamezno fotografijo na Mednarodnem salonu umetniške fotografije v Sarajevu
 • 1971, 2. nagrada za zaščitni znak in tiskovine podjetja Velana Ljubljana na natečaju AS design 71
 • 1972, diploma za fotografijo Jadrnica na mednarodni fotografski razstavi v Herrschingu v Nemčiji
 • 1972, 2. nagrada za kolekcijo fotografij na 18. razstavi jugoslovanske fotografije v Zagrebu
 • 1975, bronasta medalja na 30. mednarodni razstavi fotografije v Hong Kongu
 • 1975, diploma za kolekcijo fotografij na XVII. republiški razstavi umetniške fotografije v Piranu
 • 1975, diploma na CACCA International Exhibition of Photography v Chicagu
 • 1976, diploma na 14. mednarodni razstavi fotografij na Kitajskem
 • 1978, diploma za fotografijo na Northwest International Exhibition of Photography v Puyallupu
 • 1974, naziv AFIAP (Artiste FIAP) Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP)
 • 1995, 3. nagrada za črno-belo fotografijo na razstavi Človek in kovina
 • 1997, diploma na 35. slovenski razstavi črno-bele in barvne fotografije v Novi Gorici
 • 2002, posebna nagrada Fotogalerije Stolp na 3. mednarodni razstavi fotografij Mleko

 

Andreja Rakovec

(17. 3. 2016)

Razstave

Samostojne razstave:

(izbor)

 • 1985: Maribor, Likovno razstavišče Zlatorog, Vizualne komunikacije. Redžo Kolaković, Ivo Čerle (Z)
 • 1988: Maribor, Likovno razstavišče Stavbar, Ivo Čerle. Likovni zapisi iz Španije (Z)
 • 1992: Maribor, Fotosalon, Ivo Čerle. Aplikativna fotografija
 • 1995: Maribor, Fotogalerija Stolp, Ivo Čerle - fotografije (K)
 • 1996: Maribor, Fotogalerija Stolp, Ivo Čerle (Z)
 • 2002: Maribor, Razstavišče Union, Ivo Čerle (Z)
 • 2006: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Ivo Čerle. Fotografije (K)
 • 2007: Maribor, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Ameriški domačini. Podobe v perorisbi in akvarelu

Skupinske razstave:

(izbor)

 • 1965: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, IX. republiška razstava umetniške fotografije (K)
 • 1966: Krško, Galerija Krško, X. republiška razstava umetniške fotografije
 • 1966: Split, Hrvaška, ni podatka o razstavišču, 15. izložba jugoslavenske fotografije
 • 1968: Murska Sobota, Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka (Pokrajinski muzej Murska Sobota), XI. republiška razstava umetniške fotografije (K)
 • 1968: Novi Sad, Srbija, ni podatka o razstavišču, 16. izložba jugoslavenske fotografije
 • 1970: Jajce, Bosna in Hercegovina, ni podatka o razstavišču, 17. izložba jugoslavenske fotografije
 • 1971: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotografija mariborskega kroga
 • 1971: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej), Mariborski krog (Z)
 • 1971: Sarajevo, Bosna in Hercegovina, ni podatka o razstavišču, Međunarodni salon umjetničke fotografije Sarajevo
 • 1972: Zagreb, Hrvaška, ni podatka o razstavišču, 18. izložba jugoslavenske fotografije (K)
 • 1974: Puyallup, ZDA, Western Washington Fair, Northwest International Exhibition of Photography
 • 1974: Murska Sobota, Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka (Delavska univerza Murska Sobota), Fotografija Mariborskega kroga (Z)
 • 1975: Hong Kong, ni podatka o razstavišču, 30th Hong Kong International Salon of Photography
 • 1975: Chicago, ZDA, ni podatka o razstavišču, CACCA International Exhibition of Photography
 • 1975: Banjaluka, Bosna in Hercegovina, Dom kulture, Dvanaesta međuklubska izložba fotografije (K)
 • 1975: Piran, Mestna galerija Piran, XVII. republiška razstava fotografije
 • 1975: Vrhnika, Dom JLA, XVIII. republiška razstava fotografij
 • 1975: Colombo, Šri Lanka, Lionel Went Memorial Gallery, 21st Sri Lanka International Exhibition of Photography
 • 1977: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotoklub Maribor 1936-1976 (K)
 • 1977: Maribor, Razstavni salon Rotovž, 1. jugoslovanska razstava fotografij Akt '77 (K)
 • 1978: Puyallup, ZDA, ni podatka o razstavišču, Northwest International Exhibition of Photography
 • 1980: Puyallup, ZDA, ni podatka o razstavišču, Northwest International Exhibition of Photography
 • 1980: Ljubljana, Galerija Škuc, XXII. republiška razstava fotografije (K)
 • 1986: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Fotoklub Maribor 1936-1986. Razstava fotografij v jubilejnem letu (K)
 • 1991: Maribor, Fotogalerija Stolp, Slovenska fotografija 4 (K)
 • 1991: Gradec (Graz), Avstrija, Galerie des Flughafens Graz, Slowenische Photographen
 • 1993: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotografija mariborskega kroga (Z)
 • 1993: Maribor, Fotogalerija Stolp, Mariborski obrazi
 • 1994: Knittelfeld, Avstrija, Kulturni in kongresni center, Foto klub Maribor
 • 1995: Maribor, Fotogalerija Stolp, Mariborski obrazi
 • 1995: Jesenice, Razstavni salon DOLIK, Človek in kovina (K)
 • 1995: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej Kranj), Pokrajina '95 (K)
 • 1996: Maribor, Fotogalerija Stolp, Mojstri Fotokluba Maribor
 • 1996: Maribor, Fotogalerija Stolp, Ob 60-letnici Fotokluba Maribor
 • 1997: Maribor, Fotogalerija Stolp, Mariborski obrazi
 • 1997: Ljubljana, Cankarjev dom, Fotoklub Maribor 1936-1996 (K)
 • 2000: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotoklub Maribor
 • 2005: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotografija mariborskega kroga (K) (prenos 2006: Murska Sobota, Galerija Murska Sobota)
 • 2006: Zagreb, Hrvaška, Galerija Spot, Izložba fotografija Mariborski krug
 • 2009: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotoklub Maribor. Razstava fotografij ob 170-letnici fotografije (K)
 • 2012: Maribor, Fotogalerija Stolp, Družinski album. Razstava del članov Fotokluba Maribor (Z)


