Slavko Tihec

Slavko Tihec sodi med najpomembnejše umetnike druge polovice 20. stoletja na Slovenskem. Doma in v tujini večkrat nagrajeni umetnik, profesor kiparstva na ljubljanski akademiji, je bil v svojem ustvarjanju vselej izjemen inovator. Njegov opus iz šestdesetih let so najbolj zaznamovale skulpture semaforjev oziroma povezanih žarkastih celičnih jeder (npr. Temni semafor), desetletju kasneje pa se je posvetil kinetični umetnosti, ki jo je raziskoval v mešanih tehnikah in z uporabo novih materialov v t.i. akvamobilih. V drugi polovici sedemdesetih so nastale znamenite plastike v obliki geometrijskih teles (npr. Spomenik NOB v Mariboru), njihove razplastene površine pa je kipar in grafik pogosto dopolnjeval s slikarsko oziroma grafično obdelavo.

 

Nagrade in priznanja

 

1960, 1961, nagrada mariborske kulturne revije

1962, nagrada na prvi jugoslovanski razstavi Gozd in les, Slovenj Gradec

1963, tretja nagrada na V. sredozemskem bienalu, Aleksandriji

1965, nagrada mesta Maribor

1967, odkupna nagrada na III. trienalu, Beograd

1967, nagrada Prešernovega sklada (za kiparsko delo, razstavljeno na beneškem bienalu)

1970, druga nagrada za idejni osnutek spomenika NOB na Kozari

1973, prva nagrada na I. bienalu jugoslovanske male plastike v Murski Soboti

1973, prva nagrada Panonia 73 v Szombatheliju

1973, nagrada Riharda Jakopiča

1983, Prešernova nagrada (za kvalitetne inovacije v kiparstvu, predvsem za nove rešitve spomenikov NOB) 

Katarina Mohar

(19. 12. 2012)

Razstave

Samostojne razstave:

 • Mala galerija, Ljubljana, 1966-1967
 • Mala galerija, Ljubljana, 1973
 • Spomeniške zasnove na temo revolucije 1966-1975, Galerija Mestne hiše, Kranj, 1976
 • Mala galerija, Ljubljana, Pilonova galerija, Ajdovščina, 1977
 • Pilonova galerija, Ajdovščina, 1977
 • Plastiken 13 Projekten, Galerie im Traklhaus, Salzburg, Avstrija, 1978
 • Galerija Meblo, Nova gorica in Galerija TKG, Trst, Italija, 1990-1991
 • Retrospektivna razstava, Umetnostna galerija, Maribor, 2003-2004
 • Izbor iz retrospektivne razstave, Mestna galerija, Ljubljana, 2004
 • Dela iz stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor, Muzej, Ravne na Koroškem, 2005
 • Kipi in grafike, Galerija Hest, Maribor, 2010

Skupinske razstave:

