Avguštin Stegenšek

Eden od pionirjev slovenske umetnostne zgodovine. Lavantinski knezoškof dr. Mihael Napotnik mu je omogočil študij umetnostne zgodovine in arheologije v Rimu in Gradcu, z namenom izdelave umetnostne topografije lavantinske škofije. V času rimskega študija je precej pisal o rimskih spomenikih (v domači in tuji periodiki), po povratku v Maribor pa se je posvečal izključno štajerski umetnostni dediščini. Njegovi topografiji (Dekanija Gornjegrajska, Maribor 1905; Konjiška dekanija, Maribor 1909) pomenita začetek umetnostne topografije na Slovenskem, izdelavo ostalih zvezkov sta preprečili Stegenškova bolezen in prva svetovna vojna. Poleg starejše umetnosti ga je zanimala tudi sodobna likovna ustvarjalnost, za njeno promocijo je na Napotnikovo pobudo in z njegovo finančno podporo začel izdajato revijo Ljubitelj krščanske umetnosti (1914), prvo slovensko periodično publikacijo s področja likovne umetnosti, ki jo je tudi urejal in napisal večino člankov (zaradi vojne je izšel le en letnik s tremi številkami, od teh ena dvojna). Zadnja leta življenja se je intenzivno ukvarjal s proučevanjem topografije starega Jeruzalema ter z novo biblijsko eksegezo. V letih 1908-1913 (ali 1914) je bil častni konservator C. kr. Centralne komisije za spomeniško varstvo, vendar se je kasneje s komisijo razšel, verjetno zaradi drugačnih pogledov na ohranjanje spomenikov.

Franci Lazarini

(22. 10. 2012)

Izobrazba

 • 1895-1899, Maribor, bogoslovje
 • 1899-1902, Rim, Collegio Teutonico, študij umetnostne zgodovine in arheologije, Josef Wilpert
 • 1902-1906 Gradec, Univerza, umetnostna zgodovina, Josef Strzygowski

Zaposlitev

 • 1899 Selnica ob Dravi, kaplan
 • 1902-1920, Maribor, prefekt v Knezoškofijskem dijaškem semenišču in profesor na bogoslovju (cerkvena zgodovina in patristika, umetnostna zgodovina  ter od študijskega leta 1916/17 tudi cerkveno pravo)


Dela

Znana dela:

IZBOR:

 • Avguštin STEGENŠEK, Bazilika sv. Križa v Rimu, Voditelj v bogoslovnih vedah, 4, 1901, str. 48-59.
 • Avguštin STEGENŠEK, Dekanija Gornjegrajska, Maribor 1905 (Cerkveni spomeniki lavantinske škofije, 1).
 • August STEGENŠEK, Studien über die kirchliche Wandmalerei in Rom und Umgebung vom V. bis XIII. Jahrhundert, Graz 1906 (rokopis doktorske disertacije).
 • Avguštin STEGENŠEK, J. Flis, korar. Umetnost v bogočastni službi. V Ljubljani 1908, Voditelj v bogoslovnih vedah, 11, 1908, str. 213 13219.
 • Avguštin STEGENŠEK, Konjiška dekanija, Maribor 1909 (Umetniški spomeniki laantinske škofije, 2).
 • Avguštin STEGENŠEK, Novi oltar Marijinega vnebovzetja v Cirkovcah. Delo Ivana Sojča, Maribor 1909.
 • Avguštin STEGENŠEK, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota, Voditelj v bogoslovnih vedah, 15, 1912, str. 40-63, 97-129, 223-280, 328-343.
 • Avguštin STEGENŠEK, Misli o povečevanju cerkev. I, Ljubitelj krščanske umetnosti 1/1, 1914, str. 43-44.
 • Avguštin STEGENŠEK, Nove župnijske cerkve, Ljubitelj krščanske umetnosti, 1/3-4,  1914, str. 90-173.
 • Avguštin STEGENŠEK, Povečane župnijske cerkve, Ljubitelj krščanske umetnosti, 1/3-4,  1914,  str. 174-188.
 • Avguštin STEGENŠEK, Nove podružnice, Ljubitelj krščanske umetnosti, 1/3-4,  1914, str. 189-197.
 • Avguštin STEGENŠEK, Prenovljene cerkve, Ljubitelj krščanske umetnosti, 1/3-4,  1914,  str. 198-221.


Viri in literatura

Literatura:

Franc KOVAČIČ, Zgodovina Lavantinske škofije (1228-1928), Maribor 1928, str. 424, 447.

Franc Ksaver LUKMAN, Zadnjih deset let dr. Avguština Stegenška, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 3, 1955, str. 197-224.

Sergej VRIŠER, Stegenšek Avguštin, Slovenski biografski leksikon, 3, Ljubljana 1960-1971, str. 457-458.

Sergej VRIŠER, Stegenšek Avguštin, Enciklopedija Slovenije, 12, Ljubljana 1998, str. 301.

Marjeta CIGLENEČKI, Bibliografija Avguština Stegenška, Studia Historica Slovenica, 7/3-4, 2007, str. 931-948.

Marjeta CIGLENEČKI, Stegenškovo umetnostnozgodovinsko delo, Studia Historica Slovenica, 7/3-4, 2007, str. 591-635.

Darko FRIŠ, Mateja MATJAŠIČ FRIŠ, Avguštin Stegenšek (1875-1920) in njegov čas, Studia Historica Slovenica, 7/3-4, 2007, str. 471-487.

Janez HÖFLER, Devetnajsto stoletje: pota nastajanja umetnostne zgodovine na Slovenskem, Studia Historica Slovenica, 7/3-4, 2007,  str. 463-469.

Alenka KLEMENC, Stegenškova korespondenca Francetu Steletu, Studia Historica Slovenica, 7/3-4, 2007, str. 649-666.

Jakob KLEMENČIČ, Umetnostnozgodovinske topografije na Slovenskem v 20. stoletju: zgodovina in ocena problematike, Studia Historica Slovenica, 7/3-4, 2007, str. 637-648.

Slavko KRAJNC, Osebnost in poslanstvo Avguština Stegenška (1875-1920), Studia Historica Slovenica, 7/3-4, 2007, str. 489-511.

Barbara MUROVEC, Drobci za zgodovino in metodologijo slovenske umetnostne zgodovine: Avguštin Stegenšek in baročno stropno slikarstvo, Studia Historica Slovenica, 7/3-4, 2007, str. 893 13 908.

Franci LAZARINI, Cerkvena arhitektura lavantinske škofije v času knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1889-1922), Maribor 2012 (tipkopis doktorske disertacije), str. 215-226.Osnovni podatki

Rojstvo 7. julij 1875, Tevče pri Laškem
Smrt 26. junij 1920, Maribor
Različice imena: Avgust, August
Spol: moški
Poklic: umetnostni zgodovinar, teolog

Delovanje

Čas: prva četrina 20. stoletja
Geografsko področje: Štajerska, Avstrija