Viktor Accetto

Državni pooblaščeni gradbeni inženir in arhitekt, rojen 31. marca 1890 v Ljubljani, potomec priseljene furlanske zidarske družine (oče Jakob Accetto (1855-1910, mati Jera roj. Torelli (1858-1935)), ki se omenja v Mariboru že leta 1869. Maturiral je leta 1910 na idrijski gimnaziji, diplomiral pa leta 1920 iz gradbenega inženirstva na Češki tehnični visoki šoli v Brnu. Leta 1922 je skupaj z Avguštinom Accettom in Oskarjem Skuškom, upravnikom Narodne banke, ustanovil gradbeno podjetje »Accetto in drugovi« in do leta 1939 deloval predvsem v Mariboru; načrtoval in zgradil je več mariborskih vil (mdr. vilo Golob, 1927), stanovanjskih hiš in gospodarsko-poslovnih stavb, vodil adaptacije objektov (mdr. tovarniški objekt Hutter, 1935) in gradnjo mestne kanalizacije. Načrtoval in zgradil je tudi mostove: mdr. bukovški most v Kokri, most čez Savo v Goričanah, most v Gozdu Martuljku. Bil je dvakrat poročen (z Amalijo roj. Jungdorfer in Ireno roj. Sax, vdovo Golob).

Helena Seražin

(16. 7. 2018)

Izobrazba

 • 1910 (matura), Idrija, gimnazija
 • 1920 (diploma iz gradbenega inženirstva), Brno, Češka, Češka tehnična visoka šola

Zaposlitev

1922-1939, Maribor, gradbeno podjetje »Accetto in drugovi« 


Slogovni oris:

historicizem, secesija, konstrukcijska nizka gradnja

Dela

Znana dela:

 • Maribor, hiša na Ulici Vita Kraigherja 21, 1922

 

 • Maribor, tovarne dr. Oetker na Ulici h. Jevtiča 21, 1922-1923
 • Maribor, hiša na Gosposvetski ulici 12, 1925
 • Maribor, gospodarsko-poslovni objekti za Otmarja Birgmayerja na Partizanski cesti 71, 1926
 • Maribor, hiše na Kamniški ulici 8, 9, 14, 1926-1927
 • Maribor, vila Golob na Kosarjevi 41, 1927
 • Maribor, hiša na Rosinovi 12, 1927
 • Maribor, hiše na Vrbanski ulici 19, 21, 31, 1927 131929
 • Maribor, trgovski paviljon na vogalu Trga svobode in Svetozarevske 2, 1929
 • Maribor, nadzidava hiše na Prešernovi 16, 1930
 • Maribor, hiši na Mladinski ul. 23 in 54, 1930-1931
 • Maribor, podiranje dimnika v Hutterjevi tovarni, 1935


Viri in literatura

Viri:

 • PAM, Uprava za gradnje in regulacije Maribor 1840-1963, MA 454, Kosarjeva ulica 41.
 • PAM, Gradbeni urad: gradbeni spisi mestne občine Maribor 1919-1941, Birgmayer Otmar, Partizanska cesta 71.
 • PAM, Okrožno sodišče Maribor 1898 131941, Kazenske zadeve, Kazenski spis Kzp VI 927/35 Okrožnega sodišča Maribor, Zavec Franc.
 • ZRC SAZU, Arhiv Slovenskega biografskega leksikona

Literatura:

 • Spominski almanah slovenskih strokovnih pisateljev, publicistov in projektantov, Ljubljana [1940], str. 9, 267.
 • Jože CURK, Mariborsko gradbeništvo med sredinama 19. in 20. stoletja, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 40/2-3, 2004, str. 316.


Osnovni podatki

Rojstvo 31. marec 1890, Ljubljana,
Smrt 4. maj 1954,
Sorodstvene vezi: oče zidarski mojster Jakob Accetto, 2. žena Irena roj. Sax, vdova Golob
Spol: moški
Poklic: gradbeni inženir
Slogovni oris: historicizem, secesija, konstrukcijska nizka gradnja

Delovanje

Čas: prva polovica 20. stoletja
Geografsko področje: Maribor, Ljubljana, Gorenjska