 • Savremeni slovenački likovni umetnici, Mali Kalemegdan, Beograd, 1958
 • Razstava DSLU 13 pododbor Maribor, Umetnostna galerija, Maribor, 1959
 • BE-54, Jakopičev paviljon, Ljubljana in Umetnostna galerija, Maribor 1960
 • Moderne graphik und plastik aus Slowenien, Paracelsussaal/Rathaus, Beljak, Avstrija. 1960
 • Bernik, Boljka, Borčič, Kranjc, Makuc, Rogelj, Slana, Sovre, Tihec, Tršar, Zelenko, Jakopičev paviljon, Ljubljana, 1960
 • 1. Trienale likovnih umetnosti, Beograjski sejem, Beograd, 1961
 • Salon 61, Galerija likovnih umjetnosti, Reka, 1961
 • Razstava del članov DSLU 13 pododbor Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 1961
 • Narodno oslobodilačka borba u delima likovnih umetnika jugoslavije 1960-1961, Galerija Doma JNA, Beograd, 1961
 • Zeitgenoessische Kunst in Slowenien, Špital ob Dravi, Avstrija, 1962
 • Stalna zbirka Moderne galerije Ljubljana, Moderna galerija, Ljubljana, 1962-1969
 • La peinture et la sculpture yougoslaves contemporaines, Lausanne, Švica, 1962
 • Kotnik 13 Tihec, Zavod za urbanizem, ljubljana, 1962-1963
 •  Salon 63. V. jugoslavenski biennale slikarstva i skulpture, Moderna galerija, Reka, 1963
 • Društvo slovenskih likovnih umetnikov 1963, Moderna galerija, Ljubljana, 1963
 • 2. Trijenale likovnih umetnosti, Beograjski sejem, Beograd, 1964
 • DSLU pododbor Maribor, Umetnostna galerija, Maribor, 1964
 • Povojna generacija slovenskih slikarjev in kiparjev, Mestna galerija, Ljubljana. 1965
 • Galerie Tao, Dunaj, Avstrija, 1964 (z Rudolfom Koritnikom)
 • Razstava plastik NOB, Muzej ljudske revolucije SRS, Ljubljana, 1965
 • Zbirka Muzeja savremene umetnosti, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1965-
 • La biennale di Venezia. XXXIII. Esposizione internazionale d'arte, Benetke, Italija, 1966
 • 2. Bienale industrijskega oblikovanja, Moderna galerija, Ljubljana, 1966
 • DSLU pododbor Maribor, Umetnostna galerija, Maribor, 1966
 • Mir, humanost in prijateljstvo med narodi, Umetnostna galerija, Slovenj Gradec, 1966-1967
 • 9th Biennal Exhibition of the Open-air Museum for Sculpture, Middelheim Park, Antwerpen, Belgija, 1967
 • Art in Yugoslavia. Contemporary Trends, Adria Art Gallery, New York, ZDA, 1967
 • 3. Trijenale likovnih umetnosti, Beograjski sejem, Beograd, 1967
 • 23 Artisti Jugoslavi/23 jugoslovanskih umetnikov, Palazzo Constanzi, Trst, Italija, 1967-1968
 • Savremena slovenačka umetnost/Sodobna slovenska umetnost, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1968
 • 2. Intrart. Mostra d'arte interregionale Friuli 13 Venezia Giulia, Carinzia, Slovenia, cerkev sv. Frančiška, Videm, Italija, 1968
 • Sodobna slovenska umetnost, Vila Bled, Bled, 1968
 • Grupa 69, Vila Bled, Bled, 1969
 • Grupa 69, Galerija Forum, Zagreb, 1970
 • Atelje '70. Neokonstruktivisti, Moderna galerija, Ljubljana, 1970
 • 3e Salon international de galeries pilotes. Artiste set decouvreurs de notre temps. Musee Canton/Palais de Rumine, Lausanne, Švica in Musee d'art moderne, Pariz, Francija, 1970
 • IV. Beogradski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti 1970, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1970
 • Nutidskonst fran Slovenien, Sveagalleriet, Stockholm, Švedska, 1970
 • Novejša umetnost v severovzhodni Sloveniji, Umetnostna galerija, Maribor, 1970-1971.
