27. JURIJ STOBEJ pl. PALMBURG

JURIJ STOBEJ pl. PALMBURG (Georg Stobaeus von Palmburg)

1532-1618

lavantinski knezoškof 1584-1618

 

Bil je pruskega rodu (rojen v Braniewu na Poljskem). Študiral je na Dunaju, nato v Rimu, kjer je bil med prvimi gojenci zavoda Collegium Germanicum. Po doktoratu je bil župnik v Lienzu, nato svetovalec salzburškega nadškofa in prošt v Briksnu. Leta 1584 ga je salzburški nadškof Kuen-Belasy imenoval za lavantinskega škofa. V škofiji, kjer se je protestantizem dotlej že zelo razširil, je začel z vizitacijami in reformo duhovščine. Sestavil je načrt (spomenico) za rekatolizacijo notranjeavstrijskih dežel in jo izvedel skupaj s sekovskim škofom Martinom Brennerjem in ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom.

Bil je v tesnih zvezah z vladarsko hišo in v letih 1597-1608 opravljal službo vladnega namestnika v Gradcu. V letih 1610-1611 je v Vroclavu vpeljeval v službo mladega škofa Karla Habsburškega, po evropskih poteh pa je spremljal tudi druge člane vladarske družine. V svoji škofiji je obnovil zapuščene in razpadajoče cerkve, od temeljev prenovil razpadajočo škofijsko palačo in poskrbel za stolno cerkev. Pokopan je v Šentandražu, kjer si je sam pripravil nagrobnik. Bil je eden najznamenitejših lavantinskih škofov.

 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 118 x 147 cm

»Portret« predstavlja škofa v dopasnem izrezu. Upodobljenec je postavljen frontalno pred nevtralno ozadje, glavo ima rahlo zasukano v gledalčevo levo stran. Nosi korno oblačilo, tj. roket, moceto in modni ovratnik, je brez pontifikalnih insignij, označen pa je z grbom v desnem zgornjem kotu slike. V desnici drži pismo, naslovljeno nanj (Georgius Stobeus de / Palmburg Ep[iscop]us: et / Princeps Lavantus / 26 Andre), drugih posebnih oznak nima. Mož je kratkih las in golobrad ter ima tanke brčice. Njegov izraz je vesel in dobrodušen, drža je toga. Slikar je cerkvenega dostojanstvenika predstavil kot humanističnega izobraženca.

Podnapis: GEORGIVS STOBAEVS DE PALMBVRG EP[ISCOP]VS ET / PRINCEPS LAVANTINVS VIR PRVDENS ET ELO=/QVENS. SER.MI ARCHIDVCIS FERDINANDI INTIMVS / CONSILIARIVS EIVSDEMQ. IN HIS PROVINCIIS LOCVM / TENES HANC AVLAM A FVND[AMENT]IS EXTRVXIT TANDEM / ALIQVOTIES AD PAVLVM 5. P. M. ET AD REGEM POLO=/NIAE LEGATVS AD SVPEROS EVOCATVR A:o 1612.

 

Literatura: Karlmann TANGL, Reihe der Bischöfe von Lavant, Klagenfurt 1841, str. 230-258; Franc KOVAČIČ, Zgodovina Lavantinske škofije (1228-1928), Maribor 1928, str. 195-206; Jakob RICHTER, Stobej Palm(a)burg Jurij, Slovenski biografski leksikon, 3, Ljubljana 1960-1971 (1971), str. 488-489; France M. DOLINAR, Stobaeus von Palmburg Georg, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon (ur. Erwin Gatz, Clemens Brodkorb), Berlin 1996, str. 681-682; Verska, socialna in kulturna dediščina mariborske (nad)škofije. Katalog razstave (ur. Igor Filipič), Maribor 2006, repr. str. 63.

 

Ana Lavrič

(19. 11. 2014)