Gabrijel Kolbič

Gabrijel Kolbič je eno osrednjih kiparskih imen 20. st. v Mariboru. Po 2. svetovni vojni je bil edini akademsko izobraženi kipar v Mariboru. Sprva se je šolal na Umetnoobrtni šoli v Pragi, kjer sta ga poučevala najprej Josef Mařatka, Rodinov učenec, ki je Kolbiču posredoval znanje o umetnosti velikega francoskega kiparja, in po njegovi smrti Karel Dvořak, pri katerem je šolanje uspešno zaključil. Študij je nadaljeval na praški likovni akademiji pri kiparju in medaljerju  Otakarju Španielu. Med študijem je bil nagrajen za svoje delo Demokracija in prejel je častno priznanje za dekliški portret. V Pragi, ki je bila odprta za francoske zglede oz. moderne umetnostne tokove, so Kolbiča pritegnile razstave, na katerih je videl dela Maillola, Bourdella, Picassa, Cezannea, Van Gogha, Utrilla, Degasa, Renoirja in Meštrovića, odmeve katerih srečujemo v njegovem nadaljnjem opusu. Zaradi vojne je študij nadaljeval v Zagrebu pri Franju Kršiniću, praška likovna akademija pa mu je leta 1948 podelila diplomo. Jeseni leta 1940 je začel obiskovati vojaško šolo za rezervne pešadijske oficirje v Sarajevu, leta 1941 pa so ga odpeljali v nemško ujetništvo v taborišče Luckenwald, nato Gross Behren in Teltov pri Berlinu. Leta 1942 je bil odpuščen iz ujetništva, kot tehnični risar se je zaposlil v nekem projektivnem biroju v Gradcu. Leta 1944 so ga Nemci mobilizirali in po Linzu poslali v Spandau v Berlinu. Spomladi 1945 je bil premeščen na vzhodno fronto, od koder je prebegnil k Rusom. V ruskem ujetništvu se je ukvarjal z modeliranjem, risanjem in slikanjem. Leta 1946 se je vrnil domov in v Velki organiziral kulturno življenje. Z Maksom Kavčičem sta sodelovala pri obnovi fresk v cerkvi sv. Andraža v Leskovcu v Halozah. Pomembno vlogo je odigral kot likovni pedagog: leta 1947 je nastopil mesto profesorja risanja in umetnostne zgodovine na Prvi gimnaziji v Mariboru, kjer je med 1947-1957 vodil kiparski krožek, iz katerega so izšli Slavko Tihec, Vlasta Zorko, Dragica Čadež, Ivan Čobal, Zdenka Golob, Rihard Vakaj idr. Kot predan pedagog in umetnik je bedel nad estetsko in kulturno vzgojo mladih in odraslih, na temo katere je napisal več člankov v dnevnem časopisju. V časniku Večer je v letih 1993-1994 objavljal podlistek z naslovom Moja pot za umetnostjo, v katerem je slikovito in izpovedno bogato podal svojo življenjsko pot. Bil je član in tajnik DLUM-a, udeleževal se je umetniških kolonij. Redno je razstavljal na društvenih razstavah doma in na območju nekdanje Jugoslavije ter na tujem. Ukvarjal se je s kiparstvom, slikarstvom, sgraffitom, risbo, grafiko, ilustracijo. Izdal je več pesniških zbirk, ki jih je opremil s svojimi ilustracijami in fotografijami likovnih del (Otroške pesmi, 1966; Gabrijeline pesmi, 1968; Ptički se vračajo, 1979; Štirje letni časi, 1986; Podobe z Velke, 1993). Več njegovih pesmi so uglasbili slovenski skladatelji. Je avtor več javnih spomenikov v Mariboru in drugod v severovzhodni