 • L'art en Yougoslavie. De la prehistoire a nos jours, Grand palais, Pariz, Francija, 1971
 • Ausstellung Zeitgenoessischer jugoslawische Kuenstler, Forum Leverkusen, Leverkusen, Nemčija, 1971
 • Grupa 69 in gosti, Moderna galerija, Ljubljana in Umetnostna galerija, Maribor, 1972
 • Jugoslaviska konstnaer. Moderna & naiver, Umea, Švedska, 1972-1973
 • Prisotnosti. Grupa 69, Moderna galerija, Ljubljana, 1973
 • Contemporary Yugoslav Art, The National Museum of Modern Art, Tokio, Japonska, 1973
 • Izbor iz stalne zbirke Moderne galerije, Mestna galerija, Ljubljana, 1973
 • 1. jugoslovanski bienale male plastike, Paviljon arhitekta Franca Novaka, Murska Sobota, 1973
 • 4. razstava Grupe 69, Moderna galerija, Ljubljana, Umetnostna galerija, Maribor, Jesenice in Pilonova galerija, Ajdovščina, 1974  
 • '74 DSLU, Izložbeni paviljon, Beograd, 1974
 • Ljubljanski kiparji, Magistrat, Ljubljana, 1974
 • DSLU, Moderna galerija, Ljubljana, 1974
 • Prisotnosti. Grupa 69 in gosti Gripe, Moderna galerija, Ljubljana, Umetnostna galerija, Maribor, Pilonova galerija, Ajdovščina, 1975
 • Savremeni slovenski umjetnici, Umjetnička galerija, Dubrovnik, 1975
 • 2. Jugoslovanski bienale male plastike, Paviljon arhitekta Franca Novaka, Murska Sobota, 1975
 • Razstava DSLU ob 30-letnici osvoboditve, Moderna galerija, Ljubljana, 1975
 • Novo pridobljene umetnine v letu 1975, Moderna galerija, Ljubljana, 1976
 • Prisotnosti '76. Grupa 69 in gosti Grupe 69, Moderna galerija, Ljubljana, Umetnostna galerija, Maribor, Pilonova galerija, Ajdovščina, Umjetnički paviljon Sarajevo, 19766
 • Gruppo 69, Galleria Opera Bevilacqua la Masa, Benetke, Italija, 1976
 • Razstava DSLU 1976, Moderna galerija, Ljubljana, 1976
 • XIVth biennal of Sao Paolo '77, Sao Paolo, Brazilija, 1977
 • Grupa 69, Mestna galerija, Ljubljana, Collegium artisticum, Sarajevo, Pilonova galerija, Ajdovščina, 1977
 • Contemporary Art from Yugoslavia, Auckland City Art Gallery, Auckland, Nova Zelandija, 1978
 • Prijatelji Vena Pilona, Pilonova galerija, Ajdovščina, 1978
 • DLUM 78/Društvo likovnih umetnikov Maribor '78, Razstavni salon Rotovž, Maribor, 1978
 • Tendenzen in der Jugoslavischen Kunst von Heute, Museum am Ostwall, Dortmund, Nemčija, 1978
 • Grupa 69, Muzej savremene umetnosti, Beograd, Jugoslavija, 1978
 • Arte Jugoslavo Contemporaneo, Palacio de Velazquez, Madrid in Barcelona, Španija, 1978
 • Arte Jugoslava Contemporanea, Fundacao Calouste, Lizbona, Evori in Porto, Portugalska, Norwich, Anglija, Dublin in Kilkenny, Irska, 1979
 • Tendances de l'art actuel en Yougoslavie/Tendenze dell'arte jugoslava d'oggi, Musees royaux des veaux-arts de Belgique, Bruselj, Belgija, Theatre Municipal, Luksemburg, Galleria nazionale d'arte moderna, Rim, Italija, 1979
 • Slovenska likovna umetnost 1945-1978, Moderna galerija, Ljubljana, 1979
 • Contemporary art from Yugoslavia, Metropolitan Museum of Manila, Manila, Filipini, 1979 
 • 25 let. Pridobitve 1969-1979, Umetnostna Galerija, Maribor, 1979
 • IX. Jesenji salon. Prisustvo fotografije u savremenoj umjetnosti, Dom kulture, Banja luka, 1979
 • La biennalle di Venezia. XXXIX. Esposizione internazionale d'arte, Benetke, Italija, 1980
 • Contemporary Yugoslav Art/Moderne kunst uit Joegoslavie, Mall Gallery, London, Grosvenor Gallery, Manchester, Anglija in Frans Hals museum, Haarlem, nizozemska, 1980
