Ljubo Humek

Ljubo Humek je bil arhitekt in pionir med mariborskimi urbanisti. Leta 1949 je izdelal regulacijski načrt mesta Maribora, ki v bistvenih elementih velja še danes. Tako je v mestno gradnjo vpeljal nove prometne sheme (nerealiziran je ostal prenos železniškega in avtobusnega terminala na desni breg Drave), načrtoval je izgradnjo novega mestnega središča na Taboru (nerealizirano), uveljavil je izhodišča za obnovo starega mestnega jedra, preuredil trge in parkovne površine z novimi nasadi in ohranjanjem že zasajenega drevja, predvsem pa se je zanimal za uvedbo nove stanovanjske gradnje, ki se je zgledovala po švedskih principih. Na njegovo pobudo je bil leta 1952 ustanovljen Zavod za regulacijo Maribora, ki ga je leta 1954 zamenjalo podjetje Komuna projekt, v katerega je privabil večje število arhitektov, urbanistov in inženirjev z namenom, da bi gradili stanovanjske soseske z visokim bivalnim standardom, ki zajema tudi celoten spekter servisnih dejavnosti za potrebe povprečne družine; prva takšnih stanovanjskih sosesk na Slovenskem je bila med letoma 1953 in 1961 na osnovi Humkove urbanistične zasnove zgrajena prav v Mariboru ob Gosposvetski cesti. Čeprav je takšna racionalna gradnja (prvič pri nas so uporabili prefabricirane elemente) zahtevala enostavnost in čistost v oblikovanju, pa je Humkova likovna govorica v mlajših letih še bila pod vplivom natančnega detajliranja in uporabe kakovostnih materialov, kar je bila lastnost češke funkcionalistične arhitekture Josefa Havlíčka in Karla Honzíka. Humek se je aktivno udeleževal srečanj v jugoslovanski in slovenski zvezi arhitektov ter objavljal v strokovnih časopisih in revijah (Arhitekt, Nova obzorja idr.).

Nataša Ivanović

(7. 4. 2014)

 

Nagrade, priznanja:

1962, nagrada Prešernovega sklada (skupaj z Francijem Čopom)

1974, srebrni grb mesta Maribora

1984, Plečnikova nagrada za življenjsko delo na razvijanju in ohranjanju kulturnih vidikov urbanizma in za realizacije mestnih ureditev v Mariboru

Razstave

Skupinske razstave:

 • 1967: Ljubljana (selitev v: Maribor, Slovenj Gradec), Moderna galerija, Prešernove nagrade za likovno umetnost '47­-'67
 • 2001: Ljubljana (selitev v: Maribor, Reko, Sarajevo, Zagreb), Mestna galerija, Slovenska arhitektura v dvajsetem stoletju
 • 2012: Dunaj (Wien), Avstrija, Ringturm, Marburg - Maribor. Ein Stadtpanorama zur Europäischen Kulturhauptstadt 2012


Izobrazba

1938, Praga (Praha), Češka, Šola za arhitekturo


Nasledstvo:

Sodelavci pri Komuna projektu: Borut Pečenko, Branko Kocmut, Ivan Kocmut, Magda Kocmut, Rudi Zupan, Vlado Emeršič, Milka Mirnik, Dušan Moškon


Zaposlitev

 • 1952-1954, Zavod za regulacijo Maribor, ravnatelj zavoda
 • od 1954, Komuna projekt, , direktor

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

 • častni član Društva arhitektov Maribor
 • član Zveze arhitektov Jugoslavije

Slogovni oris:

funkcionalizem

Dela

Znana dela:

 • Maribor, Mariborska tiskarna, 1936-1938 (skupaj z Borisom Pipanom)
 • Maribor, stanovanjsko-trgovska stavba na Jurčičevi 4, 1938-1939
 • Maribor, vila v Svetozarevski ulici, 1939
 • Maribor, ureditev Slomškovega trga, 1946-1947
 • Maribor, stanovanjsko naselje TAM, 1947
 • Maribor, ureditev parka na Trgu generala Maistra, 1947-1948
 • Maribor, načrt za stanovanjsko naselje Predilnice in tkalnice Maribor, 1948 (neizveden)
 • Maribor, generalni regulacijski načrt mesta, 1949 (na podlagi Černigojevih izhodišč)
 • Maribor, nasad na Glavnem trgu, 1950-1951
 • Maribor, del Magdalenskega parka, 1952   
 • Maribor, Mestni park, promenada, 1952 (v osemdesetih letih delno preuredil Borut Pečenko)
 • Maribor, stanovanjski blok na Maistrovi, 1952-1954
 • Maribor, bloki na Kidričevem trgu, 1952-1956  
 • Maribor, stanovanjski blok na Kersnikovi, 1956 (soavtor Vlado Emeršič)
 • Maribor, urbanistična ureditev stanovanjske soseske na Gosposvetski ulici, 1953-1961 (avtor stanovanjskih stolpnic Ivan Kocmut)
 • Maribor, načrt za Trg Borisa Kidriča, 1960 (soavtor regulacije Branko Kocmut, avtor arhitekture Vlado Emeršič; neizveden)
 • Maribor, urbanistična ureditev rekreacijskega področja mariborskega Pohorja, 1962 (soavtor Franci Čop)