Slovenji, npr. Spomenika NOB v Rušah, med mariborskimi so najbolj znani Fantek z vrčem oz. Karlek na Slomškovem trgu, Schreinerjev spomenik, Deček z grozdom oz. Gabrijel v Mestnem parku. Leta 1986 je na natečaju za spomenik generala Rudolfa Maistra v Mariboru v ožji izbor prišel njegov osnutek, ki ga je izdelal že leta 1957, ko so v Mariboru nameravali postaviti Maistrov spomenik, a so se naposled odločili za spomenik vsem Maistrovim borcem. Velik del Kolbičevega kiparskega opusa predstavlja portret, ki ga odlikujeta vitalistična poteza in slikovita obravnava površine, ki ju vpne v realistični okvir, pri tem pa je čutiti kiparjev smisel za podajanje upodobljenčevega značaja. Portretirance je upodabljal v različnih izrezih, prevladuje izrez glave, poleg oble plastike so nastali reliefi, naredil je tudi nekaj plaket. Upodobil je vrsto znanih osebnosti iz sveta umetnosti, politike, prosvete, športa (npr. Ivana Cankarja, Leona Štuklja, Henrika Schreinerja, Anteja Trstenjaka, Jožeta Toša Primožiča, Gustava Šiliha, Jožeta Žagarja, Jana Oeltjena, Roberta Hlavatyja, Bojana Golijo, Cirila Zlobca, Nikolo Teslo). Med portreti velja omeniti tudi kvalitetne primere otroških portretov njegove hčerke v različnih starostnih obdobjih (Gabrijelca, 1968). Posvečal se je tudi avtoportretu. Poleg portreta je gojil figuraliko, od žanrskih upodobitev dela, v katerega je vključil delavce, pionirje in kmete, alegoričnih upodobitev, vezanih na letne čase, motivov toalete, deklet z glasbili, matere z otrokom, otrok do ženskega akta. Te motive je večinoma obravnaval v mali plastiki, v kateri se je ustvarjalno razživel in kjer prihaja do izraza mehka in nemirna modelacija v glini, kiparjevem priljubljenem materialu. V več delih je uspel zajeti lirično in intimno vzdušje, ki ga je spretno prepletel z modernistično stilizirano formo. V kiparskem opusu so opazni odmevi realizma, impresionizma in ekspresionizma, mestoma se poslužuje stilizacije in napetih volumnov maillolovskega tipa. S slikarstvom se je pričel ukvarjati leta 1954, in sicer ga je pritegnila tehnika akvarela, kot prvega vzornika v svojih spominih navaja Jana Oeltjena. Med slikarskimi motivi prevladujejo cvetlična tihožitja in krajine (od domačih goric, mariborskih vedut do utrinkov s potovanj po Evropi). S sgraffiti je opremil nekaj stavb (npr. zunanjščini nekdanje zavarovalniške podružnice na Partizanski cesti v Mariboru in kulturnega doma v Gornji Radgoni ter notranjščino upravne stavbe Cestnega podjetja v Mariboru). Z ilustracijami je leta 1966 opremil prvo pesniško zbirko Vsakdanji kruh Toneta Kuntnerja. Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj, med njimi tudi Glazerjevo nagrado (1990). Njegova dela hranijo v Umetnostni galeriji Maribor, Galeriji Velenje in Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Na Zgornji Velki so uredili galerijo Gabrijela Kolbiča z zbirko njegovih del in po njem poimenovali kulturno-umetniško društvo.