 • 60 let organizirane likovne dejavnosti v Mariboru, Umetnostna galerija, Razstavni salon Rotovž, Univerzitetna knjižnica, Maribor, 1980
 • Grupa 69. Deseta razstava, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, Collegium artisticum, Sarajevo in Galerija Dolenjskega muzeja, Novo mesto, 1980
 • 16. Sovremeni slovenečki likovni umetnici, Muzejot na sovremenata umetnost, Skopje, 1981
 • Jakopičevi nagrajenci, Galerija DSLU, Ljubljana, 1981
 • 5. Jugoslovanski bienale male plastike, Kulturni center Miško Kranjec DE Galerija, Murska Sobota, 1981
 • 1. Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture/1. PIJS, Savremena galerija centra za kulturu Olga Petrov, Pančevo, 1981
 • Umetniki in spremljevalci, Moderna galerija, Ljubljana, 1981
 • Nuotati in arta plastica iugoslava a Anilor '70/Jugoslovanska umetnost sedemdesetih let, Salla Dalles, Bukarešta, Romunija in Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1982-1983
 • Deset jesenjih salona. Otkupi sa jesenjih salona, Umjetnička galerija, Banja luka, 1982
 • Multipli v času. Multipli 13 mali bron, Cankarjev dom , Ljubljana, 1983
 • Angeli Radovani, Manilo Bacosi, Janez Bernik, 26, Galerija TKG, Trst, Italija, 1984
 • Skulpture 13 multipli, Galerija Forum, Zagreb, 1984
 • 7. Jugoslovanski bienale male plastike, Kulturni center Miško Kranjec, Murska Sobota, Cankarjev dom, Ljubljana in Mestna galerija, Piran, 1985
 • Desenuli si sculptura mica jugoslava contemporanea/Modern Yugoslaw drawing and the Small-size Plastic Works of art, Salla Dalles, Bukarešta, Romunija, 1985
 • Nove pridobitve Moderne galerije 1983-1986, Moderna galerija, Ljubljana, 1987
 • 10+10. Međurepublička razmjena između SHDLU-a i ZDSLU-a, Galerija Karas, Zagreb in Mestna galerija, Ljubljana, 1987
 • 8. Jugoslovanski bienale male plastike, Kulturni center Miško Kranjec DE Galerija, Murska Sobota, 1987
 • Sodobno jugoslovansko slikarstvo in kiparstvo 1976-1986, Nacionalna pinakoteka, Atene, Grčija, 1989
 • 3. Jugoslovanski trienale ekologije in umetnosti 13 EKO, Razstavni salon Rotovž, Maribor, 1988
 • Venecijanski biennale i jugoslavenska suvremena umjetnost, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1988
 • Hommage a Josefin. '61 bis '71. Profil einer Galerie, Galerie 61, Celovec, Avstrija, 1988
 • Pridobitve za stalno zbirko 1971-1988, Kulturni center Miško Kranjec DE Galerija, Murska Sobota, 1989
 • Predstavitev grafične mape mariborskih slikarjev, Galerija ARS, Maribor, 1989
 • 1. Bienale slovenske grafike Otočec, Garni hotel, Otočec, 1989
 • Podoba kot globalna komunikacija, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1990
 • Erotika v slovenski likovni ustvarjalnosti 13 kiparstvo, Galerija Meblo, Nova gorica, 1990
 • Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije, Moderna galerija, Ljubljana, 1990-1993
 • Prešernovi nagrajenci 1983-1985, Galerija prešernove hiše, Kranj, 1991-
 • Slikarji in kiparji za Metelkovo, Stara elektrarna, Ljubljana, 1992
 • Odsotnost figure, Likovni salon, Celje, 1992, Galerija Posavskega muzeja, Brežice, 1993
 • Identitaet: Differenz. Tribuene Trigon 1940-1990. Kuenstlerhaus, Neue galerie in Stadtmuseum, Graz, Avstrija, 1992
 • Neokonstruktivisti 1968-1972, Mestna galerija, Ljubljana, 1993
