Tone Lapajne

 

Kiparski opus Toneta Lapajneta obsega tri ustvarjalna obdobja. Sprva se je posvečal figuralnemu kiparstvu, ki je bilo vezano na modernistično postmoorevsko kiparsko tradicijo (L. R. Chadwick, W. K. Armitage); poenostavljene, krepke človeške in živalske figure, ki jih je ustvaril iz tedaj modernih materialov, mavca, betona in železa, je abstraktno oblikoval, površino kipa pa dekorativno obdelal z grafizmi. Večkrat jih je opredelil kot mitološke figure, favn, kentaver ali sfinga, in Barjance, primitivne ljudi s področja Ljubljanskega Barja, s katerega kipar izvira. Iz tega obdobja je tudi skulptura na prostem, ki jo je leta 1967 ustvaril v okviru Forme vive v Mariboru. Ob otvoritvi jo je posvetil spominu tragično preminulih članov kolektiva Elektroindustrije, splošne montaže in njihovemu pilotu.

Okoli leta 1968 je pod vplivom. nove abstrakcije, sodobne likovne smeri iz anglosaksonskega sveta, spremenil kiparsko govorico in se priključil slovenski skupini neokonstruktivistov. Začel je ustvarjati izključno v lesu in likovno doživljati skulpturo; leseno površino kipa je prekril z barvo, kip razširil v prostor in se osredotočil na njegovo kompozicijo.

Leta 1972 se je po sodelovanju na Formi vivi v Kostanjevici na Krki postopoma oddaljil od neokonstruktivizma. Vsebinsko se je vrnil na teme, ki jih je obravnaval v mladostnem obdobju, ohranil pa je pristop prostorskega oblikovanja in konstruiranja kipa. Antropomorfne in živalske figure je v celoti prebarval v črno in jih po vzoru ljudskega stavbarstva in umetne obrti sestavil brez uporabe žebljev in drugih kovinskih materialov. Posamezne elemente je zato spojil s pomočjo zatičev, čepov, osi in zagozd, ki so postali sestavni ekspresivni element lesene plastike. Ustvaril je zanimive asociativne kmečke figure z različnimi možnimi pomeni. Kasneje je izdeloval tudi lesene reliefe, v katere je prav tako vključil stilizirane človeške figure in nov material, razpokano barjansko zemljo.

Po letu 1975 je kiparstvo postopoma opustil. Posvečati se je začel zgolj slikarstvu z akrilnimi barvami in izvirnim slikarskim materialom, barjansko zemljo.

 

 

Nagrade, priznanja:

1961, Prešernova nagrada za študente Akademije za likovno umetnost (kasneje ALU), Ljubljana

1961, odkupna nagrada ALU za najboljše delo v letu 1961

1963, prva nagrada za kiparstvo na Bienalu jugoslovanskih likovnih akademij v Beogradu za delo Skupina I

1969, nagrada za sceno predstave Arrabal: Asirski cesar in arhitekt na Festivalu malih in eksperimentalnih odrov v Sarajevu (Bosna in Hercegovina)

1977, nagrada Prešerovega sklada

1981, nagrada mesta Ljubljana

1981, odkupna nagrada, X. jesenski salon, Banjaluka (Bosna in Hercegovina)

1982, plaketa Ivana Cankarja, Vrhnika

1983, Petkovškova plaketa, Vrhnika

1997, Ex-tempore Piran, Velika odkupna nagrada

2004, 40. mednarodni Ex-tempore Piran, Grand prix

2007, mednarodna nagrada Zlato jadro, Marina di Ravenna (Italija)

Alenka Di Battista

(19. 12. 2012)

Razstave

Samostojne razstave:

Tone Lapajne, Prešernova hiša, Gorenjski muzej, Kranj, 1964

Tone Lapajne, Mala galerija, Ljubljana, 1968

Tone Lapajne, Mala galerija, Ljubljana, 1976

Tone Lapajne, SNG Drama, Ljubljana, 1976-77

Tone Lapajne, Galerija Labirint (prodajna galerija Mladinske knjige), Ljubljana, 1977

Tone Lapajne, Razstavni Salon Rotovž, Maribor, 1977

Tone Lapajne, Likovni salon Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, 1977

