• 2 x 12

  Leta 1961 je v Mariboru začela delovati Pedagoška akademija in že v prvem študijskem letu so se študentje lahko vpisovali na program likovne pedagogike. V obdobju, ko se je ideja o ustanovitvi mariborske univerze šele razvijala, so njeni snovalci razumeli pomen likovne pismenosti v osnovnošolski vzgoji; s študijskim programom pa so omogočili tudi splošen dvig likovne kulture v Mariboru in v širšem mariborskem zaledju.

 • 2 x 19

  V študijskem letu 2011/2012 so študentje tretjega letnika umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom spodaj podpisane vzpostavili plodno sodelovanje z mariborskim Mladinskim kulturnim centrom. V okviru predmeta Praktično usposabljanje so v Galeriji Media Nox in v razstavišču Filozofske fakultete pripravili razstavo, katere krovna vsebina so bili umetniški uspehi nekdanjih študentov mariborske likovne pedagogike. Že nekaj časa ugotavljamo, kako pomembno likovno središče je bil in še vedno je Oddelek za likovno umetnost (nekdaj Oddelek za likovno pedagogiko) na Pedagoški fakulteti (prvotno Pedagoški akademiji) mariborske Univerze. Med nekdanjimi študenti je mnogo danes znanih ustvarjalcev, katerih dela so bila predmet seminarskega dela mladih umetnostnih zgodovinarjev.

 • 2 x 19-a

  Razstava z naslovom 2x19-a je nastala v okviru projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 in predstavlja slovenske likovne umetnike do 35. leta, ki so bodisi v zadnji fazi formalnega šolanja ali pa so že utrdili svojo pot na slovenski sceni sodobne vizualne umetnosti.

 • KAKO PREPOZNATI IN RAZUMETI UPODOBLJENO. Vsebina mariborskih umetnin

 • Kip Franca Jožefa za mariborsko Kadetnico

  Razstava je nastala kot rezultat raziskovalno-razstavnega projekta Kip Franca Jožefa za mariborsko Kadetnico, ki ga je Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU opravil v letu 2011 za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, Vojaški muzej Slovenske vojske).

 • PORTRETNA GALERIJA LAVANTINSKO - MARIBORSKIH ŠKOFOV

  Skozi ves srednji vek je bila Lavantinska škofija po ozemlju majhna, s pretežno nemško govorečim prebivalstvom. Toda posejano majhno seme se je v stoletjih razraslo in rodilo bogate sadove, najprej v verskem, duhovnem smislu, pa tudi področju kulture in utrjevanja naše slovenske narodne zavesti.

Iskanje