Vlado Emeršič

Mariborski arhitekt Vlado Emeršič je zaključil študij arhitekture na ljubljanski arhitekturni šoli pri profesorju Edvardu Ravnikarju. Takoj po študiju se je leta 1955 zaposlil na Zavodu za regulacijo mesta Maribora (leta 1954 se je preimenoval v Komuna projekt), kjer je ostal vse do upokojitve  leta 1988. Vlado Emeršič je s svojim delom izrazito zaznamoval središče Maribora. Njegovo arhitekturo opredeljuje racionalna in pretehtana zasnova (bloki na Kersnikovi), izjemen občutek za konstrukcijo (Mariborski teden) in izbira materialov (armiranobetonske lupine na tržnici na Kidričevem trgu). Svoje mnenje o sodobni arhitekturi je večkrat izrazil v dnevnem časopisju (Večer idr.).

Nataša Ivanović

(7. 4. 2014)

Razstave

Skupinske razstave:

 • 1968: Ljubljana, Moderna galerija, Novejša slovenska arhitektura
 • 1973: Zagreb, Hrvaška, Zagrebški velesejem, Novejši slovenski urbanizem
 • 1979: Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Slovenska likovna umetnost 1945-1978 (K)
 • 1980: Maribor, Pokrajinski muzej, Novo v starem. Idejni in izvršni projekt novogradenj in delnih ureditev v starem


Izobrazba

1954, Ljubljana, Tehnična visoka šola, Fakulteta za arhitekturo (TVŠ - FA)


Imena učiteljev:

Edvard Ravnikar


Zaposlitev

1955-1988, Maribor, Zavod za regulacijo (od leta 1954 Komuna projekt), arhitekt


Slogovni oris:

funkcionalizem

Dela

Znana dela:

 • Maribor, stanovanjski blok na Kersnikovi ulici, 1956-1958 (soavtor Ljubo Humek)
 • Maribor, razstaviščni prostor Mariborskega tedna, 1957-1959 (soavtorja Rudi Zupan, Boris Pipan; podrt, na njegovem mestu danes stoji »Kolosej«)
 • Maribor, tržnica na Kidričevem trgu, 1958
 • Maribor, zdravstvena postaja na Gosposvetski cesti, 1951-1961
 • Maribor, štirinajstetažna poslovna stolpnica na Trgu Borisa Kidriča, 1960 (neizvedena)
 • Maribor, stanovanjski blok »Bumerang« na Taboru, 1961 (soavtor Borut Pečenko)
 • Maribor, urbanistična ureditev mestnega središča Maribora, 1962 (soavtorji Branko Kocmut, Ivan Kocmut in Borut Pečenko)
 • Maribor, projekt za umetnostno galerijo ob Tyrševi ulici, 1963, nerealizirano (soavtor Borut Pečenko)
 • Maribor, stanovanjski blok na Kersnikovi ulici, 1962-1964 (soavtor Borut Pečenko)
 • Maribor, vrstne hiše na Kosarjevi ulici, 1963-1964 (soavtorja Borut Pečenko in Milka Mirnik)
 • Maribor, stanovanjski blok na Gregorčičevi ulici, 1964-1966 (soavtor Borut Pečenko)
 • Slovenj Gradec, Prva osnovna šola, 1965-1966
 • Maribor, sklop novogradenj ob glavnem (tj. starem) mostu s kombiniranim stanovanjsko-poslovno-trgovskim programom, 1969 (soavtor Branko Kocmut)
 • Maribor, poslovna stavba SDK na Trgu Borisa Kraigherja (danes Trg Leona Štuklja), 1970
 • Maribor, stavba Modne hiše na Partizanski ulici, 1970 (soavtorja Milka Mirnik, Borut Pečenko)
 • Maribor, novi Trg Borisa Kraigherja (današnji Trg Leona Štuklja), 1972
 • Maribor, poslovno-stanovanjska stavba ob Razlagovi in Cankarjevi ulici, 1972-1974 (soavtor Borut Pečenko)
 • Maribor, Stavba Nove komunalne banke MB, 1973 (po 2000 prenovila Janko Zadravec in Branko Čepić)
 • Maribor, blagovni center Jeklotehne na Taboru, 1974
 • Maribor, idejni projekt za ureditev Pristana, 1975 (soavtorja Branko Kocmut, Magda Kocmut)
 • Maribor, pozidava in prezidava Svetozarevske in Ulice Vita Kraigherja, 1975
 • Maribor, Spomenik pobitim povojnim žrtvam v Mariboru (pokopališče Dobrava), 1990
 • Maribor, Fontana »Ples vil« pred nakupovalnim središčem City, 1997 (kiparski del Andrej Gabrovec)
 • Gornja Radgona, Poslovna zgradba Kreditne banke Maribor
 • Ravne na Koroškem, Poslovna zgradba SDK
 • Ravne na Koroškem, Poslovna zgradba Stavbenika
 • Slovenska Bistrica, Poslovna zgradba Ljubljanske banke in SDK
 • Veržej, Trgovski objekt
 • Ljutomer, Trgovska hiša Vesna


