Robert Mikovics

Graški arhitekt Robert Mikovics poleg Hansa Pascherja sodi med najpomembnejše arhitekte poznega historizma na Štajerske. Bil je član Društva za krščansko umetnost sekovske škofije in je tesno sodeloval z njegovim predsednikom Johannom Grausom, ter pomembno prispeval k uveljavitvi specifične različice nerorenesanse (t. i. štajerska neorenesansa) na Štajerskem. Poleg cerkva in opreme je deloval tudi kot ilustrator revije za cerkveno umetnost Kirchenschmuck. Njegovo delo je prekinila prezgodnja smrt, slog štajerske neorenesanse pa je naprej razvijal njegov naslednik Pascher. Na območju današnje Slovenije imamo malo njegovih del, arhivsko izpričani sta le cerkvi v Poljčanah in na Brezjah.

Franci Lazarini

(22. 10. 2012)

Izobrazba

1869-1875 Gradec, Tehnična visoka šola


Zaposlitev

 • Sprva delal v biroju Konrada Lueffa, nato Augusta Ortweina (oboje v Gradcu), od 1877 lasten biro;
 • 1883-1887 vodil tečaje risanja na graškem učiteljišču
 • 1884-1894 predaval gradbeniške predmete na Državni obrtni šoli v Gradcu (1884 suplent, 1893 redna nastavitev)
 • 1888 mestni stavbni mojster

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

Društvo za krščansko umetnost sekovske škofije


Slogovni oris:

pozni historizem, neorenesansa, neogotika

Dela

Znana dela:

 • Gleisdorf, ž. c. sv. Lovrenca, povišanje zvonika, 1875
 • Gradec (Graz), ž. c. Srca Jezusovega, 1881-1889 (vodil gradnjo po načrtih Georga Hauberisserja ml.)
 • Eichkögl, romarska c. Klein-Mariazell, 1883-1889
 • Grundlsee, ž. c. Srca Jezusovega, 1888-1890
 • Gradec, c. sv. Lovrenca (elizabetinke), 1889-1892
 • Brezje, romarska c. sv. Vida, 1889-1890 (posvečena 1900)
 • Heiligenkreuz am Waasen, ž. c. sv. Križa, povečava cerkve 1889-1894
 • Maribor, stolna c. sv. Janeza Krstnika, veliki oltar in škofovska katedra, 1890
 • Gleisdorf, ž. c. sv. Lovrenca, povečava cerkve, 1891-1893
 • Gradec, ž. c. sv. Vincenca, 1892-1894
 • Poljčane, ž. c. sv. Križa, povečava cerkve, 1895-1896
 • Ilustracije revije Kirchenschmuck


Viri in literatura

Literatura:

Jožef PAJEK, Zgodovina Poličanske župnije z nekaterimi pogledi v njeno okolico, Maribor 1898.

Avguštin STEGENŠEK, Povečane župnijske cerkve, Ljubitelj krščanske umetnosti, 1/3-4, 1914, str. 174-188.

Elisabeth Brigitte KREINZ, Der Grazer Architekt Robert Mikovics (1852-1894), Graz 1993 (tipkopis diplomske naloge).

Christian BRUGGER, Kirchenbauten in der Zeit des Historismus in der Steiermark, Graz 1995 (tipkopis doktorske disertacije).

Polona VIDMAR, Liturgična oprema mariborske stolnice, Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor (ur. Stanko Lipovšek), Maribor 2009, str. 229-265.

Franci LAZARINI, Cerkvena arhitektura lavantinske škofije v času knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1889-1922), Maribor 2012 (tipkopis doktorske disertacije).Osnovni podatki

Rojstvo 21. december 1852, Gradec, Avstrija
Smrt 2. november 1894, Gradec, Avstrija
Različice priimka: Mikovitz, Mikowitz
Spol: moški
Poklic: arhitekt, altarist, ilustrator
Slogovni oris: pozni historizem, neorenesansa, neogotika

Delovanje

Čas: 1875-1899
Geografsko področje: Štajerska, Kranjska