Otmar Golob

Kot notarski kandidat naj bi sprva služboval v Kranjski Gori, nato v Kozjem, kjer je dokumentiran med 1906 in 1913; notarski izpit je opravil leta 1910. V Kozjem je bil mdr. član in poverjenik Slovenske Matice (1906-1910) in blagajnik ter predsednik odbora tamkajšnje podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda (1906-1913). Leta 1920 je bil imenovan za notarskega namestnika odstavljenega Konrada Stöcklingerja v Radljah ob Dravi (Marenberg), nato za notarja, leta 1921 pa je postal notar v Kozjem in tam deloval do smrti.

Helena Seražin

(20. 7. 2018)

Zaposlitev

Kozje, notarViri in literatura

Viri:

  • PAM, Notarji, 0690 Notar Otmar Golob Marenberg (1920-1921).
  • ZAC (Zgodovinski arhiv Celje), Notarji, 0649 Notar Otmar Golob Kozje (1921-1926).

Literatura:

  • Evgen LAH, Letopis Slovenske Matice za leto 1906, V Ljubljani 1906, str. 48.
  • Fran PODKRAJŠEK, Letopis Slovenske Matice za leto 1907, V Ljubljani 1907, str. 47.
  • Letopis Matice Slovenske, V Ljubljani 1910, str. 26, 37.
  • Notarski vestnik. Priloga Slovenskemu Pravniku (ur. Ivan Grašič), 3, 1926, str. 44.
  • Andrej VOVKO, Podružnice »Družbe sv. Cirila in Metoda« na Štajerskem, ustanovljene do leta 1907, Časopis za zgodovino in narodopisje, 2, 1980, str. 368.
  • Andrej VOVKO, Odborniki in članstvo podružnic Družbe sv. Cirila in Metoda 1885-1918, Ljubljana 2004, str. 232.


Osnovni podatki

Rojstvo 1879,
Smrt 1926,
Sorodstvene vezi: žena Irena, roj. Sax
Spol: moški
Poklic: notar

Delovanje

Čas: prva četrtina 20. stoletja
Geografsko področje: Maribor, Kozje