Ciril Zazula

Arhitekt, zaposlen v biroju Projekt Maribor, kjer je načrtoval javne stavbe (predvsem šole). Zasebno se je posvečal cerkveni arhitekturi in opremi ter od šestdesetih do devetdesetih let izdelal množico načrtov za preureditev in predelavo več kot štiridesetih cerkvenih notranjščin v skladu z liturgičnimi smernicami drugega vatikanskega koncila. Edina njegova cerkvena novogradnja je ž. c. sv. Cirila in Metoda, Maribor-Tezno. Njegove preureditve cerkvenih notranjščin kažejo precejšnjo mero inovativnosti, a so z umetnostnozgodovinskega in spomeniškovarstvenega stališča skrajno problematične.  

 

Nagrade, priznanja, odlikovanja:

1987, priznanje biroja Projekt Maribor

 

(19. 12. 2012)

Izobrazba

 • 1945(?)-1947, Zagreb, Fakulteta za arhitekturo
 • 1947-1956, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo UL (Edo Mihevc) 

Imena učiteljev:

 • Edo Mihevc

Zaposlitev

 • 1957-1987, Maribor, Projekt Maribor 

Slogovni oris:

modernizem

Dela

Znana dela:

 • Štatenberg, prenova dvorca, pred 1957 (sodeloval kot študent)
 • Varaždin (Hrvaška), Hotel
 • Maribor, Srednja gradbena šola, 1959 (načrt), 1962 (gradnja)
 • Novo mesto, Dijaški dom
 • Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem
 • Kostanjevica na Krki, OŠ Jožeta Gorjupa, razširitev
 • Kostanjevica na Krki, mrliška vežica
 • Kostanjevica na Krki, nagrobnik družine Smrekar
 • Ruše, nagrobnik Janka Glazerja in spominska plošča na njegovi rojstni hiši
 • Maribor, Škofijska palača, avla
 • Lenart v Slovenskih goricah, ž. c. sv. Lenarta, preureditev prezbiterija (kasneje spremenjeno) in ureditev krstne kapele, 1958-1962
 • Jurij v Slovenskih goricah, ž. c. sv. Jurija, krstna kapela, 1962-1963
 • Starše (Šentjanž na Dravskem polju), ž. c. sv. Janeza Krstnika, krstilnik, 1963
 • Vojnik, ž. c. sv. Jerneja, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1964 (spremenjeno)
 • Maribor, ž. c. Device Marije na Brezjah, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1965
 • Šempeter v Savinjski dolini, ž. c. sv. Petra, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1965
 • Gornja Radgona, ž. c. sv. Petra, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1965
 • Brežice, ž. c. sv. Lovrenca, pokoncilska preureditev prezbiterija in krstilnik, 1966
 • Maribor, Škofijsko semenišče, kapela, 1966
 • Celje, stolna c. sv. Danijela, pokoncilska preureditev prezbiterija in krstilnica, 1967
 • Celje, stolno župnišče, kapela, 1968
 • Cankova, ž. c. sv. Jožefa, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1968
 • Lovrenc na Dravskem polju, ž. c. sv. Lovrenca, krstilnik, 1968 (prestavljen)
 • Maribor, Bogoslovno semenišče, kapela, 1968
 • Vitanje, ž. c. sv. Petra in Pavla, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1969-1973
 • Sv. Ana v Slovenskih goricah, ž. c. sv. Ane, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1970-1974
 • Maribor-Tezno, ž. c. sv. Cirila in Metoda, 1971
 • Luče ob Savinji, ž. c. sv. Lovrenca, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1971
 • Mozirje, ž. c. sv. Jurija, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1971
 • Sv. Jurij ob Ščavnici, ž. c. sv. Jurija, povečava cerkve, 1971
 • Gomilsko, ž. c. sv. Štefana, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1972
 • Rečica ob Savinji, ž. c. sv. Kancijana, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1972
 • Ljubečna, ž. c. sv. Jožefa delavca, predelava sušilnice hmelja v cerkev, 1972
