Robert Schmidt

Stavbni mojster v Mariboru, ki je koncesijo za opravljanje obrti pridobil 1894. Sodeloval je s Fritzom Friedrigerjem.

Helena Seražin

(20. 7. 2018)

Zaposlitev

Maribor, stavbno podjetje Schmidt & Friedriger


Slogovni oris:

historicizem

Viri in literatura

Literatura:

  • Jože CURK, Mariborsko gradbeništvo med sredinama 19. in 20. stoletja, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 40/2-3, 2004, str. 310-311.
  • Martina PERŠE, Anja PREMK, Natalija ZANOŠKI, Gradbena dejavnost Fritza Friedrigerja in Maksa Czeikeja v Mariboru, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 49, 2013, str. 204, op. 14.
 
 
 
 


Osnovni podatki

Sorodstvene vezi: brat mariborski mestni stavbenik Ludvik Baltzer
Spol: moški
Poklic: stavbenik
Slogovni oris: historicizem

Delovanje

Čas: zadnja četrtina 19. stoletja
Geografsko področje: Maribor, Štajerska