Richard Jordan

Richard Jordan sodi med vodilne dunajske arhitekte poznega historizma. Aktiven je bil zlasti na področju sakralne arhitekture, pri kateri se je oddaljil od neogotskega sloga svojega učitelja Friedricha barona Schmidta in se usmeril v neoromaniko. Na prošnjo gvardijana mariborskega frančiškanskega samostana p. Kalista Herica, je izdelal tudi načrte za frančiškansko cerkev Marije Matere usmiljenja (tako za arhitekturo kot za opremo), s čimer je Maribor dobil enega najboljših primerov poznega historizma na Slovenskem. Poleg Maribora je bila po Jordanovih načrtih zgrajena tudi župnijska cerkev v Vojniku.

Franci Lazarini

(26. 10. 2012)

Izobrazba

 • Dunaj, akademija

Imena učiteljev:

 • Eduard van der Nüll, Friedrich baron Schmid

Zaposlitev

Slogovni oris:

pozni historizem, neoromanika, neogotika

Dela

Znana dela:

 • Dunaj- Brigittenau (Avstrija), ž. c. sv. Brigite, 1867-1873, vodil gradnjo po Schmidtovih načrtih
 • Dunaj- Hüttelsdorf (Avstrija), ž. c. sv. Andreja, 1881-1882
 • Dunaj (Avstrija), ž. c. Marije Matere vedne pomoči (cerkev redemptoristov), 1886-1889
 • Dunaj-Gersthof (Avstrija), ž. c. sv. Leopolda, 1887-1891
 • Dunaj (Avstrija), ž. c. Matere Božje ( na Jacquingasse) in  nekdanji samostan Hčera Božje ljubezni, 1890-1891
 • Maribor, ž. c. Marije Matere usmiljenja (frančiškanska c.) in frančiškanski samostan, 1893-1895, posvečena 1900, oprema večinoma dokončana do prve svetovne vojne (avtor arhitekture in večine opreme)
 • Vojnik, ž. c. sv. Jerneja, 1896-1899
 • Dunaj-Döbling (Avstrija), ž. c. Marije z nagnjeno glavo (c. bosonogih karmeličanov), 1898-1900


Viri in literatura

Literatura:

 • Michael NAPOTNIK, Die Basilika zur Heiligen Maria, Mutter der Barmherzigkeit, in der Grazervorstadt zu Marburg, Marburg 1909, str. 83-97.
 • Avguštin STEGENŠEK, Nove župnijske cerkve, Ljubitelj krščanske umetnosti, 1/3"124, 1914,, str. 107-120.
 • Jordan, Richard, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Von der Antike bis zur Gegenwart, 19, Leipzig 1926, str. 161.
 • Renate WAGNER-RIEGER, Wiens Architektur im 19. Jahrhundert, Wien 1970, str. 240-241.  
 • Iztok PREMROV, Arhitektura 19. stoletja v Mariboru, Časopis za zgodovino in narodopisje, 45 (n. v. 10)/2, 1974, str. 367-369.
 • Martin STANGL, Richard Jordan. Sakralbauten, Wien 1999 (tipkopis diplomske naloge).
 • Inge SCHEIDL, Schöner Schein und Experiment. Katholischer Kirchenbau in Wien der Jahrhundertwende, Wien-Köln-Weimar 2003, str. 73-74, 82-85, 111-114, 127-129.
 • p. Raimund BRUDERHOFER, Kloster- und Wahlfahrtskirche der Karmeliten zur Heiligen Familie. Gnadenbild Maria mit dem geneigten Haupt, Wien 2007.
 • Metoda KEMPERL, Župnijska cerkev sv. Jerneja v Vojniku, Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Celje. 6: Dekanija Nova Cerkev (ur. Luka Vidmar), Celje 2006, str. 72-73.
 • Franci LAZARINI, Cerkvena arhitektura lavantinske škofije v času knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1889-1922), Maribor 2012 (tipkopis doktorske disertacije), str. 80-90.
 • Franci LAZARINI, Frančiškanska cerkev Mariboru, Ljubljana 2013 (Umetnine v žepu, 7).


Osnovni podatki

Rojstvo 6. marec 1847, Dunaj
Smrt 7. februar 1922, Dunaj
Spol: moški
Poklic: arhitekt, altarist, avtor cerkvene opreme
Slogovni oris: pozni historizem, neoromanika, neogotika

Delovanje

Čas: konec 19. stoletja, prva desetletja 20. stoletja
Geografsko področje: Avstrija, Dunaj, Štajerska