 

Nagrade, priznanja, odlikovanja:

 • 1937, častno priznanje Akademije likovnih umetnosti v Pragi
 • 1938, 2. nagrada Akademije likovnih umetnosti v Pragi
 • 1975, Red dela s srebrnim vencem
 • 1988, nagrada DLUM
 • 1990, Glazerjeva nagrada

 

Andreja Rakovec

(17. 3. 2016)

Razstave

Samostojne razstave:

(izbor)

 • 1953: Ptuj, Mestni muzej, Gabrijel Kolbič - Maks Kavčič
 • 1954: Maribor, SNG Maribor, Gabrijel Kolbič - Bojan Golija
 • 1956: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Gabrijel Kolbič - razstava plastik, akvarelov in skic (Z)
 • 1957: Reka (Rijeka), Hrvaška, Galerija likovnih umjetnosti, Gabrijel Kolbič - Ivan Čobal (Z)
 • 1957: Ptuj, Mestni muzej, Gabrijel Kolbič, Maks Kavčič
 • 1958: Slovenj Gradec, Umetnostna galerija Maribor, Gabrijel Kolbič, Ivan Čobal
 • 1960: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli
 • 1963: Piran, Mestni muzej, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli
 • 1964: Piran, Mestni muzej, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli
 • 1965: Piran, Mestni muzej, Gabrijel Kolbič - plastika, akvarel
 • 1966: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Gabrijel Kolbič, Janez Šibila (Z)
 • 1968: Piran, Mestna galerija Piran (Obalne galerije Piran), Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli
 • 1970: Piran, Mestna galerija Piran (Obalne galerije Piran), Gabrijel Kolbič - akvareli
 • 1971: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli, risbe (Z)
 • 1972: Krško, Galerija Krško, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli (Z)
 • 1973: Piran, Mestni muzej, Gabrijel Kolbič - akvareli
 • 1973: Ruše, Likovni salon, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli (Z)
 • 1974: Ptuj, Razstavni salon Dušana Kvedra (Pokrajinski muzej Ptuj), Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli
 • 1975: Rogaška Slatina, Razstavni salon, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli (Z)
 • 1977: Maribor, Mali razstavni salon Rotovž, Gabrijel Kolbič - mala plastika, linorezi (Z)
 • 1977: Piran, Mestna galerija Piran (Obalne galerije Piran), Gabrijel Kolbič - akvareli
 • 1977: Ruše, Likovni salon, Gabrijel Kolbič (Z)
 •  1979: Velenje, Kulturni center Ivan Napotnik, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli (K)
 •  1979: Radenci, Hotel Radin, Gabrijel Kolbič (Z)
 •  1979: Maribor, Galerija Ars 2, Gabrijel Kolbič
 • 1980: Ljubljana, Bežigrajska galerija, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli (K)
 • 1980: Krško, Galerija Krško, Gabrijel Kolbič - plastika, akvareli (Z)
 • 1983: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Gabrijel Kolbič. Jubilejna in monografska razstava plastike, risbe in grafike (K) (prenos 1984: Murska Sobota, Kulturni center DE galerija; Ptuj, Pokrajinski muzej)
 • 1988: Ruše, Likovni salon, Gabrijel Kolbič (Z)
 • 1988: Ljutomer, Galerija Ante Trstenjak, Gabrijel Kolbič (Z)
 • 1991: Ravne na Koroškem, Likovni salon Ravne, Gabrijel Kolbič
 • 1991: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Gabrijel Kolbič. Male plastike, akvareli, risbe (K)
 • 1993: Maribor, Galerija Ars sacra, Gabrijel Kolbič
 • 1995: Maribor, IZUM - Inštitut informacijskih znanosti, Gabrijel Kolbič
 • 1996: Maribor, Galerija DLUM, Gabrijel Kolbič
 • 2001: Maribor, Galerija Ars sacra, Gabrijel Kolbič. Spomini, mala plastika in akvareli
 • 2003: Zgornja Velka, Galerija Gabrijel Kolbič, Gabrijel Kolbič
 • 2009: Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gabrijel Kolbič  

Skupinske razstave:

(izbor)