Izobrazba

 • 1953-1956, Ljubljana, Grafična strokovna šola
 • 1975-1977, Maribor, Pedagoška akademija

Imena učiteljev:

 • Viktor Gojkovič
 • Bojan Golija
 • Slavko Kores
 • Albin Kramberger
 • Ludvik Pandur ml.

Zaposlitev

 • 1953-1960, Maribor, Mariborska tiskarna, litografski risar
 • 1960-1974, Maribor, Metalna Maribor, grafični oblikovalec
 • 1974-1978, Maribor, Inštitut za varstvo pri delu Maribor, grafični oblikovalec
 • 1978-1982, Koper - izpostava Maribor, Propaganda Koper, grafični oblikovalec
 • 1982-1992, Maribor, Henkel Slovenija, grafični oblikovalec

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

1965-, Maribor, Fotoklub Maribor


Slogovni oris:

moderna umetnost

Dela

Znana dela:

 • Dogajanja so spredaj, 1965
 • Deček in klovn, 1966
 • Kratek predah, 1966
 • Razbite iluzije, 1967
 • Dolgolaska, 1968
 • Mož s cigareto, 1968
 • Družina, 1968
 • Misli, 1969
 • Svet v črnem, 1969
 • Gobarka, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Starka s palico (Starka), 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Odsevi spohe, 1970
 • Radovednost, 1970
 • Delavec s kladivom, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Delavec s sekiro, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Brezova metla, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Smetar, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Suzana, 1971
 • Junak današnjega časa, 1972
 • Na gradbišču, 1972, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Spogledovanje, 1972
 • Železničar, 1972, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Otožni deček, 1973
 • Nostalgija, 1973
 • Delavci (Izmena), 1974, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Človek in pes, 1974
 • Morana, 1974
 • Puščice 1-4, 1976
 • Deček, 1977
 • Tanja, 1977
 • Štafeta mladosti, 1977
 • Pogled, 1977
 • Deček in klovn, 1978
 • Avtoportret, 1986
 • Spremenljivost, 1991
 • Duo Presstige, 1993
 • Kolaž, 1999
 • Mariborski utrip, 2002, Maribor, Muzej narodne osvoboditve
 • Navajo boy, 2006
 • Indijanec, 2007
 • Most, 2010


Viri in literatura

Viri:

 • Dokumentacija UGM, hemeroteka, Ivo Čerle.
 • Dokumentacija UGM, hemeroteka, Mariborski krog.
 • Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, hemeroteka, Ivo Čerle.
 • Zasebni arhiv avtorja.

Literatura:

 • Ivo Čerle, Samostojna razstava umetniške fotografije. Ob 50-letnici Metalne, Maribor 1970.
 • Ivo Čerle, kandidat majstora fotografije, Foto kino revija, 26/3, 1973 str. 5-9.
 • Meta GABRŠEK PROSENC, Pomen mariborskega kroga v jugoslovanski fotografiji sedemdesetih let, Sinteza, 73-74, Ekran, 11/5-6, 1986, str. 64-69.
 • Ivo Čerle. Fotografije (avtorji besedil: Bogo Čerin, Goran Devidé, Janko Jelnikar), Fotogalerija Stolp, Maribor 1995.
 • Mojca PRIJATELJ, Fotografija mariborskega kroga, diplomska naloga, Maribor 1996.
 • Mariborski krog (ur. Branimir Ritonja), Maribor 2005.
 • Maja VUKSANOVIČ, Ivo Čerle: fotografije, Razstavni salon Rotovž, Maribor 2006.


Osnovni podatki

Rojstvo 11. avgust 1935, Maribor
Različice imena: Ivan
Spol: moški
Poklic: fotograf
Slogovni oris: moderna umetnost

Delovanje

Čas: zadnja tretjina 20. st., 21. st.
Geografsko področje: severovzhodna Slovenija