Tone Lapajne, Galerija Kulturnega centra Velenje, Velenje, 1977

Tone Lapajne, prostori Industrije usnja Vrhnika, Vrhnika, 1977

Tone Lapajne, Galerija K, Köln, Nemčija, 1977

Tone Lapajne, Dortmund, Nemčija, 1978

Tone Lapajne, Istrska zemlja, Kamp Rak, Banjole pri Pulju, 1977

Tone Lapajne, Dom JLA, Vrhnika, 1979

Tone Lapajne. Razstava »barjanske zemlje«, Galerija Labirint, Ljubljana, 1981

Tone Lapajne, Mala galerija, Ljubljana, 1983

Tone Lapajne, Likovno razstavišče Riharda Jakopiča, 1984

Tone Lapajne, Deset let barjanske zemlje, Galerija Equrna, Ljubljana, 1988

Tone Lapajne, Deset let barjanske zemlje, Mala dvorana Cankarjevega doma, Vrhnika, 1988

Tone Lapajne, Galerija borbe, Beograd (Srbija), 1988

Tone Lapajne. Barjanska zemlja, Galerija Labirint, Ljubljana, 1988

Tone Lapajne, Galerija Ivana Gorharja, Škofja loka, 1989

Tone Lapajne. Slike iz ciklusa Barjanska žemlja, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica, 1989

Tone Lapajne. Sonce nad Barjem (1988-1989), Institut Jožef Štefan, Ljubljana, 1989

Tone Lapajne. Barjanske zemlje, Galerija Kašča, Verd pri Vrhniki, Slovenija, 05.05.1990-05.05.1990

Tone Lapajne. Barjanska zemlja. V znamenju bilk, Galerija Labirint, Ljubljana, 1991

Tone Lapajne. Barjanska zemlja, Galerija Equrna, Ljubljana, 1991

Tone Lapajne. Igre v najlepši pokrajini otroštva, Galerija Equrna, Ljubljana 1992

Tone Lapajne, prodajna razstavna galerija Hotela Slon, Ljubljana, 1992

Tone Lapajne, Kosovelova knjižnica, Sežana, 1993

Tone Lapajne. Brazde na Barju, Mala dvorana Cankarjevega doma, Vrhnika, 1993

Tone Lapajne. Zemlje na juti 1992-1993, Samostanka cerkev, Kostanjevica na Krki, 1993

Tone Lapajne. Barjanska zemlja, Galerija Artes, Nova Gorica, 1994

Tone Lapajne. Zemlja Ljubljanskega barja, Slovenski informacijski center, New York, ZDA, 1994

Tone Lapajne. Barjanske zemlje 1994-1995, Jakopičeva galerija, Ljubljana, 1995

Tone Lapajne. Personifikacije v sožitjih, Galerija Equrna, Ljubljana, 1998

Tone Lapajne. Drevo je bilo njegova mati. Slike 1998, Galerija Miklova hiša, Ribnica na Dolenjskem, 1999

Tone Lapajne. Sestavljene praznine, Jakopičeva galerija, Ljubljana, 2000

Tone Lapajne, Sestavljene praznine 2000/1, Galerija Equrna, Ljubljana, 2002

Tone Lapajne. Ekstrakt 2003, Avla poslovne stavbe TR3, Ljubljana, 2003

Tone Lapajne. Barjanska zemlja na platnu 2002/3, Mala dvorana Cankarjevega doma, Vrhnika, 2003

Tone Lapajne. Zavrženi ciklus Barjanskih zemelj 1979, LB splošna Banka Koper/Sedež banke Koper, Koper, 2004-2005

Tone Lapajne. Zavrženi ciklus Barjanskih zemelj 1979, Avla poslovne stavbe TR3, Ljubljana, 2005

Tone Lapajne, Galerija Lek, Ljubljana, 2006

Tone Lapajne. Zemlje 2006, Galerija Equrna, Ljubljana, 2006

Tone Lapajne. Zemlja v nebu, Pavšlarjeva hiša/Galerija Prešernovih nagrajencev, Kranj, 2007

Tone Lapajne. Zemlja v nebu 2007/Earth in the sky 2007, Ljubljanski grad, Ljubljana, 2007

Tone Lapajne. Slike/ Dipinti Genius loci Leta 2004-2008, Galerija Caserma, Sečovlje, 2009

