Rudolf Friderik Karel ml. Kiffmann

Gradbeni inženir in eden od lastnikov stavbnega podjetja, ki ga je okoli 1850 na Meljski cesti 23 (kasneje se je razširilo tudi na Meljsko 25) v Mariboru ustanovil sudetski priseljenec, tesarski mojster Anton Kiffman. Leta 1920 se je poročil s Amalijo Elizabeto, hčerko gradbenega podjetnika in opekarnarja Franca Dervuška iz Lajteršperka in po njegovi smrti 1922 postal lastnik njegovega podjetja. Ko je 1924 od očeta Rudolfa st. prevzel tudi družinsko gradbeno podjetje, je ustvaril medvojno največje gradbeno podjetje v Mariboru in ga vodil do leta 1939, ko ga je nasledil njegov sin Friderik Kiffmann. Rudolf ml. je z očetom najverjetneje začel sodelovati po končani prvi svetovni vojni.

Helena Seražin

(20. 7. 2018)

Izobrazba

Nasledstvo:

Friderik Kiffmann, sin


Zaposlitev

Maribor, stavbno podjetje Kiffmann 


Slogovni oris:

historicizem

Dela

Znana dela:

 • načrti za livarno Ruehl - Peng na Moterjevi 15 v Mariboru, 1922-36
 • načrti za gradnjo tovarne Union na Ulici heroja Jevtiča 23 v Mariboru, 1922-26
 • Maribor, vila Zupanc na Ulici heroja Staneta 20, 1923
 • Maribor, hiša na Ulici heroja Šlandra 19, 1923
 • Maribor, vratarska hišica ob vili Franz na Meljski 19, 1923-1927
 • načrti za nadzidavo hiše na Partizanski 74 v Mariboru, 1923-24
 • načrti za preureditev hiše na Partizanski 49 v hotel Melavec v Mariboru, 1924
 • načrti za prezidave v hotelu Orel na Slovenski 1 v Mariboru, 1924-25
 • načrti za preureditev hiše na Kejžarjevi 4 v Mariboru, 1926
 • Maribor, gradnja trinadstropnice na Trgu revolucije 1, 1926-27
 • Maribor, vila na Cankarjevi 35, 1927
 • Maribor, hiša na Janežičevi 10, 1927
 • Maribor, trinadstropnica na Maistrovi 15, 1927
 • Maribor, hiša na Mlinski 29, 1927
 • Maribor, vila na Rosinovi 9, 1927
 • Maribor, vila na Tomšičevi 19, 1927
 • Maribor, vila na Mladinski 28, 1927-28
 • Maribor, hiša na Kocenovi 11, 1928
 • Maribor, vili na Kosarjevi 43 in 44, 1928
 • Maribor, vila na Rosinovi 5, 1928
 • Maribor, hiša na Ulici Slave Klavora 3, 1928
 • načrti za gradnjo konfekcijske tovarne na Krekovi 14 v Mariboru, 1928
 • načrti za prezidavo hiše na Marčičevi 1 v Mariboru, 1928
 • načrti za razne zidave v tovarni Šonski na Ulici heroja Šaranoviča 34 v Mariboru, 1928-33
 • Maribor, dvonadstropnica na Cankarjevi 27, 1929
 • Maribor, hiša na vogalu Meljske 2 in Partizanske 40, 1929
 • Maribor, nadstropnica na Mladinski 54, 1929
 • Maribor, dvonadstropnica na vogalu Glavnega trga 21 in Židovske 1, 1929
 • načrti za povečanje Hutterjeve tovarne na Ulici kneza Marka 19 in 23 v Mariboru, 1929
 • Maribor, gradnja banovinske palače na Strossmayerjevi 28 1330, 1929-31 (skupaj z U. Nassimbenijem)
 • Maribor, vila na Kosarjevi 39, 1930
 • Maribor, vila na Kersnikovi 16, 1930-31
 • načrti za preureditev hiše na Gosposki 10 v Mariboru, 1931
 • Maribor, vila na Cankarjevi 32, 1931
 • Maribor, hiša na Gregorčičevi 51, 1931
 • Maribor, vila na Hermankovi 6, 1931
 • Maribor, hiša na Principovi 11, 1931
 • Maribor, vila na Lešnikovi 4, 1932
 • Maribor, načrti ta tovarno Jugosvila na Novakovi 6, 1932-34
 • Maribor, tovarna pletenin F. Škof na Meljski 56, 1933
 • Maribor, vila na Tomšičevi 7, 1933
 • Maribor, vila na Trubarjevi 34, 1933
 • načrti za prezidave Scherbaumovega mlinskega skladišča v trinadstropnico na Svetozarevski 4 v Mariboru, 1933 13
 • načrti za nadzidavo hiše na Židovski 10 v Mariboru, 1933
 • Maribor, vila na Smrekarjevi 7, 1934
 • Maribor, hiši na Einspielerjevi 44 in 46, 1935
 • Maribor, dvonadstropnica na Kejžarjevi 12, 1935
 • Maribor, hiša na Kejžarjevi 14, 1935
 • Maribor, hiša na Prisojni 81, 1935
 • Maribor, vila na Tomšičevi 22, 1935
 • Maribor, dvonadstropnica na Cankarjevi 28, 1936
 • Maribor, trinadstrponica na Maistrovi 15a, 1936
 • Maribor, hiša na Maistrovi 26, 1936
 • Maribor, načrti za adaptacijo dvonadstropnice na Krekovi 4, 1936
 • Maribor, Hutterjeva kolonija na Tekstilni ulici na Pobrežju, 1936-39
 • Maribor, dvonadstropnici na Industrijski 9 in 10, 1937
 • Maribor, hiši na Pod vinogradi 6 in 10, 1937
 • Maribor, hiša na Principovi 2, 1937
 • Maribor, hiša na Prisojni 63, 1937
 • Maribor, vila na Tomšičevi 20, 1937
 • Maribor, hiši na Ulici heroja Staneta 14 in 16, 1937-38
 • načrti za preureditev fasad na Koroški 2 in 4 v Mariboru, 1938
 • Maribor, dvonadstropnica na Kejžarjevi 10, ob žagi Kiffmann, 1938
 • Maribor, dvonadstropnica na Predilniški 3, 1938
 • Maribor, hiša na Meljski 38, 1938
 • Maribor, dvonadstropnici na Oreškem nabrežju 5 in 5a, 1938


Viri in literatura

Literatura:

Jože CURK, Mariborsko gradbeništvo med sredinama 19. in 20. stoletja, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 40/2-3, 2004, str. 312-315.Osnovni podatki

Rojstvo 1895,
Smrt 1939 (?),
Sorodstvene vezi: ded tesarski mojster Anton Kiffmann oče stavbenik Rudolf Friderik Karel, žena Amalija Elizabeta Dervušek tast stavbenik Franc Dervušek sin Friderik Kiffmann
Spol: moški
Poklic: gradbeni inženir
Slogovni oris: historicizem

Delovanje

Čas: prva polovica 20. stoletja
Geografsko področje: Maribor, Štajerska