 • 1935: Maribor, Kazinska dvorana, Mariborski kiparji in slikarji (Jesenska umetnostna razstava kluba Brazda)
 • 1947: Maribor, Bela dvorana FD Polet, III. umetnostna razstava. Upodabljajoči umetniki Maribora
 • 1948: Ljubljana, Moderna galerija, Umetnostna razstava Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov (K)
 • 1949: Maribor, Bela dvorana Doma FD Polet, IV. umetnostna razstava. Upodabljajoči umetniki Maribora
 • 1949: Maribor, Bela unionska dvorana, V. umetnostna razstava ob priliki Dneva republike
 • 1950: Ljubljana, Moderna galerija, Spomladanska razstava Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov (Majska razstava DSUU) (K)
 • 1950: Maribor, Bela unionska dvorana, VI. umetnostna razstava
 • 1951: Maribor, Bela dvorana TD  Maribor, Razstava slikarskih in kiparskih del mariborskih upodabljajočih umetnikov
 • 1951: Ljubljana, Moderna galerija, Umetnostna razstava. Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov (K)
 • 1952: Maribor, Bela dvorana TD Partizan, Razstava slik in kipov mariborskih upodabljajočih umetnikov (Z)
 • 1953: Maribor, Bela unionska dvorana, Razstava del mariborskih upodabljajočih umetnikov
 • 1954: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Razstava del upodabljajočih umetnikov Slovenije (K)
 • 1954: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Razstava slovenskega slikarstva in kiparstva v Mariboru od 1918 do danes (K)
 • 1954: Ljubljana, Jakopičev paviljon, Razstava mariborskih likovnih umetnikov v Jakopičevem paviljonu
 • 1955: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Jubilejna likovna razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov, pododbor Maribor v čast 10. obletnice osvoboditve (K)
 • 1955: Celje, mestni muzej, Razstava mariborskih umetnikov v Celju (v počastitev 10-letnice narodne osvoboditve)
 • 1955: Ljubljana, Moderna galerija, Slovenska umetnost po osvoboditvi 1945-1955 (K)
 • 1955: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Mariborski likovni umetniki 1945-1955
 • 1956: Ljubljana, Moderna galerija, Razstava Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije (K)
 • 1958: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Razstava del mariborskih in ljubljanskih likovnih umetnikov
 • 1959: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Maribor v podobi
 • 1960: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Razstava DSLU, Pododbor Maribor ob 15. obletnici osvoboditve v okviru IV. Mariborske kulturne revije (K)
 • 1961: Ljubljana, Jakopičev paviljon, Razstava risb slovenskih likovnih umetnikov (1941-1961) (K)
 • 1961: Beograd, Srbija, Galerija Doma JNA, Narodnooslobodilačka borba. NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije 1960-1961 (K)
 • 1962: Greenwich, Velika Britanija, dvorec grofa Chesterfielda, Exhibition of Painting and Sculpture from Maribor, Yugoslavia (K)
 • 1962: Lund, Švedska, Lunds konstahll, Nutida konst fran Yugoslavien (K)
 • 1963: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, NOB severovzhodne Slovenije v likovni umetnosti (Z)
 • 1965: Beograd, Srbija, Umjetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Društvo slovenskih likovnih umetnikov 1965 (K)
 • 1966: Slovenj Gradec, Umetnostna galerija, Mir, humanost in prijateljstvo med narodi (K)
 • 1967: Titograd (Podgorica), Črna gora, Umjetnički paviljon, Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov (K)
 • 1967: Murska Sobota, Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka (Pokrajinski muzej Murska Sobota), Panonska pokrajina - panonski človek (K)
 • 1967: Passau, Nemčija, Rittersaal (Oberhaus - Museum), Ausstellung des Verbandes der Slowenischen Künstler. Gruppe Maribor (Yugoslawien) (Z)
 • 1967: Sombotel (Szombathely), Madžarska, Savaria Museum, Razstava likovnih umetnikov SV Slovenije (K)
 • 1968: Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, DSLU. Kiparstvo (K)
 • 1968: Maribor, Umetnostna galerija Maribor & Razstavni salon Rotovž, Greenwich - Maribor - Reinickendorf. Likovna razstava treh prijateljskih mest (K)
 • 1969: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, DSLU. Kiparstvo (K)
 • 1969: Murska Sobota, Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka (Pokrajinski muzej Murska Sobota) & Radenci, Zdraviliška dvorana, Mednarodna likovna razstava Pannonia '69 (K)
