Andrej Černiček

Gradbeno kariero je začel v Slovenski Bistrici, kjer se je 1871 poročil s Heleno Roj. Istega leta se je preselil v Maribor in na Trubarjevi 5 ustanovil gradbeno podjetje. Leta 1881 je od meljskega graščaka Alojza pl. Kruhuebra kupil bankrotirano opekarno pri Kamnici in jo spremenil v moderen obrat.

Očeta je po smrti nasledil Oton Černiček, ki pa je gradbeno podjetje okoli leta 1900 opustil. Andrejev zet Karel Pickl (1891 131915 poročen z Adelo Černiček) je leta 1898 v Mladinski ulici ustanovil tovarno cementnih izdelkov, ki je pozneje prešla v last družine Swaty.

Njegovo gradbeno podjetje je v zadnji četrtini 19. stoletja projektiralo in zgradilo okoli 90 objektov v historističnih slogih, med katerimi prevladujejo zasebna naročila za stanovanjske hiše, del načrtov pa se nanaša tudi na gospodarske in javne objekte.

 

Helena Seražin

(20. 7. 2018)

Izobrazba

Nasledstvo:

 • sin Oton Černiček
 • zet Karel Pickl

 


Zaposlitev

1871-1892, Maribor, stavbno podjetje Černiček


Slogovni oris:

historicizem

Dela

Pripisana dela:

 • načrt hiše na Slomškovem trgu 6 v Mariboru, 1871
 • načrt nadstopnice na Krekovi 6 v Mariboru, 1873
 • načrt hiše na Mladinski ulici 5 v Mariboru, 1873; adaptacija hiše 1889
 • načrt hiše na Tyrševi 20 v Mariboru, 1873
 • načrt hiše na Mladinski 17 v Mariboru, 1875
 • načrt hiše na Pipuševi 8 v Mariboru, 1875
 • načrt hiše na Mladinski 32 v Mariboru, 1876
 • načrt hiše in gospodarskega poslopja na Livadi 6 v Mariboru, 1878
 • načrt hiše na vogalu Cankarjeve 9 in Razlagove 16 v Mariboru, 1881
 • načrt dvonadstropnice na Dravski 6 v Mariboru, 1881
 • načrt hiše Ob bregu 2 v Mariboru, 1882
 • načrt povečave Franzovega mlina v Mariboru, 1884
 • načrt popravila stolpa in cerkve na Slomškovem trgu 9 v Mariboru, 1884
 • načrt nadstropnice na Gosposki 32 v Mariboru, 1885
 • načrt adaptacije samostana šolskih sester in prizidave šole na Strossmayerjevi 15 in 17 v Mariboru, 1885 131892
 • načrt hiše na vogalu Meljske 31 in Erjavčeve 1 v Mariboru, 1887
 • načrt prezidave 1872 zgrajenega Scherbaumovega mlina na Svetozarevski 6 v Mariboru, 1887
 • načrt prezidave in povečave dvonadstropnega hotela na vogalih Gosposke 31, Slovenske 13 in Bavarske 10, v Mariboru, 1887 131889
 • načrt hiše na Mladinski ulici 31 v Mariboru, 1888
 • načrt lastne hiše na Trubarjevi 5 v Mariboru, 1888
 • Maribor, gradnja neorenesančne dvonadstropnice na vogalu Maistrove in Kersnikove ulice, po načrtih arhitekta Janeza Saharyja iz Innsbrucka, 1888
 • načrt hiše na Trgu Borisa Kidriča 9 v Mariboru, 1889
 • načrt hiše na Slovenski cesti 8 v Mariboru, 1889
 • načrt hiše na Trgu Borisa Kidriča 9 v Mariboru, 1889
 • Maribor, gradnja vile Franz in načrti za predelavo, 1889 131891
 • načrt hiše na Partizanski ulici 35 v Mariboru, 1890
 • načrt hiše na Ulici kneza Koclja 6 v Mariboru, 1890
 • načrt nadzidave hiše na Razlagovi 23 v Mariboru, 1890
 • Maribor, gradnja neorenesančne dvonadstropnice na Razlagovi 23, 1890
 • načrt prizidka k hiši barona Goedl-Lannoya v Gospejini ulici 4 v Mariboru, 1891
 • Maribor, obnova fasade na Gregorčičevi 20, 1891
 • načrt dozidave in prezidave dvonadstropnega semenišča na Mladinski ulici 12 v Mariboru, 1892
 • načrt dvonadstropnice na vogalu Partizanske 55 in Kopitarjeve 4 v Mariboru, 1892
 • načrt trinadstropnice na Tyrševi 24 v Mariboru, 1892
 • načrt in gradnja neorenesančne klasične gimnazije (Pravna fakulteta) na Mladinski 9 v Mariboru, 1892
 


Viri in literatura

Literatura:

Jože CURK, Mariborsko gradbeništvo med sredinama 19. in 20. stoletja, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 40/2-3, 2004, str. 307-308.Osnovni podatki

Rojstvo 29. november 1835,
Smrt 17. maj 1892,
Različice imena: Andreas
Različice priimka: Tschernitschek
Sorodstvene vezi: sin Oton Černiček, lastnik družinskega gradbenega podjetja; zet Karel Pickl, lastnik tovarne cementnih izdelkov
Spol: moški
Poklic: stavbenik
Slogovni oris: historicizem

Delovanje

Čas: druga polovica 19. stoletja
Geografsko področje: Maribor, Slovenska Bistrica, Štajerska