Jožef Holzinger

Jožefa Holzingerja štejemo, poleg njegovega učitelja Jožefa Strauba, med vodilne baročne kiparje na slovenskem Štajerskem. S svojimi kiparskimi stvaritvami, ki še danes veljajo za enega od viškov baročne umetnosti na Slovenskem, je pomembno obogatil sakralne objekte v Mariboru in okolici.

Franci Lazarini

(26. 10. 2012)

Izobrazba

Imena učiteljev:

 • Maribor, Jožef Straub (verjetno)

Zaposlitev

 • Maribor, pomočnik v delavnici Jožefa Strauba
 • 1758, Maribor, lastna delavnica


Dela

Znana dela:

 • Slovenska Bistrica, p. c. sv. Jožefa, veliki oltar, 1757-58
 • Spodnja Voličina, p. c., veliki oltar, 1762
 • Maribor-Studenci, ž. c. sv. Jožefa, prižnica, 1764
 • Virovitica (Hrvaška), frančiškanska c. sv. Roka, veliki oltar, 1769
 • Maribor, stolna c. sv. Janeza Krstnika, reliefi kornih klopi, 1771
 • Ptuj, ž. c. sv. Jurija, oltar sv. Dizme, 1772-73
 • Maribor, stolnica, oltar sv. Križa, 1775
 • Hoče, ž. c., veliki oltar, 1786
 • Slovenska Bistrica, ž. c. sv. Jerneja, veliki oltar, 1787
 • Sv. Ana v Slovenskih goricah, ž. c. sv. Ane, veliki oltar in prižnica, 1794
 • Malečnik, ž. c. sv. Petra, oltarja Matere božje in 14 priprošnjikov v sili, 1796
 • Ljutomer, ž. c. sv. Janeza Krstnika, veliki oltar, 1797
 • Destrnik, ž. c. sv. Urbana, veliki oltar in oltar sv. Križa
 • Kamnica, ž. c. sv. Martina, veliki oltar, trije stranski oltarji in prižnica
 • Lenart v Slovenskih goricah, ž. c. sv. Lenarta, veliki oltar
 • Loče pri Poljčanah, ž. c. sv. Duha, veliki oltar in stranska oltarja
 • Lovrenc na Pohorju, ž. c. sv. Lovrenca, veliki oltar, trije stranski oltarji in prižnica
 • Ribnica na Pohorju, p. c. sv. Lenarta, veliki oltar, stranska oltarja in prižnica
 • Slovenska Bistrica, ž. c. sv. Jerneja, stranski oltarji in prižnica
 • Spodnja Kungota, ž. c. sv. Kunigunde, veliki oltar in stranska oltarja
 • Spodnja Voličina, ž. c. sv. Ruperta, štirje stranski oltarji in prižnica
 • Svečina, ž. c. sv. Andreja, veliki oltar in prižnica
 • Šmartno na Pohorju, ž. c. sv. Martina, veliki oltar, dva stranska oltarja in prižnica
 • Štrigova (Hrvaška), ž. c. sv. Marije Magdalene , Marijin oltar
 • Velika Nedelja, ž. c. sv. Trojice, veliki oltar
 • Maribor, Pokrajinski muzej, oltarčka iz Jarenine in Rošpoha
 • Ljubljana, Narodna galerija, pet kipov


Viri in literatura

Literatura:

 • Sergej VRIŠER, Mariborski baročni kiparji, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 4, 1957, str. 96-115.
 • Sergej VRIŠER, Holzinger, Jožef, Enciklopedija likovnih umjetnosti, 2, Zagreb 1962, str. 364.
 • Jožef Holzinger. 1735-1797, Pokrajinski muzej Maribor, Maribor 1997.
 • Sergej VRIŠER, Jožef Holzinger, Maribor 1997.
 • Sergej VRIŠER, Cerkev svetega Jožefa na Studencih v Mariboru, Maribor 1999, str. 19-23.


Osnovni podatki

Rojstvo 3. april 1735, Maribor
Smrt 27. marec 1797, Maribor
Različice imena: Josef
Sorodstvene vezi: mariborski slikar Janez Mavricij Holzinger; očim: slikar in pozlatar Dominik Cocconi (†1769); polbrat: kipar Anton Valentin Cocconi (Cocone, Gagone; * 1742).
Spol: moški
Poklic: kipar, altarist

Delovanje

Čas: druga polovica 18. stoletja
Geografsko področje: Štajerska, Hrvaška