Tone Lapajne. Genius loci Lera 2004-2008, Institut Jožef Štefan, Ljubljana, 2009

Tone Lapajne. Zemlja v nebu, Skladišče soli Monfort, Portorož, 2010

Tone Lapajne. Kipi, reliefi in slike Galerije Velenje, Velenje, 2011

            Tone Lapajne. Genius loci Lera 2004-2009. In memoriam, Galerija Caserma, Sečovlje, 2012


Skupinske razstave:

Razstava revije »Mlada pota«, Ljubljana, 1958

Majski festival, Zagreb, 1959

Bienale jugoslovanskih likovnih akademij, Beograd, 1963

Društvo slovenskih likovnih umetnikov 1963, Moderna galerija, Ljubljana, 1963-64

Društvo slovenskih likovnih umetnikov 1964, Moderna galerija, Ljubljana, 1964

Društvo slovenskih likovnih umetnikov 1965, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd (Srbija), 1965

Razstava plastik NOB. Kiparstvo na temo narodnoosvobodilnega boja, Muzej ljudske revolucije SRS (danes Muzej novejše zgodovine Slovenije), Ljubljana, 1965

Skupina BE-54, Mestna galerija, Ljubljana, 1966

Andrej Ajdič, Dragica Čadež in Tone Lapajne, Galerija na Loškem gradu, 1966

Društvo slovenskih likovnih umetnikov 1966, Moderna galerija, Ljubljana, 1966

Mir, humanost in prijateljstvo med narodi, Umetnostna galerija Slovenj gradec, 1966-67

Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva Maribor, 1967

Umjetnički paviljon, Titograd (danes Podgorica, Črna Gora), Društvo slovenskih likovnih umetnikov 1967, 1967

Treći trijenale likovnih umjetnosti, Beogradsi sajam, Beograd (Srbija), 1967

Razstava društva slovenskih likovnih umetnikov, Moderna galerija, Ljubljana, 1967

Društvo slovenskih likovnih umetnikov. Sarajevo 1968, Sarajevo (Bosna in Hercegovina), 1968

2. Intart.Medpokrajinska likovna razstava Furlanija Julijska Krajina (Mostra d' arte interregionale Friuli Venezia Giulia), Videm (Udine, Italija), 1968

Društvo slovenskih likovnih umetnikov. Kiparstvo, Mestna galerija, Ljubljana, 1968

Atelje '70. Neokonstruktivisti, Moderna galerija, Ljubljana, 1970

Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov, Moderna galerija, Ljubljana, 1970

IV Beograjski trijenale jugoslovenske likovne umetnosti 1970, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1970

Nutidskonst fran Slovenien, Sveagalleriet, Stockholm (Švedska), 1970

Mednarodni kiparski simpozij, Prilep (Makedonija), 1971

Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva v Kostanjevici na Kriki, 1972

Atelje 72'. A. Ajdič, D. Čadež, G. Gnamuš, D. Hrvatski, Z. Jeraj, T. Lapajne, R. Pergar, R. Pergar, D. Tršar in V. Tušek, Moderna galerija, Ljubljana 1972

Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov, Moderna galerija, Ljubljana, 1972

Mladi slovenski umjetnici 72', Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb (Hrvaška), 1972

Mednarodni kiparski simpozij v Šmohorju (Hermagor), Avstrija, 1973

1. jugoslovanski bienale male plastike, Paviljon arhitekta Franca Novaka, Murska sobota, 1973

Društvo slovenskih likovnih umetnikov 73', Mestna galerija, Ljubljana, 1973

74' DSLU, Beograd (Srbija), 1974

Ljubljanski kiparji, Magistrat, Ljubljana, 1974

DSLU, Moderna galerija, Ljubljana, 1974

Kiparski simpozij v Žrečah, 1975

Savremeni slovenski umjetnici/Modern slovene artistis, Umjetnička galerija, Dubrovnik (Hrvaška), 1975

2. jugoslovanski bienale male plastike, Paviljon arh. Franca Novaka, Murska sobota, 1975

Razstava DSLU ob 30-letnici osvoboditve, Moderna galerija, Ljubljana, 1975

Razstava DSLU 1976, Moderna galerija, Ljubljana, 1976

3. Juoslovanski bienale male plastike, Paviljon arh. Franca Novaka, Murska sobota, 1977

Razstava DSLU 1977, Moderna galerija, Ljubljana, 1977"121978

Slovenska likovna umetnost 1945-1978, Moderna galerija, Ljubljana, 1979

Atelje 80', Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1980

Akvizicije 1975"1279, Muzej savremene umetnosti, Beograd (Srbija), 1980

Bernard Bratuš, Gruden, Kapus, Lapajne, Šalamun, Šušnik, Testen, Vrezec, Čadež, Počivavšek, Vodopivec, Ljubljana, 1980

