Franc Dervušek

Lastnik stavbnega podjetja in morda projektant iz Lajteršperka, ki je v Mariboru živel in deloval med 1884 in 1922. Od graškega stavbenika Franca Kolariča je leta 1902 odkupil opekarno v Košakih, ki je bila od leta 1898 opremljena s krožno pečjo. Opekarna se je razvila v veliko podjetje, zato se s stavbeništvom po tem letu ni več intenzivneje ukvarjal.

Helena Seražin

(16. 7. 2018)

Zaposlitev

stavbno podjetje Dervušek; opekarna v Košakih


Slogovni oris:

historicizem

Dela

Znana dela:

 • Maribor, neorenesančna dekliška meščanska šola na Miklošičevi 1 (severni prizidek Baltzerjevi stavbi), 1884
 • Maribor, novi trakt samostana šolskih sester na Strossmayerjevi 17, 1893
 • Maribor, nadstropnica s prizidki na Cankarjevi 26a, 1893 131899 13
 • Maribor, povečava hiše na Pipuševi 6, 1896
 • Maribor, gradnja poslopij tovarne testenin »Ludwig Franz«, 1896
 • Maribor, trinadstropnica na Krekovi 14, 1897
 • Maribor, dvonadstropnici na Maistrovi 11 in 17, 1897 131898
 • Maribor, hiša v Ulici heroja Staneta 12, 1898 (načrti za fasado bili narejeni v Gradcu)
 • Maribor, adaptacija hiše na Glavnem trgu 11, 1899
 • Maribor, nadgradnja hiše na Koroški 80, 1899
 • Maribor, nadgradnja hiše na Partizanski 33, 1899
 • Maribor, trinadstropnica na Maistrovi 13, 1901
 • Maribor, adaptacija hiše na Vetrinjski 18, 1901
 • Maribor, dvonadstropnica na Mlinski 26, 1901 132
 • Maribor, trinadstropnica na Maistrovi 3, 1903 (skupaj z Rudolfom Kiffmanom)
 • Maribor, dekliško učiteljišče na Trgu Bosrisa Kidriča 3, 1903
 • Maribor, hiša na Principovi 1, 1903


Viri in literatura

Literatura:

 • Jože CURK, Mariborsko gradbeništvo med sredinama 19. in 20. stoletja, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 40/2-3, 2004, str. 308-309.


Osnovni podatki

Smrt 1922,
Različice imena: Franz
Različice priimka: Derwuschek
Spol: moški
Poklic: stavbenik
Slogovni oris: historicizem

Delovanje

Čas: zadnja četrtina 19., prva četrtina 20. stoletja
Geografsko področje: Maribor, Štajerska