 • DLUM Maribor. Izbor članov s spomladanske razstave DLUM, Galerija DLUM, Maribor, 1993
 • Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije, Moderna galerija, Ljubljana, 1994-2000
 • Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, Bonn, Nemčija, 1994
 • Von uns aus 26 Neue Kunst aus Slowenien, Universitaetsmuseum, Marburg, Nemčija, 1994, Bonn, Goettingen, Nemčija in Bruselj, Belgija, 1995, Hanau, Nemčija, 1996
 • Zbirka UGM, Umetnostna galerija, Maribor, 1996-1997
 • Forma viva na Ravnah na Koroškem, Likovni salon Ravne, Ravne na Koroškem in Jakopičeva galerija, Ljubljana, 1998-1999
 • Ustvarjalci XX. stoletja. Dela iz zbirke galerije ALU, Galerija Miklova hiša, Ribnica na Dolenjskem, Razstavišče Gorenje, Velenje in Galerija ZDSLU, Ljubljana 1998-1999
 • Nov postavitev stalne zbirke, Umetnostna galerija, Maribor, 1999
 • Mestno pohištvo Ljubljana 1800-2000, Jakopičeva galerija, Ljubljana, 1999-2000
 • Ustvarjalci XX, stoletja. Grafična zbirka ALU, profesorji ALU, Akademija za likovno umetnost, Ljubljana, 1999
 • Corpus del akti. Akt na Slovenskem/II. Kiparstvo, Jakopičeva galerija, Ljubljana, 2000
 • Nova postavitev stalne zbirke in razstava tihožitja iz fundusa UGM, Umetnostna galerija, Maribor, 2000-2001
 • Likovni umetniki za Prešernovo mesto, Galerija Mestne hiše in Mestna občina Kranj, Kranj, 2000
 • Mednarodni trienale male plastike, Galerija Murska Sobota, Murska Sobota, 2001
 • Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk MG 1950-2000, Moderna galerija, Ljubljana, 2001-2006
 • Od rojstva do rojstva, od sebe k drugim. Podobe družine v XX. stoletju na Slovenskem, Umetnostna galerija, Maribor, 2001-2001
 • Srečanja. Iz zbirk Umetnostne galerije, Umetnostna galerija, Maribor, 2002
 • Jugoslovanski umetniški prostor 1900-1991, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2002
 • Podobe na papirju. Dela iz zbirke UGM, Umetnostna galerija Maribor, 2003
 • Umetniška zbirka NLB (10) 13 kiparska dela, Avla Ljubljanske banke, Ljubljana, 2004
 • 7 grehov: Ljubljana-Moskva, Moderna galerija, Ljubljana, 2004-2005
 • Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada, Galerija Prešernovih nagrajencev, Kranj, 2005
 • Soočenja. Razstava del iz stalne zbirke UGM, Umetnostna galerija, Maribor, 2005
 • Pridobitve UGM 2000-2005, razstavni salon Rotovž, Maribor, 2005
 • Pregledna razstava del Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, Galerija Prešernovih nagrajencev, Kranj, 2005
 • Portret in avtoportret. Razstava del iz stalne zbirke UGM, Umetnostna galerija, Maribor, 2006
 • Žarenja. Razstava del iz stalne zbirke UGM, Razstavni salon Rotovž, Maribor, 2007
 • Lebdenja. Razstava del iz stalne zbirke UGM, Razstavni salon Rotovž. Maribor, 2007
 • Biennale of Sydney 2008. Revolutions 13 Forms That Turn, Art Gallery of New south Wales, Sydney, Avstralija, 2008
 • Risba na Slovenskem II. 1940-2009, Mestna galerija, Ljubljana in Umetnostna galerija, Maribor, 2009-2010
 • Iz zbirke UGM, Umetnostna galerija, Maribor, 2010
 • 20. stoletje/Kontinuitete in prelomi. Izbor del iz nacionalne zbirke Moderne galerije (1906-1991), Moderna galerija, Ljubljana, 2011-
 • EPK 2012. Skoraj pomlad/Almost Spring. 100 let slovenske umetnosti/100 Years of Slovene Art, Umetnostna galerija, Maribor, 2012-2013