DSLU/Društvo slovenskih likovnih umetnikov, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1980

Umetniki in spremljevalci, Moderna galerija, Ljubljana, 1981

X. jesenji salon. Lokalno i globalno u savremenoj umjetnosti Jugoslavije, Dom kulture, Banja luka (Bosna in Hercegovina), 1981

Pomlad v ateljeju, Atelje M. Jernejca, Ljubljana, 1982

Četrto srečanje likovnikov »Janko Trošt«, Ribnica na Dolenjskem, 1982

Razstava del članov TDS Equrna, Atrij, Mestni trg 7, Ljubljana, 1982

DSLU. Razstava Društva slovenskih likovnih umetnikov, Likovno razstavišče Rihard Jakopič. Ljubljana, 1982

Deset jesnjih salona. Otkupi sa jesenjih salona, Umjetnička galerija, Banja luka (Bosna in Hercegovina), 1982

Minimalizam, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb (Hrvaška), 1983

TDS samostojnih kulturnih delavcev Ljubljana-Equrna, Mestna galerija, Ljubljana, 1983

Slovenski likovni umetniki razstavljajo, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1986

8. izložba. Četrdeset godina saveza Udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije 1946"121986, Galerija Jugoslovenskog portreta, Tuzla (Bosna in Hercegovina), 1986

Utrinek slovenske likovne tvornosti. Darilo za darilo. Prodajna razstava, Likovni salon, Celje, 1986

Kuenstler helfen Minderheiten, Dunaj (Wien, Avstrija), 1987

10+10, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1988

10 gesel za človeka in umetnost, Galerija LM Festić, Maribor, 1988

Barva. Razstava članov ZVDSLU, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1988

Prešernovi nagrajenci 1977"121979, Galerija Prešernove hiše, Kranj, 1989

Podoba kot globalna komunikacija, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1990

Erotika v slovenski likovni ustvarjalnosti. Kiparstvo, Galerija Meblo, Nova Gorica, 1990

Galerija LM v gosteh. Dela jugoslovanskih umetnikov, Prostori A-Banke, Maribor, 1990

Vidiki minimalnega. Minimalizem v slovenski umetnosti 1968"121980, Moderna galerija, Ljubljana,1990

Mala slika, Galerija Labirint, Ljubljana, 1990

Likovna zbirka Gorenja, Mestna galerija, Ljubljana, 1990

Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije, Moderna galerija, Ljubljana, 1990"121993

Didaktična zbirka. Tempera, Galerija ZDSLU, Ljubljana,1992"121992

Majski salon. Razstava članov ZDSLU, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1991

Erotika v slovenski likovni ustvarjalnosti. Slikarstvo, Galerija Meblo, Nova Gorica, 1991

Iz galerijske zbirke, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica, 1991

Galerija sodobne umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, Celje, 1993

Neokonstruktivisti 1968-1972, Mestna galerija, Ljubljana, 1993

Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije, Moderna galerija, Ljubljana, 1994-2000

Slovenske slikarske metamorfoze 20. stoletja, dvorec Zemono, Zemono, 1994

Ustvarjalci XX. stoletja. Dela iz zbirke Galerije ALU, Galerija Miklova hiša, Ribnica na Dolenjskem, 1998

Likovni umetniku za Prešernovo mesto, Mestna občina Kranj, Kranj, 1998

Ustvarjalci XX. Stoletja. Dela iz zbirke Galerije ALU, Galerija Gorenje, Velenje, 1999

Majski salon '99, Mestna galerija, Ljubljana, 1999

Podoba krajine, Galerija sodobne umetnosti, Celje, 200

XXXV. mednarodni slikarski ex tempore, Mestna galerija, Piran, 2000

Likovni umetniki za Prešernovo  mesto, Galerija mestne hiše, Kranj, 2000

Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk MG, 1995"122000, Moderna galerija, Ljubljana, 2001-2006

Likovnopedagoška zbirka Dolenjskega muzeja, Galerija Dolenjskega muzeja, Novo mesto, 2003"122004

