Maks Czeike

Maks Czeike, arhitekt nemških korenin, ki se je po do danes ohranjenih zapisih izobraževal na dunajski akademiji pri Otto Wagnerju, je s svojim delom zaznamoval mesto Maribor med obema svetovnima vojnama. V historizem orientirani arhitekt je v Mariboru zapustil okoli štirideset objektov, med katerimi prevladujejo družinske vile in večstanovanjske zgradbe. Poleg stanovanjske gradnje se je Czeike usmeril k reševanju tehničnih in urbanističnih vprašanj, ukvarjal se je s problemom osvetlitve mariborske frančiškanske cerkve, pri čemer je sodeloval s Plečnikom, in k oblikovanju pohištva, keramičnih peči ter grobnic. Najbolj znan je po ureditvi bazenov na mestnem kopališču Mariborski otok, ki je bil največji javni projekt izveden na Štajerskem med obema vojnama.      

Nataša Ivanović

(7. 4. 2014)

Razstave

Samostojne razstave:

 • 2000: Maribor, Pokrajinski arhiv, Max Czeike (K)

Skupinske razstave:

 • 2013: Ljubljana, Muzej za arhitekturo, Pod skupno streho. Moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih arhivov (K)


Izobrazba

Dunaj, Akademija likovnih umetnosti


Imena učiteljev:

 • Teophil von Hansen
 • Otto Wagner

Zaposlitev

1910 - začne gradbeno dejavnost pri gradbeniku in arhitektu Fritzu Friedrigerju; pozneje postane partner v podjetju »Friedriger und Czeike«; nato vodi biro samDela

Znana dela:

 • Maribor, gostišče Grajska klet, 1921
 • Kovača vas, p. c. sv. Roka, 1922
 • Maribor, Czeikejeva vila na Mladinski ulici 35, 1923
 • Maribor, stanovanjske hiše na Smetanovi ulici, 1926
 • Maribor, regulacijski načrt za Koroško četrt, 1928 (skupaj z Jožetom Jelencem)
 • Maribor, Vila Langer na Mladinski ulici 29 (sedanji sedež Branika Maribor), 1928
 • Maribor, mestno kopališče Mariborski otok, 1928-1930 (v sodelovanju s Hermanom Husom)
 • Maribor, Štuhčeva vila na Prežihovi ulici 21, 1929
 • Maribor, Juvanova vila na Gregorčičevi ulici 47, 1929
 • Maribor, načrt za frančiškansko pokopališče na Pobrežju, 1930 (delno izvedeno)
 • Maribor, idejni regulacijski načrt za ureditev magdalenskega predmestja, 1930
 • Maribor, jezuitska kapela Srca Jezusovega (sodelovanje z Jožetom Plečnikom), 1930
 • Maribor, hiša na Tomšičevi 5, 1933
 • Maribor, frančiškanska cerkev, osvetlitev (po idejnem načrtu Jožeta Plečnika), 1935
 • Zgornja Hajdina, ž. c. sv. Martina, prizidek in baldahin, 1937
 • Maribor, načrt za novo cerkev  sv. Magdalene (neizveden)
 • Maribor, večstanovanjski objekt na ulici Vita Kraigherja 8
 • Maribor, kavarna v Mestnem parku (zdaj akvarij Hortikulturnega društva)
 • Mengeš, vila na Glavnem trgu 13
 • Trst (Trieste), Italija, Casa Czeike na via Amilcare Ponchelli 3


Viri in literatura

Viri:

Dokumentacija-arhiv MG+MSUM.

Pokrajinski arhiv Maribor, PAM 1806, Zbirka gradbenih načrtov.

Ministrstvo za kulturo, INDOK center, planoteka.


Literatura:

Jože CURK, Kratek oris komunalne in gradbene zgodovine Maribora med obema vojnama, Kronika, 28, 1980, str. 4-5.

Matevž ČELIK, Maja VARDJAN, Bogo ZUPANČIČ, Pod skupno streho. Moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih arhivov, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana 2013 [razst. kat.,], str. 12-17.

Eva DVOŘAKOVÁ, Arhitekt Maks Czeike - 120 let rojstva, Večer, 55/284 7. december 1999, str. 21.

Marko-Mitja FEGUŠ, Max Czeike - slovenska katastrofa, Revija SRP, 37-38, 2000, str. 103-106.

Maksimiljan FRAS, Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas, Maribor 2013, str. 40, 76, 81, 220, 388.

Rok GOLOB, Arhitekt Maks Czeike v rojstnem Novem Jičinu, Večer, 56/278, 28. november 2000, str. 21.

Rok GOLOB, Eva DVOŘAKOVÁ, Architekt Max Czeike, 12. 12. 1879 Nový Jičín-1945 Maribor/ Arhitekt Maks Czeike, 12.12.1879 Noví Jičín-1945 Maribor, Maribor 1998.

Simona KOSTANJŠEK, Topografski popis cerkva v župniji Slovenska Bistrica, Maribor 2010 (tipkopis diplomskega dela), str. 84.

Franci LAZARINI, Frančiškanska cerkev v Mariboru, Ljubljana 2014 (Umetnine v žepu; 7), str. 27.

Janez LOMBERGAR, Fritz Friedriger & Max Czeike. Zamolčana in pozabljena mariborska arhitekta, Adria Airways Ljubljana, 3, 2009, str. 52-61.

Ludvik NOVAK, Kopališče na Mariborskem otoku, Kronika slovenskih mest, 2/1, 1935, str. 64-65.

Jelka PIRKOVIČ, Mariborska arhitektura med obema vojnama, Sinteza, 43-44, 1978, str. 15-24.

Jelka PIRKOVIČ-KOCBEK, Izgradnja sodobnega Maribora. Mariborska arhitektura in urbanizem med leti 1918-1976, Ljubljana 1982, str. 12, 13, 17, 23.

Sergej VRIŠER, Kako ohraniti spoštovanje preteklosti in hkrati sprostiti sodobno muzejsko misel? Zgodovina pod beležem. Sternenove freske v grajski kleti so priče mariborske preteklosti, Večer, 58/138, 18. junij 2002, str. 12.

 Osnovni podatki

Rojstvo 12. december 1879, Nový Jičín, Češka
Smrt konec maja ali začetek junija 1945, Pohorje
Različice imena: Max
Sorodstvene vezi: brat arhitekt Heinrich Czeike
Spol: moški
Poklic: arhitekt, restavrator, načrtovalec peči

Delovanje

Čas: : prva polovica 20. stoletja
Geografsko področje: Gradec (Graz), Avstrija, Maribor, Mengeš, Nový Jičín, Češka, Trst (Trieste), Italija