Viri in literatura

Viri:

Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, hemeroteka, Vlado Emeršič.

Pokrajinski arhiv Maribor:

 • PAM 0559, Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja Maribor
 • PAM 1806, Zbirka gradbenih načrtov
 • PAM 1889, Zavod za urbanizem Maribor  

Literatura:

Stane BERNIK, Nekateri problemi predstavitve in vrednotenja sodobne slovenske arhitekture, urbanizma in oblikovanja, v: Slovenska likovna umetnost 1945-1978, Moderna galerija - Arhitekturni muzej, Ljubljana 1979, [razst. kat.,], str. 89-108.

Stane BERNIK, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, Ljubljana 2004, str. 147-148, 156, 394.

Ferlazzo GRAZIA, Prenovljena hiša ohranja vse, kar je kvalitetno. Vrstne hiše v Kosarjevi ulici v Mariboru, Večer, 61/179, 4. avgust 2005, str. 12.

Jurij KOBE, Paradoksalna osemdeseta naše postmoderne, Anketa AB, Slovenska arhitektura v osemdesetih letih, Arhitektov bilten, 117-118, 1993, str. 64-67.

Komunaprojekt Maribor. 25 let, Maribor 1979.

Nataša KOSELJ, Arhitektura 60-ih let v Sloveniji. Kontinuiteta ideje, Arhitektov bilten, 25, 1995, str. 139.

Sabina LEŠNIK, Nina GOSTEČNIK, Prireditev Mariborski teden v Mariboru, Pokrajinski muzej Maribor, Maribor 2011 [razst. kat.,].

Uroš LOBNIK, Janko Zadravec & Branko Čepić, Gradski trezor, Interier KBM Maribor centrala, Oris, 5/21, 2003, str. 54-60.

Maribor. Objekt SDK, Arhitektov bilten, 10, 1973, str. 3.

Jelka PIRKOVIČ-KOCBEK, Izgradnja sodobnega Maribora. Mariborska arhitektura in urbanizem med leti 1918-1976, Ljubljana 1982, str. 45-48, 55, 62, 64, 67, 73, 75-76, 82-83, 85, 87, 90-91.

Tina POTOČNIK, Moderna arhitektura. Problematika varstva in zaščite, Ars & Humanitas, III/1-2, 2009, str. 248-271.

Bogdan REICHENBERG, Vlado Emeršič 1928-2003, Večer, 59/222, 25. september 2003, str. 46.

B. S., Križ na dobravskem pokopališču, Večer, 45/254, 2. november 1989, str. 3.

Katarina ŠULEK, Mrtvim v spomin - živim v opomin, Večer, 46/251, 26. oktober 1990, str. 8.

Katarina ŠULEK, Upravičena dobrodušnost? Spomenik iz proračuna, Večer, 46/249, 24. oktober 1990, str. 9.

Branko VODUŠEK, Spomenik kot spomin in opomin, Delo, 35/251, 26. oktober 1990, str. 2.Osnovni podatki

Rojstvo 1928, Maribor
Smrt 2003, Maribor
Spol: moški
Poklic: arhitekt
Slogovni oris: funkcionalizem

Delovanje

Čas: druga polovica 20. stoletja
Geografsko področje: Maribor, Slovenj Gradec