 • Šentilj v Slovenskih goricah, ž. c. sv. Ilja, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1973
 • Maribor-Studenci, ž. c. sv. Jožefa, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1972-1973
 • Celje, ž. c. sv. Cecilije (kapucinska c.), pokoncilska preureditev prezbiterija, 1974
 • Tišina, ž. c. Marijinega rojstva, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1974
 • Velika Polana, ž. c. Srca Jezusovega, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1975
 • Sv. Trojica v Slovenskih goricah, ž. c. sv. Trojice, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1976
 • Zgornja Korena, ž. c. sv. Barbare, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1976
 • Šmartno v Rožni dolini, ž. c. sv. Martina, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1976
 • Teharje, ž. c. sv. Martina, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1976
 • Hoče, ž. c. sv. Jurija, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1976 (spremenjeno)
 • Prevalje, ž. c. Device Marije na Jezeru, nagrobnik za duhovnike, 1976
 • Maribor, ž. c. Marije Matere usmiljenja (frančiškanska c.), pokoncilska preureditev prezbiterija, 1977
 • Ptujska Gora, ž. c. Marije Zavetnice s plaščem, pokoncilska preureditev prezbiterija in tabernakelj pod baldahinom celjskega oltarja, 1978 (ureditev prezbiterija spremenjena)
 • Celje, ž. c. sv. Jožefa, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1978 (delno spremenjeno)
 • Miklavž pri Ormožu, ž. c. sv. Miklavža, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1978
 • Stoperce, ž. c. sv. Antona Puščavnika, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1978
 • Maribor-Radvanje, ž. c. sv. Frančiška Asiškega, razširitev kapele v cerkev, 1980
 • Ormož, ž. c. sv. Jakoba, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1981
 • Jarenina, ž. c. Matere Božje, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1981
 • Črna na Koroškem, ž. c. sv. Ožbalta, nagrobnik duhovniku Simonu Črešniku, 1982
 • Maribor, stolna c. sv. Janeza Krstnika, nove spovednice, 1986
 • Cirkovce, ž. c. Marije Vnebovzete, pokoncilska preureditev prezbiterija, 1991
 • Jeruzalem, p. c. Žalostne Matere Božje, načrti za spovednice, neizvedeno
 • Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, ž. c. sv. Marjete Antiohijske, pokoncilska preureditev prezbiterija, nerealizirano
 • Puščava na Pohorju, ž. c. sv. Marije Pomočnice, pokoncilska preureditev prezbiterija, nerealizirano
 • Ravne na Koroškem, ž. c. sv. Egidija, delna prenova cerkve, nerealizirano
 • Prevalje, ž. c. Device Marije na Jezeru, pokoncilska preureditev prezbiterija, nerealizirano
 • Brinjeva gora pri Prevaljah, p. c. sv. Kozme in Damjana, pokoncilska preureditev prezbiterija, nerealizirano
 • Slovenj Gradec, ž. c. sv. Elizabete, pokoncilska preureditev prezbiterija, nerealizirano
 • Maribor, ž. c. sv. Rešnjega telesa, tabernakelj, odstranjen
 • Maribor, ž. c. sv. Križa, tabernakelj, odstranjen


Viri in literatura

Literatura:

Simona ROŽEJ, Opus del arhitekta Cirila Zazule, Maribor 1999 (tipkopis diplomske naloge).

Peter KREČIČ, Zazula, Ciril, Enciklopedija Slovenije, 16, Ljubljana 2002, str. 209.Osnovni podatki

Rojstvo 8. julij 1924, Prevalje
Smrt 10. oktober 1995, Slivniško Pohorje
Spol: moški
Poklic: arhitekt, oblikovalec cerkvene opreme
Slogovni oris: modernizem

Delovanje

Čas: druga polovica 20. stoletja
Geografsko področje: Štajerska, Prekmurje, Dolenjska