 • 1970: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Novejša umetnost v severovzhodni Sloveniji (K)
 • 1973: Gradec (Graz), Avstrija, Kulturhaus (Kulturamt der Stadt Graz), Bildender Künstler aus Maribor, Aquarelle, Graphik, Plastik (Z)
 • 1974: Sombotel (Szombathely), Madžarska, Savaria Museum, Razstava del mariborskih umetnikov in umetnikov Županije Vas (K)
 • 1975: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej Kranj), Razstava del članov Društva slovenskih likovnih umetnikov Maribor (Z)
 • 1976: Reinickendorf, Nemčija, Rathaus Galerie, Twin Towns art - Partnerschaft Greenwich, Maribor, Reinickendorf (K)
 • 1976: Marburg an der Lahn, Nemčija, Universitätsmuseum, Razstav del članov likovnih umetnikov Maribor
 • 1976: Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana, Ivan Cankar in likovna umetnost (Z)
 • 1977: Ljubljana, Moderna galerija, Razstava DSLU 1977 (K)
 • 1978: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Delo v likovni podobi. Razstava v počastitev 9. kongresa Zveze sindikatov Slovenije (K)
 • 1979: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 25 let. Pridobitve 1969-1979 (K)
 • 1980: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 60 let organizirane likovne dejavnosti v Mariboru (K)
 • 1980: Piran, Mestna galerija Piran (Obalne galerije Piran), Stari mojstri. Razstava del slovenskih likovnih umetnikov - šestdesetletnikov (K)
 • 1981: Ljubljana, Moderna galerija, Umetniki in spremljevalci (K)
 • 1981: Ljubljana, Galerija Jakopič, DSLU. Zapis na papirju (K)
 • 1982: Ljubljana, Galerija Jakopič, DSLU. Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov (K)
 • 1984: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Likovno življenje med vojnama v Mariboru (K) (prenos 1985: Ljubljana, Galerija Jakopič)
 • 1984: Greenwich, Velika Britanija, Woodland Art Gallery, Twin Towns Art. Maribor, Reinickendorf, Greenwich
 • 1985: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Spomeniki vojne, revolucije, svobode (K)
 • 1986: Ljubljana, Galerija Jakopič, Slovenski likovni umetniki razstavljajo (K)
 • 1988: Ljubljana, Galerija Commerce, Slovenski umetniki rojeni 1910-20, diplomirali na likovni akademiji v Zagrebu (Z)
 • 1988: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Likovno življenje v Mariboru 1945-1955 (K)
 • 1989: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Društvo likovnih umetnikov Maribor. Risba in skulptura (K)
 • 1990: Feldbach, Avstrija, grad Kornberg, Ruški likovni krog
 • 1992: Ruše, Likovni salon, Ruški likovni krog
 • 1992: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Portret in avtoportret
 • 1995: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Društvo likovnih umetnikov Maribor
 • 1998: Maribor, Pokrajinski muzej, Podoba vojaka. General Rudolf Maister (K) (prenos 1999: Ljubljana, Kulturno-informacijski center Križanke)
 • 2000: Maribor, Galerija M-art, II. gimnazija Maribor. Odprli smo mnogo vrat (K)
 • 2000: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Nova postavitev stalne zbirke in razstava tihožitja iz fundusa UGM
 • 2001: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Od rojstva do rojstva, od sebe k drugim. Podobe družine v XX. stoletju na Slovenskem (K)
 • 2003: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Podobe na papirju. Dela iz zbirke UGM
 • 2003: Maribor, Pokrajinski muzej, (S)toletno (s)poročilo (K)
 • 2005: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Soočenja. Razstava del iz stalne zbirke UGM
 • 2005: Velenje, Galerija Velenje (Muzej Velenje), Kiparstvo - razstava iz depoja galerije, 1. del (K)
 •  2006: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Portret in avtoportret. Razstava del iz stalne zbirke UGM (Z)
 • 2007: Šoštanj, Mestna galerija Šoštanj, Stalna zbirka Napotnikove galerije (izbor del) (K)
 • 2010: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Iz zbirke UGM
 • 2011: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Umetnikovanje. Ustvarjalno poletje v UGM
 • 2012: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti
 • 2014: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 60! Panorama. Razstava zbirke UGM ob 60. obletnici (Z)