Viri in literatura

Viri:

Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, hemeroteka.

Dokumentacija UGM, hemeroteka.

Pokrajinski arhiv Maribor:

 • PAM 0559, Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja Maribor
 • PAM 1806, Zbirka gradbenih načrtov
 • PAM 1889, Zavod za urbanizem Maribor

Literatura:

Stane BERNIK, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, Ljubljana 2004, str. 44, 98, 102, 147, 316, 344, 290-291.

Marjeta CIGLENEČKI, Urbanistična podoba Maribora v 19. in 20. stoletju, Studia Historica Slovenica, 6/2-3, 2006, str. 531-556.

Jože CURK, Kratek oris komunalne in gradbene zgodovine Maribora med obema vojnama, Kronika, 28, 1980, str. 198-199.  

Kristina DEŠMAN, Stanovanjsko trgovska stavba na Jurčičevi ulici, Docomomo Slovenija_100, 40/ 185-187, 2010, str. 81, 164.

Živa DEU, O urbanizmu in arhitekturi v času socialistične družbene ureditve, Arhitektov bilten, 41/190-191, 2011, str. 52-56.

Komunaprojekt. 25 let, Maribor 1979.

Nataša KOSELJ, Arhitektura 60-ih let v Sloveniji. Kontinuiteta ideje, Arhitektov bilten, 25, 1995, str. 41-43, 131, 159.

Zora KUŽET, Po svoji arhitekturi je še danes fenomen!, Večer, 53/229, 3. oktober 1997, str. 12.

Uroš LOBNIK, Po svoji arhitekturi je še danes fenomen! Na Gosposvetski cesti v Mariboru so zgradili prvo stolpnico v državi, Večer, 53/229, 3. oktober 1997, str. 12.

Uroš LOBNIK, Urbanistična delavnica Tezno - Ptujska cesta, Večer, 54/57, 10. marec 1998, str. 17.

Ljubo MIŠIČ, Ljubo Humek, Delo, 30/58, 10. marec 1988, str. 2.

Borut PEČENKO, Ljubo Humek - in memoriam, Večer, 44/58, 10. marec 1988, str. 4.

Jelka PIRKOVIČ-KOCBEK, Izgradnja sodobnega Maribora. Mariborska arhitektura in urbanizem med leti 1918-1976, Ljubljana 1982, str. 20, 23, 32-33, 42-43, 45, 47-51, 53-55, 60, 62, 66, 78, 86, 90, 93.

Jelka PIRKOVIČ, Mariborska arhitektura med obema vojnama, Sinteza, 43-44, 1978, str. 15-24.

Vojteh RAVNIKAR idr., Evidentiranje in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture 1945-70, aplikativna raziskava, Ljubljana 1999-2000, str. 34

Bogdan REICHENBERG, Gosposvetska cesta. Kaj se dogaja z vzorčnim primerom dobrega urbanizma?, Večer, 53/57, 11. marec 1997, str. 14.

Vanja SKALICKY, Humek, Ljubo Leksikon mariborske družbe in kulture po letu 1945, Maribor 2012, str. 76-77.

Vanja SKALICKY, Metka SITAR, The concepts on quality of life in the Maribor post WW2 housing estates, AR:arhitektura, raziskave, 1, 2012, str. 18-25.

Vanja SKALICKY, Metka SITAR, Vidiki socialne trajnosti v urejanju in prenovi stanovanjskih sosesk, Revija za geografijo, 6/2, 2001, str. 133-142.

Fran ŠIJANEC, Sodobna slovenska likovna umetnost, Maribor 1961, str. 484.Osnovni podatki

Rojstvo 1913, Krško
Smrt 1988, Maribor
Sorodstvene vezi: - hčerka Marlena Humek, arhitektka in oblikovalka notranje opreme
Spol: moški
Poklic: urbanist, arhitekt
Slogovni oris: funkcionalizem

Delovanje

Čas: druga in tretja tretjina 20. stoletja
Geografsko področje: Slovenija, Štajerska