Izobrazba

 • 1950-1955, Ljubljana, Akademija za likovno umetnost (diploma iz kiparstva pri Borisu Kalinu)
 • 1957-1958, študij grafike pri Johnnyu Friedlaenderju v Parizu (štipendija sklada Moše Pijade)

Zaposlitev

 • 1969-1993, profesor kiparstva na AUU (1969-1974 docent, 1974-1979 izredni profesor, 1979-1993 redni profesor, 1981-1984 dekan)

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

 • 1958-1966, član umetniške skupine BE-54
 • 1969-1980, član umetniške skupine Grupa 69
 • 1955-1993, član Društva slovenskih likovnih umetnikov (pododbor Maribor)
 • 1960-1962, predsednik, 1962-? podpredsednik; več mandatov član umetniškega sveta DSLU v Ljubljani
 • 1965-1969, republiški poslanec v prosvetno-kulturnem zboru skupščine SRS
 • Član umetniškega sveta mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva 

Slogovni oris:

modernizem

Dela

Znana dela:

 • Deklici, 1956 (UGM, stalna zbirka)
 • Spomenik Pohorskemu bataljonu, Osankarica na Pohorju (z Brankom Kocmutom), 1959
 • Porotniki, 1960
 • Spomenik padlim železničarjem v NOB, Maribor, 1962
 • Vegetativna oblika III, 1962 (MG)
 • Horizontalna listnata oblika, 1962 (MG)
 • Spomenik mrtvemu drevesu, 1963
 • Temni semafor, 1963
 • Semafor, 1964
 • Skulptura 13 Forma viva, Ravne na Koroškem, 1964
 • Skulptura dveh središč, 1965
 • Skulptura z malim jedrom, 1965-66
 • Bela lirična vertikala, 1966
 • Skulptura I, 1966
 • Skulptura II, 1966
 • Akvamobil, 1968
 • Ambient- relief, Maribor, 1969 (z Brankom Kocmutom in Mirom Zdovcem)
 • Skulptura vezanih jeder, Trg Revolucije, Ljubljana, 1973
 • Krogla, Forma viva, Mestni park, Maribor, 1973
 • Spomenik NOB, Trg svobode, Maribor, 1975 (z Brankom Kocmutom)
 • Magična sfera, Hotel Donat, Rogaška Slatina, 1976
 • Kontejner/Jeklo, Uprava Železarne, Ravne na Koroškem, 1976
 • Pomična vrata, krematorij na Žalah, Ljubljana, 1978
 • Obeležje ustanovitvi CK KPJ, Bohinjska Bistrica, 1979
 • Spomenik Ivanu Cankarju, Ljubljana, 1982
 • Mikro in makrokozmos, pokopališče na Dobravi, Maribor, 1985
 • Slojevita bronasta plastika, poslovna stavba Smelt, Ljubljana, 1986


Viri in literatura

Viri:

Mapa umetnika, arhiv Moderne galerije, Ljubljana


Literatura:

Zoran KRŽIŠNIK, Slavko Tihec, Mala galerija, Ljubljana, 1966

Aleksander BASSIN, Mobili Slavka Tihca, Sinteza, 1968, 10-11, str. 72-75.

Ivan SEDEJ, Nova resničnost v kipih in mobilih Slavka Tihca, Obzornik, 1971, 8, str. 552-556.

Zoran KRŽIŠNIK, Slavko Tihec, Mala galerija, Ljubljana, 1973

Aleksander BASSIN, Slavko Tihec. Spomeniške zasnove na temo revolucije, Galerija Mestne hiše, Kranj, 1976

Zoran KRŽIŠNIK, Slavko Tihec, Mala galerija, Ljubljana, 1977

Slovenska likovna umetnost 1945-1978, Moderna galerija, Ljubljana, 1979

Lucijan BRATUŠ in Nelida SILIČ NEMEC, Slavko Tihec, Galerija Meblo, Nova gorica, 1990

Meta GABRŠEK-PROSENC, Slavko Tihec. Kiparstvo med impulzom in konstruktom, Dialogi, 1993, 3, str. 75-79.

Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije, Moderna galerija, Ljubljana, 1994

Marko KOŠAN, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Stalna zbirka Koroškega muzeja Ravne, Ravne na Koroškem, 1999

Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije 1950-2000, Moderna galerija, Ljubljana, 2001

Slavko Tihec 1928-1993. Retrospektivna razstava, Umetnostna galerija, Maribor, 2003

Slavko Tihec, 1928-1993, 16. 12 13 31.3.2004, UGM, ur. Breda Kolar Sluga

Slavko Tihec 1928-1993. Dela iz stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor, Ravne na Koroškem, 2005Osnovni podatki

Rojstvo 10. julij 1928, Maribor
Smrt 11. februar 1993, Ljubljana
Sorodstvene vezi: poročen s kiparko Vlasto Zorko (1958-1983)
Spol: moški
Poklic: kipar
Slogovni oris: modernizem

Delovanje

Čas: druga polovica 20. stoletja
Geografsko področje: Slovenija