Izobrazba

 • 1920-1931, Maribor, meščanska šola
 • 1931-1937, Praga, Češka, Umetnoobrtna šola
 • 1937-1939, Praga, Češka, Akademija likovnih umetnosti
 • 1939-1940, Zagreb, Hrvaška, Akademija likovnih umetnosti

Imena učiteljev:

 • Josef Mařatka
 • Karel Dvořak
 • Otakar Španiel
 • Franjo Kršinić

Zaposlitev

 • 1947-1950, Maribor, Prva gimnazija Maribor, profesor risanja in umetnostne zgodovine
 • 1950- 1958, Maribor, II. gimnazija Maribor, profesor likovne umetnosti
 • 1958-1977, Maribor, OŠ Ivana Cankarja, učitelj likovne umetnosti

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

 • Maribor, Društvo likovnih umetnikov Maribor
 • Ruše, Ruški likovni krog
 • ok. 1956, Beograd, Srbija, Zveza likovnih umetnikov Jugoslavije 

Slogovni oris:

moderna umetnost

Dela

Znana dela:

(izbor)

 • Berač, 1928, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Portret Toša Primožiča, 1938
 • Kmetijstvo in industrija, 1946-1947, Maribor, nekdanja zavarovalniška podružnica
 • Maribor, Deček in deklica, 1947 (Kip je bil 1977 vandalsko uničen.)
 • Maribor, Fantek z vrčem (Karlek), 1947
 • Portret Viktorja Parme, 1948, Maribor, Slovensko narodno gledališče
 • Portret Andra Mitrovića, 1948, Maribor, Slovensko narodno gledališče
 • Portret Berte Bukšekove, 1948, Maribor, Slovensko narodno gledališče
 • Deklica s klasom, ok. 1949, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Portret Ivana Cankarja, 1953, Maribor, OŠ Ivana Cankarja
 • Cicibani, 1954, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Viničar, 1954, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Vrtalca nafte, 1954, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Portret Jožeta Žagarja, 1954
 • Umivanje, ok. 1954, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Ruše, Spomenik NOB, 1954
 • Akt, 1955, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Česanje, 1955, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Maribor, Spomenik Henriku Schreinerju, 1955
 • Jan Oeltjen, 1955
 • Prekmurska pionirja, ok. 1955, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Glava prekmurskega pionirja, 1956, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Deklica z lutnjo, 1956
 • Ležeča, 1956
 • Materinstvo, 1957
 • Deklica s piščalko, 1957, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Barvni sgraffito, 1960, Maribor, Cestno podjetje Maribor
 • Sgraffito, 1960, Gornja Radgona, Kulturni dom
 • Portret Bojana Golije, 1960
 • Oče in mati, 1960, Velka, pokopališče
 • Stanko Vraz, ok. 1960, Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor
 • Leon Štukelj, 1962
 • Ptuj, Spomenik Francu Osojniku, 1962
 • Jože Lacko, 1963, Ptuj, Šolski center za gospodarstvo in upravo Jože Lacko (danes OŠ dr. Ljudevita Pivka)
 • Tone Žnidarič, 1963, Ptuj, OŠ Toneta Žnidariča
 • Mož s samokolnico, 1963, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Franc Osojnik, 1966, Ptuj, OŠ Franca Osojnika
 • Veržej, Spomenik dr. Franu Kovačiču, 1967
 • Ante Trstenjak, 1968, Ljutomer, Galerija Ante Trstenjak
 • Portret Anteja Trstenjaka, 1968, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Gabrijelca, 1968, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Maribor, Razmišljujoča, 1968 (Kip je bil 2013 ukraden.)
 • Operna pevka III, ok. 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Maribor, Spominska plošča Gustavu Šilihu, 1971
 • Maribor, Spominska plošča Josipu Priolu, 1973
 • Poživitev, 1973, Maribor, Pristan
 • Ivan Cankar, 1976, Maribor, OŠ Ivana Cankarja
 • Portret Roberta Hlavatyja, ok. 1976, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Velenje, Spomenik Gustavu Šilihu, 1978
 • Gustav Šilih, 1978, odkrit 2000, Maribor, OŠ Gustava Šiliha
 • Portret Gustava Šiliha, 1978, odkrit 1993, Maribor, Pedagoška fakulteta (Kip iz leta 1978 je 1993 Darko Golija zmanjšal in domodeliral pri vratnem izrezu.)
 • Maribor pozimi, 1978
 • Maribor, Spomenik Janezu Hribarju, 1980
 • Reliefi na oltarni mensi (Zadnja večerja, sv. Ciril in Metod, sv. Janez Krstnik, evharistični simboli z grboma mariborske nadškofije in mesta), 1981, Maribor, stolnica sv. Janeza Krstnika
 • General Rudolf Maister, osnutek za spomenik, 1986, odkrit 2007, Maribor, Mestna občina Maribor
 • Maribor, Deček z grozdom (Gabrijel), 1993, odkrit 1995
 • Portret dr. Frana Kovačiča, 1966-1967, odkrit 2007, Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor
 • Nikola Tesla, ok. 1990, odkrit 1991, Maribor, Tehniške fakultete
 • Prežihov Voranc, ni dat., odkrit 2007, Maribor, OŠ Prežihov Voranc


