Kip Franca Jožefa za mariborsko Kadetnico

Razstava je nastala kot rezultat raziskovalno-razstavnega projekta Kip Franca Jožefa za mariborsko Kadetnico, ki ga je Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU opravil v letu 2011 za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, Vojaški muzej  Slovenske vojske). Izhodišče za raziskavo je bilo restavriranje podstavka kipa in njegova prezentacija. Nadaljnje preučevanje spomenika ter njegovega zgodovinskega in umetnostnega pomena se je odvijalo v navezavi na projekt Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor.