Janko Andrej Jelnikar

Janko Andrej Jelnikar je eden osrednjih fotografov, ki so se predstavili na razstavi Fotografija mariborskega kroga leta 1971 v Mariboru. Njegov bogat fotografski opus je izredno raznovrsten. Zanj je značilno raziskovanje različnih tehnik, od nekonvencionalne fotografije s poudarkom na likovnosti in odmiku od ustaljenih zakonitosti medija, do tehnične dovršenosti v polju čiste fotografije in preizkušanje novih tehnik s pomočjo sodobne tehnologije. S fotografijo se je začel ukvarjati zgodaj, kot osnovnošolec in dijak je obiskoval fotografski krožek pri Branku Zinauerju, ki mu je omogočil prvo objavo fotografij v almanahu srednje gradbene šole v Mariboru (1967). V Fotoklubu Maribor, kjer je bil nekaj časa tajnik, je pridobil ustrezno fotografsko znanje in vpogled v avantgardne smernice na področju svetovne fotografije, zanimanje so mu mdr. zbujali ameriški fotografi (npr. Edward in Brett Weston, Ansel Adams in Wynn Bullock) in subjektivna fotografija (npr. nemška skupina Fotoform). Leta 1970 je prejel naziv fotoamater I. razreda, leta 1976 je kandidiral za mojstra fotografije, a je Foto zveza Jugoslavije njegovo vlogo zavrnila. Sodeloval je na številnih razstavah in natečajih doma in v tujini, za svoje delo je prejel več nagrad. Njegova samostojna razstava iz leta 1970 v Malem razstavnem salonu Rotovž v Mariboru velja za eno od predhodnic razstave Fotografija mariborskega kroga leta 1971. Fotografije je objavljal v Večeru, Delu, Dialogih, Novi mladiki in različnih glasilih, z njimi je opremljal knjige, med leti 1976-1980 je za prospekte podjetja IMOS oz. Konstruktor fotografiral montažne zgradbe, med leti 1988-1995 je snemal za več mariborskih podjetij (npr. Stavbar, Granit, Gradbeni finalist, Komunaprojekt, Toplotna oskrba Maribor) in zagrebško podjetje Geotehnika. Večkrat je bil član žirij na fotografskih razstavah, posvečal se je tudi mentorskemu delu. Njegova dela so v zbirkah muzejev in galerij po Sloveniji: leta 2007 je Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani podaril celoten opus črno-bele fotografije, Umetnostni galeriji Maribor pa izbor črno-belega in celoten opus barvnih fotografij (Jelnikarjeve fotografije je Umetnostna galerija Maribor prejela tudi v ciklu fotografij Mariborskega kroga leta 2008), preostalo pa Moderni galeriji; leta 2010 je Kabinetu slovenske fotografije predal arhiv črno-belih in barvnih negativov in celoten opus srednjeformatnih diapozitivov. Ukvarjal se je tudi s pisanjem poezije, več pesmi je objavil v reviji Nova mladika. Za Jelnikarjev fotografski opus je značilna heterogenost. Črno-belo fotografijo je gojil v zgodnjem opusu, leta 1976 se je začel intenzivno posvečati barvni fotografiji, v 1990-ih so začeli nastajati skenogrami, v zadnjem desetletju se ukvarja z digitalno fotografijo. Posluževal se je različnih prijemov, npr. fotomontaže, fotokolaža, foto instalacije, reciklaže, dupliciranja. Zgodnja dela obravnavajo na videz naključne motive iz vsakdanjega urbanega okolja, med fotografa in izbrani prizor se vrivajo bariere, npr. drevesa in mimoidoči, ki služijo kot učinkovit kompozicijski element, figure ne komunicirajo z gledalcem, v posameznih detajlih slutimo stisko posameznika (Speči starec, 1970). Med značilnimi potezami tega obdobja so radikalno kadriranje, ki mestoma deluje šokantno (npr. Brezglavi človek, 1971), neostrine v prvem planu in fotomontaže, ki s prekrivanjem različnih negativov zbujajo negotovost pri opredeljevanju motivov. S tovrstnimi prijemi naglašuje likovnost fotografij. Poleg črnega roba so v pozitiv večkrat vključene robna perforacija in številke negativov, kar priča o neposeganju v izrez kompozicije. V diptihih jukstaponira isto kompozicijo in pri enem od posnetkov zamakne očišče, kar ustvarja svojevrstno dinamiko in zajame element časa. V 1970-ih se je začel posvečati nefiguralnim motivom, ki predstavljajo obsežen del opusa. V ciklu Mesto, ki je nastajal v Mariboru, Zagrebu in Ljubljani, se osredotoči na izseke iz urbane krajine, kjer v kompozicijah velikih ploskev in križajočih se linij še vedno prevladuje interes za likovno. V nadaljnjih ciklih se je osredotočil na motive iz narave in jih obravnaval v črno-beli in barvni tehniki ter upošteval načela čiste fotografije, kar predstavlja veliko spremembo v njegovem opusu. Pritegnila ga je struktura različnih površin in snovi, njihova kontrastnost, nenavadne oblike, igra svetlobe in sence, pri čemer je dosegal različne vtise, od abstrakcije do liričnosti. V ciklu Križ se je osredotočil na motiv znamenja s Križanim, ki odraža različno usodo nabožne plastike, od propadanja do neustrezne polihromacije, ali pa služi kot element v kompozicijah, kjer je naglašena igra svetlobe in sence oz. harmoničen ritem barvnih ploskev v ozadju. V 1990-ih se je posvečal snemanju srednjeformatnih barvnih diapozitivov, pričel pa je tudi snemati na barvni negativski 35 mm film, sčasoma je prešel na digitalno fotografijo. Več zgodnejših del je digitalno obdelal in analogno fotografijo tako postavil v vlogo izhodišča za nadaljnjo interpretacijo, ki se lahko povsem oddalji od prvotne podobe. Skenogrami iz zadnjega obdobja nastajajo ob uporabi optičnih čitalcev, izstopajo dela, kjer se v dvodimenzionalni razsežnosti izluščijo strukture odčitanih tridimenzionalnih predmetov.

 

Nagrade, priznanja, odlikovanja:

(izbor)

 • 1968, 3. nagrada za kolekcijo na XI. republiški razstavi umetniške fotografije v Murski Soboti
 • 1969, dve pohvali v Washingtonu
 • 1969, 2. nagrada na temo Iz življenja JNA na 2. medklubski razstavi fotografije v Beogradu
 • 1970, naziv fotoamater I. razreda
 • 1973, diploma na V. mednarodnem bienalu kombinirane fotografije  v Kopru
 • 1975, 1. nagrada za posamezno fotografijo na II. salonu fotografije Vršac '75 v Vršcu
 • 1977, nagrada Zlata ptica
 • 1977, 3. nagrada na Dnevih slovenske fotografije in amaterskega filma Slovenj Gradec '77
 • 1977, 3. nagrada za diapozitiv na dia 77 v Radovljici
 • 1978, bronasta medalja Zveze organizacij za tehnično kulturo za posebne zasluge pri širjenju tehnične kulture
 • 1996, 2. nagrada in naziv najboljši avtor na II. salonu barvnih diapozitivov 6 x 6 na Jesenicah
 • 1997, častni član Fotokluba Maribor
 • 2003, 2. nagrada za prosto temo na 28. slovenski pregledni razstavi diapozitivov v Celju
 • 2003, 2. nagrada na mednarodni razstavi Na podeželju v Grobljah
 • 2005, 4. nagrada in 3 odkupi na fotografskem natečaju Svet komunikacij v Ljubljani
 • 2006, priznanje s plaketo Zveze kulturnih društev Maribor za izjemen prispevek k dosežkom mariborskega fotografskega kroga
 • 2009, nagrada in odkup na natečaju podjetja Profil
 • 2011, član Kabineta slovenske fotografije

 

Andreja Rakovec

(17. 3. 2016)

Razstave

Samostojne razstave:

(izbor)

 • 1970: Maribor, Mali razstavni salon Rotovž, Razstava umetniških fotografij (Z)
 • 1971: Kranj, Prešernova hiša (Gorenjski muzej Kranj), Fotografija Janka Jelnikarja
 • 1973: Maribor, SNG Maribor, Samostojna razstava fotografij
 • 1975: Maribor, Mali salon Rotovž, Razstava fotografij (Z)
 • 1977: Ljubljana, Fotogalerija Focus, Razstava fotografij
 • 1980: Vrhnika, Dom JLA, Lea Oset, Janko Jelnikar
 • 1981: Rogaška Slatina, Razstavni salon, Lea Oset, Janko Jelnikar. Razstava fotografij članov Fotokluba Maribor (Z)
 • 1985: Maribor, Sinagoga, Fotografija (Z)
 • 1986: Ravne na Koroškem, Likovni salon, Razstava fotografij
 • 1989: Maribor, Konstruktor, Razstava fotografij
 • 1999: Maribor, Fotogalerija Stolp, Janko Jelnikar član Fotokluba Maribor. Razstava fotografij
 • 2002: Maribor, Galerija Metka, Zrcaljenja
 • 2006: Maribor, Razstavni salon Tehniških fakultet, Fotografije kar tako (Z)
 • 2007: Maribor, Umetnostna galerija Maribor & Fotogalerija Stolp, Janko Andrej Jelnikar. Osamosvojene podobe. Fotografije 1967-2007 (K)
 • 2011: Kranj, Galerija v Mestni hiši & Stebriščna dvorana (Gorenjski muzej Kranj), Janko Andrej Jelnikar. Barvne fotografije (K)

Skupinske razstave:

(izbor)

 • 1968: Murska Sobota, Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka (Pokrajinski muzej Murska Sobota), XI. republiška razstava umetniške fotografije (K)
 • 1969: Maribor, Razstavni salon Rotovž, XII. republiška razstava umetniške fotografije in V. medklubska razstava umetniške fotografije (K)
 • 1971: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotografija mariborskega kroga
 • 1971: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej), Mariborski krog (Z)
 • 1973: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran), Fotografija mariborskega kroga (Z)
 • 1974: Murska Sobota, Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka (Delavska univerza Murska Sobota), Fotografija mariborskega kroga (Z)
 • 1974: Ptuj, Razstavni salon Dušana Kvedra (Pokrajinski muzej Ptuj), Razstava fotografij
 • 1975: Banjaluka, Bosna in Hercegovina, Dom kulture, Dvanaesta međuklubska izložba fotografije (K)
 • 1976: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotoklub Maribor 1936-1976 (K)
 • 1976: Zagreb, Hrvaška, Tehnički muzej, Mednarodna razstava fotografij (Z)
 • 1977: Slovenj Gradec, Umetnostni paviljon, Dnevi slovenske fotografije in amaterskega filma Slovenj Gradec '77 (K)
 • 1977: Kranj, Gorenjski muzej Kranj, Avtoportret v fotografiji (K)
 • 1978: Novo mesto, Upravna stavba tovarne Krka, XX. republiška razstava fotografije (K)
 • 1980: Vrhnika, Dom JLA, XXI. republiška razstava fotografije (K)
 • 1980: Ljubljana, Galerija ŠKUC, XXII. republiška razstava fotografije (K)
 • 1984: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran), V. mednarodni bienale kombinirane fotografije (K)
 • 1984: Ljubljana, Cankarjev dom, Razvojne poti slovenske fotografije 1945-1983 (K)
 • 1993: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotografija mariborskega kroga (Z)
 • 1996: Jesenice, Sejna dvorana Občine Jesenice, II. salon barvnih diapozitivov 6 x 6 (K)
 • 1996: Maribor, Fotogalerija Stolp, Mojstri Fotokluba Maribor
 • 1997: Jesenice, Razstavni salon DOLIK, Človek in kovina
 • 1997: Ljubljana, Cankarjev dom, Fotoklub Maribor 1936-1996 (K)
 • 2001: Ljubljana, Jakopičeva galerija, Akt na Slovenskem III. Fotografija (K)
 • 2003: Maribor, Fotogalerija Stolp, Razstava članov Fotokluba Maribor
 • 2003: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej Kranj), Pokrajina 2003. 15. razstava fotografij (K)
 • 2003: Celje, Fotoklub Celje, 28. slovenska pregledna razstava barvnih diapozitivov
 • 2005: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotografija mariborskega kroga (K) (prenos 2006: Murska Sobota, Galerija Murska Sobota)
 • 2005: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej Kranj), Kabinet slovenske fotografije. Izbor iz zbirke (K)
 • 2005: Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, Fotografski natećaj Svet komunikacij (K)
 • 2006: Zagreb, Hrvaška, Galerija Spot, Mariborski krog
 • 2008: Ljubljana, Ljubljanski grad, Iz zbirke Kabineta slovenske fotografije pri Gorenjskem muzeju (K)
 • 2008: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Nove pridobitve v stalni zbirki UGM
 • 2009: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotoklub Maribor. Razstava fotografij ob 170-letnici fotografije (K)
 • 2010: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Iz zbirke UGM
 • 2011: Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Odprti depoji: predstavitev zbirk Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
 • 2012: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti
 • 2014: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 60! Panorama. Razstava zbirke UGM ob 60. obletnici (Z)


Izobrazba

 • 1963-1967, Maribor, Srednja gradbena šola
 • 1967-1970, Maribor, Višja tehniška šola

Zaposlitev

 • 1970-1975, Maribor, Agrokombinat, gradbeni inženir
 • 1975-1977, Maribor, Gradbeno podjetje Obnova, gradbeni inženir
 • 1977-1990, Maribor, Splošno gradbeno podjetje Konstruktor, gradbeni inženir

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

1965-, Maribor, Fotoklub Maribor


Slogovni oris:

moderna umetnost

Dela

Znana dela:

 • Dva, iz skupine Zgodnje fotografije, ok. 1967, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Črno belo, iz skupine Zgodnje fotografije, ok. 1967, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Diptih Dolga pot 2, iz cikla Slikanice, ok. 1969, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Kostanjarka (Speči starec), iz cikla Mariborski krog, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Kolesar (Inkognito), iz cikla Mariborski krog, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Oče in sin (Koraki; Brez časa), iz cikla Mariborski krog, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Tržnica (Na tržnici), iz cikla Mariborski krog, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Kolesar in ½ portreta (Spomini II), iz cikla Mariborski krog, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Katedrala, iz skupine fotografij Eksperimenti, ok. 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Brezglavi človek (Človek brez glave), iz cikla Mariborski krog, 1971, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Korenine skal, iz cikla Korenine, 1974, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Voda 6, iz cikla Narava, 1974 Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Senca 2, iz skupine Zgodnje fotografije, 1974, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Srečanje, iz skupine fotografij Eksperimenti, ok. 1974, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Ob kamionu (Mesto 3; Odsev), iz cikla Mesto, ok. 1975, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Mesto 4, iz cikla Mesto, ok. 1975, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Vznožje, iz cikla Gozdna tla, 1976-1980, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Sence, iz cikla Gozdna tla, 1976-1980, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Lunapark 3, iz skupine fotografij Ljudje, ok. 1976, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Senca 1, iz cikla Gore, 1977-80, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Oljke (Orjak), iz cikla Oljke, 1980-1981, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Zbližanje 1-4, iz skupine fotografij Eksperimenti, ok. 1980, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Svetloba 1, iz skupine fotografij Eksperimenti, ok. 1980, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Predmestje, iz cikla Mesto, 1984, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Mesto XV, iz cikla Mesto, 1984, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Kamniti obrazi 7, iz cikla Portreti časa, 1987, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Cvetje v jeseni, iz cikla 35 mm, 1994, Maribor, Fotogalerija Stolp
 • Amulet 1, iz cikla Fotografije brez negativa, 1996, Maribor, Fotogalerija Stolp
 • Tržnica, iz cikla Diptihi in triptihi, 1997, Maribor, Fotogalerija Stolp
 • Brezpotja, iz cikla Čelarne slike, 1999, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Pregrada, iz cikla Čelarne slike, 1999, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Dinja, iz cikla Fotografije brez negativa, 2004, Maribor, Fotogalerija Stolp
 • Prodori, iz cikla Stari vagoni, 2005, Maribor, Fotogalerija Stolp
 • Ptičji drek 1, 2010


Viri in literatura

Viri:

 • Dokumentacija MAO, hemeroteka, Janko Jelnikar.
 • Dokumentacija UGM, hemeroteka, Janko Jelnikar.
 • Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, hemeroteka, Janko Jelnikar.

Literatura:

 • Zmago JERAJ, Poezija popravila kot dopolnila. Ob fotografski razstavi Janka Jelnikarja v Mariboru, Večer, 26/164, 1970, str. 8.
 • Lojze SMASEK, Dvoje prizadevanj. Ob fotografskih razstavah Boga Čerina v ruškem Likovnem salonu in Janka Jelnikarja v foyerju mariborskega gledališča, Večer, 29/91, 1973, str. 5.
 • Meta GABRŠEK PROSENC, Pomen mariborskega kroga v jugoslovanski fotografiji sedemdesetih let, Sinteza, 73-74, Ekran, 11/5-6, 1986, str. 64-69.
 • Mojca PRIJATELJ, Fotografija mariborskega kroga, diplomska naloga, Maribor 1996.
 • Mariborski krog (ur. Branimir Ritonja), Maribor 2005.
 • Janko Andrej Jelnikar. Osamosvojene podobe. Fotografije 1967-2007 (avtorja besedil: Breda Kolar Sluga in Primož Lampič), Umetnostna galerija Maribor & Arhitekturni muzej Ljubljana & Fotogalerija Stolp, Maribor 2007.
 • Primož LAMPIČ, Pogovor z Jankom Jelnikarjem, Fotoantika, 24, 2007, str. 29-37.
 • Petra KAPŠ, Osamosvojene podobe. Retrospektivna razstava fotografij Janka A. Jelnikarja v Umetnostni galeriji Maribor, Večer, 63/277, 2007, str. 12.
 • Andreja BORIN, Temelj za fotografsko zbirko. Donacija fotografij Janka Andreja Jelnikarja Umetnostni galeriji Maribor, Večer, 64/221, 2008, str. 14.
 • Damir GLOBOČNIK, Janko Andrej Jelnikar. Barvne fotografije: ciklusi Gore, Gozd, Listi, Voda, Križ, Smrt, Montaže in Neostro, Gorenjski muzej Kranj, Kranj 2011.
 • Damir GLOBOČNIK, Barvna fotografija Janka Andreja Jelnikarja, Fotoantika, 30, 2013, str. 24-28.


Osnovni podatki

Rojstvo 2. april 1948, Maribor
Smrt 4. september 2015, Maribor
Različice imena: Janko
Sorodstvene vezi: bratranec fotoreporterja Danila Cvetniča
Spol: moški
Poklic: fotograf
Slogovni oris: moderna umetnost

Delovanje

Čas: zadnja tretjina 20. st., 21. st.
Geografsko področje: severovzhodna Slovenija