Viri in literatura

Viri:

 • Dokumentacija UGM, hemeroteka, Gabrijel Kolbič.
 • Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, hemeroteka Gabrijel Kolbič.
 • Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Osnovna šola Ivana Cankarja 1932-2008, SI PAM/1406, šk. 15.
 • Pokrajinski arhiv Maribor, Osnovna šola Ivana Cankarja 1932-2008, SI PAM/1406, šk. 78.
 • Prva gimnazija Maribor, Šolska kronika Prve gimnazije Maribor.

Literatura:

 • Gabrijel KOLBIČ, Moja pot za umetnostjo, Večer, 49/292-304, 1993, 50/1-9, 1994.
 • http://www.locutio.si/avtorji.php?ID=115
 • http://www.locutio.si/avtorji.php?ID=115&clanek=2088
 • Schreinerjev spomenik, Večer, 11/240, 1955, str. 2.
 • D. J., Šilihov portret, Večer, 27/281, 1971, str. 12.
 • Gabrijel Kolbič. Katalog ob razstavi v Velenju (avtorja besedil: Marjan Marinšek, Lojze Zavolovšek), Kulturni center Ivan Napotnik, Velenje 1979.
 • Franc ZALAR, Gabrijel Kolbič. Plastika, akvareli, Galerija Krško, Krško 1980.
 • Gordana SPREMO, Gabrijel Kolbič. Jubilejna in monografska razstava: plastike, risbe in grafike, Umetnostna galerija Maribor, Maribor 1983.
 • Gordana SPREMO, Pretanjen izraz, Večer, 39/297, 1983, str. 8.
 • Vladimir GAJŠEK, Naš intervju - akademski slikar [sic!] Gabrijel Kolbič. Življenje med preprostimi rečmi, Večer, priloga 7 dni, 12/51, 1983, str. 20-21.
 • Sergej VRIŠER, Njegova dela so svojina nas vseh, Večer, 44/64, 1988, str. 4.
 • Gabrijel Kolbič: male plastike, akvareli, risbe (avtorja besedil: Peter Može, Gabrijel Kolbič), Razstavni salon Rotovž, Maribor 1991.
 • Maja VETRIH, Kipar Gabrijel Kolbič in Maribor. Olepšal je mesto, Večer, 49/108, 1993, str. 12.
 • Alenka GLAZER, Otroške pesmi Gabrijela Kolbiča, Otrok in knjiga, 36, 1993, str. 45-53.
 • Meta GABRŠEK PROSENC, Gabrijel Kolbič, Delo, 38/10, 1996, str. 15.
 • Edita MILETA, Človeška toplina in življenjska radost, Večer, 52/268, 1996, str. 18.
 • Bojan TOMAŽIČ, Tam, kjer je iz gline bogce gnetel, Večer, 59/248, 2003, str. 14.
 • Marjeta CIGLENEČKI, Umetnostnozgodovinski pogled na spominska obeležja 20. stoletja na ptujskem območju, Slovenstvo na Ptujskem v 20. stoletju (ur. Ljubica Šuligoj), Ptuj 2005, str. 146-159.


Osnovni podatki

Rojstvo 17. marec 1913, Zgornja Velka v Slovenskih Goricah
Smrt 24. december 1995, Maribor
Sorodstvene vezi: oče bibliotekarke in avtorice knjižnih del Gabrijele Kolbič
Spol: moški
Poklic: kipar, slikar, likovni pedagog, pesnik
Slogovni oris: moderna umetnost

Delovanje

Čas: zadnji dve tretjini 20. st.
Geografsko področje: severovzhodna Slovenija