Milan Černigoj

Milan Černigoj je bil mariborski arhitekt, ki je diplomiral na ljubljanski arhitekturni šoli pri Jožetu Plečniku. Uveljavil se je v petdesetih letih dvajsetega stoletja; z bratom Jaroslavom sta v okviru Projekta Maribor prevzela vodilno vlogo na področju industrijske gradnje. Njegovi objekti Metalne predstavljajo največji podvig pri postavljanju montažnih hal v jekleni konstrukciji v povojni arhitekturi na Slovenskem. Černigojeve arhitekture delujejo monumentalno z občutkom za pregledno razporejanje mas in notranjih prostorov (železniška postaja v Mariboru, hotel Slavija).

Nataša Ivanović

(7. 4. 2014)

Razstave

Skupinske razstave:

 • 1979: Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Slovenska likovna umetnost, 1945-1978 (K)
 • 1996: Praga, Češka, Plečnikova ljubljanska šola
 • 2001: Ljubljana, Mestna galerija, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja; gostovala 2002 v Mariboru, Umetnostna galerija Maribor (K)
 • 2013: Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pod skupno streho. Moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih arhivov (K)


Izobrazba

1934, Ljubljana, Tehnična fakulteta, arhitektski oddelek (TF - AO)


Imena učiteljev:

Jože Plečnik


Zaposlitev

1936, Maribor, arhitekturni biro Aleksander Dev, arhitekt

Maribor, Projekt Maribor, arhitekt, direktor in vodja projektov

Maribor, Visoka tehniška šola, predavatelj


Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

Član urbanistične komisije SO Maribor


Slogovni oris:

funkcionalizem

Dela

Znana dela:

 • Maribor, vodnjak na Trgu generala Maistra, 1947-1948
 • Maribor, načrt za ureditev športnega parka Branik, 1949-1952  
 • Maribor, Metalna in Slovenija projekt, 1949-1951
 • Maribor, Glavni kolodvor, 1953-1955 (soavtor Dušan Černič)
 • Maribor, pošta ob železniški postaji, 1956-1958
 • Maribor, načrt za ureditev Glavnega trga, 1960
 • Maribor, motorna hala Tovarne železniških vozil Boris Kidrič na Studencih, 1960-1962
 • Maribor, belilnica in mercializacija Mariborske tekstilne tovarne, 1960-1963   
 • Maribor, hotel Slavija, 1961-1963, (zunanjščina radikalno spremenjena leta 2012)
 • Maribor, poslovno-stanovanjska stavba Marles, 1961-1964 (soavtor Milan Pogorevc)  
 • Maribor, Spomenik padlim železničarjem, 1962 (kiparski del Slavko Tihec)
 • Maribor, Športni park na Taboru, 1967
 • Maribor, projekt za centralni zdravstveni dom ob Ulici talcev (nerealiziran)


Viri in literatura

Viri:

Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, hemeroteka, Milan Černigoj.

Dokumentacija UGM, hemeroteka, Milan Černigoj.

Pokrajinski arhiv Maribor:

 • PAM 0559, Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja Maribor
 • PAM 1806, Zbirka gradbenih načrtov
 • PAM 1889, Zavod za urbanizem Maribor

Literatura:

 • Stane BERNIK, Nekateri problemi predstavitve in vrednotenja sodobne slovenske arhitekture, urbanizma in oblikovanja, Slovenska likovna umetnost 1945-1978, Moderna galerija - Arhitekturni muzej, Ljubljana 1979, [razst. kat.,], str. 89-108.
 • Stane BERNIK, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, Ljubljana 2004, str. 320-321.
 • Matevž ČELIK, Maja VARDJAN, Bogo ZUPANČIČ, Pod skupno streho. Moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih arhivov, Muzej za oblikovanje in arhitekturo, Ljubljana 2013 [razst. kat.,], str. 204-207.
 • Nataša KOSELJ, Arhitektura 60-ih let v Sloveniji. Kontinuiteta ideje, Arhitektov bilten, 25, 1995, str. 41-43, 157.
 • Peter KREČIČ, Černigoj, Milan, Enciklopedija Slovenije, 15, Ljubljana 1988, str. 113.
 • Peter KREČIČ, Poslovili so se 26Arhitekt Milan Černigoj (9. 3. 1912-4. 4. 1978), Sinteza, 45-46, 1979, str. 7.
 • Tone PARTLJIČ, Zelenica in moj ata, Večer, 66/276, 27. november 2010, str. 11.
 • Vojko PAVČIČ, Ni duha novega duha. Hotel Slavija dobiva novo ulično podobo, Večer, 53/208, 9. september 1997, str. 18.
 • Jelka PIRKOVIČ-KOCBEK, Izgradnja sodobnega Maribora. Mariborska arhitektura in urbanizem med leti 1918-1976, Ljubljana 1982, str. 20, 46-47, 49-50, 66, 78-80, 82, 85, 90.
 • Vojteh RAVNIKAR idr., Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture 1945-70, Ljubljana 2001, Ljubljana 1999-2000, str. 35, 37.
 • Bogdan REICHENBERG, Zakaj je preureditev del pritličja hotela Slavija strokovno zgrešena. Korak nazaj, Večer, 53/232, 7. oktober 1997, str. 20.
 • Vanja SKALICKY, Černigoj, Milan, Leksikon mariborske družbe in kulture po letu 1945, Maribor 2012, str. 36.
 • Fran ŠIJANEC, Sodobna slovenska likovna umetnost, Maribor 1961, str. 486.
 • Andrej ŠMID, Arhitektura kot urbani portal. Dediščina mariborske arhitekture 20. stoletja, Večer, 61/86, 14. april 2005, str. 13.
 • Železniška postaja Maribor, Arhitekt, 15, 1954, str. 21-23.


Osnovni podatki

Rojstvo 9. marec 1912, Tolmin
Smrt 4. april 1978, Maribor
Sorodstvene vezi: brat arhitekta Jaroslava Černigoja
Spol: moški
Poklic: arhitekt
Slogovni oris: funkcionalizem

Delovanje

Čas: druga polovica 20. stoletja
Geografsko področje: Maribor