Likovna zbirka Gorenje, Velenjski grad, Velenje, 2004

20 let pozneje, Galerija Equrna, Ljubljana, 2004

Genius loci Lera 2004, Krajinski park na Leri, Sečovlje, 2005

Kiparstvo-Razstave iz depoja galerije, 1. Del, Muzej Velenje-Galerija, Velenje, 2005

Ex-tempore Piran 2005. XL. mednarodni slikarski ex-tempore, Mestna galerija, Piran, 2005

Pregledna razstava del Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada. Ob 10-letnici pobude Likovni umetniki, Pavšlarjeva hiša/Galerija Prešernovih nagrajencev, Kranj, 2005

Zvezdni prah/Star dust. 60 let Slovenske akademije za likovno umetnost, 1945"122005, Galerija Kresija, Ljubljana, 2005

Umetniška zbirka Janija Marinčiča, Cankarjev dom, Vrhnika, 2005

Genius loci Lera 2005, Krajinski park na Leri, Sečovlje, 2006

41. mednarodni slikarski extempore Piran, Mestna galerija, Piran, 2006

Zbirka časopisa Le Monde Diplomatique v slovenščini, Mestna galerija-Prostor zbirke, Ljubljana 2006

Kdo sem? O čem sanjam? Razstava del, nastalih na umetniški delavnici v koprski Taverni, Galerija Loža, Koper, 2007

3. umetniška delavnica Genius loci Lera 2006, Galerija Caserma, Sečovlje, 2007

51. mednarodna slikarska razstava za nagrado Marina di Ravenna, Italija, 2007

Genius loci Lera 2007, Galerija Caserma, Sečovlje, 2008

Majski salon 2009. Moja podoba, Gorenjski muzej Kranj, Kranj, 2009

Genius loci Lera 2008, Galerija Caserma, Sečovlje, 2009

Otroci nismo krivi/ Noi bambini non abbiamo colpa. Razstava podarjenih del, Hotel Palace, Portorož, 2009

Genius loci Lera 2009, Galerija Caserma, Sečovlje, 2010Izobrazba

1951-1956, Šola za oblikovanje v Ljubljani

1956-1961, kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, prof. Karel Putrih in Boris Kalin

1965, specializacija za kiparstvo, prof. Boris Kalin

1966, študijsko potovanje v Francijo

1968, študijsko potovanje v Veliko Britanijo

Kasneje se je študijsko izpopolnjeval tudi v Belgiji, Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem


Imena učiteljev:

Karel Putrih, Boris Kalin


Zaposlitev

od 1965 dela kot svobodni umetnik


Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

1958-1966, skupina BE-54

od 1962/63, Društvo slovenskih likovnih umetnikov

1968-1972, skupina neokonstruktivistov


Slogovni oris:

modernizem, neokonstruktivizem

Dela

Znana dela:

Ženska figura, 1959

Avtoportret, 1961 (diplomsko delo)

Človek, 1964

Skupina I, 1963 (prejel I. nagrado za kiparstvo na Bienalu jugoslovanskih likovnih akademij Ljubljane, Zagreba in Beograda)

Mož kentaver, objavljen v reviji Perspektive1962-63

Možje z Morosta, objavljen v reviji Perspektive 1962-63

Sam, objavljen v reviji Perspektive 1962-63

Ležeči, objavljen v reviji Perspektive 1962-63

Favn, 1964

Barjanec, 1964

Barjanec III, 1965

Figuri na kolesu, 1965

Ikarus, 1965

Kentaver, 1965

Žena v večerni obleki, 1965

Barjanca, 1965

Vizija Barja, 1966

Skupina Barjancev, 1966

Vizija Barja, 1966

Spomin na Barje, 1966

Zmagovalec, 1966

Skica I, 1966

Skica II, 1966

Dve figuri, 1966

Skica, 1966

Gledanje Barja, 1966

Skulptura na prostem, 1967 (Zelenica pred Gosposvetsko 46, Forma viva Maribor 1967)

Akcent, 1968

Produkt, 1968

Prostor z oznako »VEZ«, 1968

Gibanje paralel, 1968

Iz stene A v prostor B, 1968

Iz A prostora v B prostor, 1968

Iz B prostora v A prostor, 1968

Iz M prostora skozi A prostor, 1968

Iz stene v R prostor, 1968

Premik vertikal, 1968

V zraku M, 1968

Na tleh in v zraku, 1968

Ena in ena je tri, 1968

Prehod v realni prostor, 1968

Scenografija za Arrabalovega »Asirskega cesarja in arhitekta« v ljubljanski Drami, 1969

Analiza lika I%00XVI, 1969-70

Sožitje, 1971

Strukturirani objekti, 1972

Plod barjanske zemlje, 1974

Sedeča III, 1974

Materina vrata, 1974

Scenografija za eksperimetalno predstavo gledališča Glej »Pegam in Lamberger« v Ljubljani, 1974 (uničeno)

Barjanec, idejna skica, 1974

Asociacija na Barje, 1976 (skupina malih kipov)

Domačija, 1976

Gospodar in gospodarica, 1976

Skupina, 1976

Žival, idejna skica, 1974

Žival, 1976

Orači, 1976

»Barjanski« gospodar, 1976

»Barjanska« gospodarica, 1976

Skrbnik, 1976

Pred domačimi vrati, 1976

»Barjanska« gospodarica, 1976

Barjanec I, 1976

Barjanec, 1977

Žival, 1977

Sejalec, 1977

Skrbnica, 1977

Drvar, 1977

Zaskrbljena, 1977

Gospodar in gospodarica, 1977

Obdelovalec zemlje, 1977

Ognjišče, 1977

Na njivi, 1977

Skupina, 1977

Plod barjanske zemlje, 1977

Mati, relief, 1977

Sejalec, relief, 1977

Razor, relief, 1977

Ograja, relief, 1977

Drevo, relief, 1977

Butara, relief, 1977

Objeto, relief, 1977

Barjanec, 1981

Domačija, 1982 (nastala na četrti likovni koloniji v Ribnici)

Številna dela z naslovom Plastika, 1983

Barjanec in Barjanka, 1984 (lesena kiparska skulptura v Vrhniki)

           Orač, 1991Viri in literatura

Viri:

http://razume.mg-lj.si/ Raz_Ume. Podatkovna in slikovna baza Moderne galerije v Ljubljani o razstavah (Raz) in umetnikih (Ume) 20. in 21. stoletja na Slovenskem

Gradivo iz Dokumentacije-arhiva MG+MSU


Literatura:

Perspektive. Mesečnik za kulturo in družbena vprašanja, 30/3, 1962-63 (objavljene likovne reprodukcije Toneta Lapajneta)

Aleksander BASSIN, Andrej Ajdič, Dragica Čadež, Tone Lapajne, Piran 1966, [razst. kat.]

Aleksander BASSIN, Tone Lapajne, Mala galerija, Ljubljana 1968

Zoran KRŽIŠNIK, Tone Lapajne, Mala galerija, Ljubljana 1976, [razst. kat.]

Meta GABRŠEK%00PROSENC, Tone Lapajne, Razstavni Salon Rotovž, Maribor in Likovni salon Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, Maribor 1977, [razst. kat.]

Aleksander BASSIN, Atelje '70. Neokonstruktivisti, Moderna galerija, Ljubljana, 1970, [razst. kat.]

Aleksander BASSIN, Anderj Ajdič, Dragica Čadež, Gustav Gnamuš, Drago Hrvatski, Zmago Jeraj, Tone Lapajne, Rudi Pergar, Dušan Tršar, Vinko Tušek, Moderna galerija, Ljubljana 1972, [razst. kat.]

Zoran KRŽIŠNIK, Tone Lapajne, Kulturni center Velenje, Velenje, 1977, [razst. kat.]

Ivan SEDEJ, Tone Lapajne, Mala galerija, Ljubljana 1983, [razst. kat.]

Igor ZABEL, Vidiki minimalnega v slovenski umetnosti 1968-1980, Ljubljana 1980, [razst. kat.]

Tone Lapajne, Galerija Lek, Ljubljana 2006, [razst. kat.]

Tone Lapajne, Vila Bianca, Velenje 2011, [razst. kat.]

Nika KOSITER, Forma viva. »Skriti« kulturni zaklad Maribora, Maribor 2011 [raziskovalna naloga]Osnovni podatki

Rojstvo 16. junij 1933, Ljubljana
Smrt 12. maj 2011, Ljubljana
Sorodstvene vezi: nekdanji mož kiparke Dragice Čadež
Spol: moški
Poklic: kipar, slikar, scenograf, ilustrator
Slogovni oris: modernizem, neokonstruktivizem

Delovanje

Čas: druga polovica 20. stoletja, 21. stoletje
Geografsko področje: Slovenija