Zmago Jeraj

Zmago Jeraj je eden najvidnejših in najplodovitejših slovenskih likovnih umetnikov druge polovice 20. st., čigar opus obsega slikarstvo, gvaš, risbo, grafiko, ilustracijo, fotografijo, scenografijo, kiparstvo, grafično oblikovanje, knjižno opremo in film. Študij slikarstva je vpisal na ljubljanski likovni akademiji in ga zaključil na beograjski akademiji, kasneje je na ALU zaključil še specialistični študij slikarstva. Študijsko se je izpopolnjeval na grafičnem oddelku Hornsey College v Londonu (1969), kjer ga je pritegnila tehnika sitotiska, leta 1971 pa je študijsko potoval v Sovjetsko zvezo in na Poljsko, kjer je proučeval starorusko slikarstvo in poljski plakat. V Mariboru, kamor se je preselil leta 1962, je deloval kot umetnik, likovni pedagog (kot mentor je v letih 1972 in 1973 pripravil odmevni razstavi dijaških likovnih del, med leti 1993-1996 je kot likovni pedagog poučeval na Mestni / Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje v Mariboru), publicist, avtor likovnih kritik in tekstov o umetnosti, oblikovalec (za ovitek knjige Pet temnih svetlih let Nade Kraigher založbe Obzorja je na mednarodnem knjižnem sejmu v Beogradu prejel pohvalo), bil je likovni in tehnični urednik revije Dialogi (1971-1974, 1981-1982), kot scenograf je sodeloval s SNG Maribor (1979, 1982-1985) in SNG Celje (1980), ljubiteljsko se je ukvarjal s filmom, organiziral je likovne razstave. Dejaven je bil tudi na širšem območju tedanje Jugoslavije, kjer je veliko razstavljal, v 1972 je bil član uredništva in 1974 sourednik revije za fotografijo in vizualne medije SPOT pri Galeriji sodobne umetnosti v Zagrebu, bil je pobudnik razstave Fotografija mariborskega kroga leta 1971 v Mariboru, ki velja za prelomno razstavo v zgodovini tedanje jugoslovanske fotografije, in eden od pobudnikov razstave Nova fotografija leta 1973, s katero se je fotografija v Jugoslaviji dokončno uveljavila kot umetniška zvrst. Bil je predsednik umetniškega sveta DSLU (1976-1977), predsednik DLUM (1991) in predsednik upravnega odbora ZDSLU (2000-2001). Od leta 1992 je podpredsednik časopisnega sveta revije Likovne besede. Na ALUO je bil zaposlen kot profesor slikarstva in risbe (1996-2007). Njegov obširen opus zaznamuje raziskovanje različnih zvrsti umetnosti, rezultat česar je raznolikost v vsebini in tehniki. Med pogostimi motivi so krajine, figuralika, žanrska in etnološka tematika. V zgodnjem obdobju je gojil tematiko hladnih, od človeka odtujenih industrijskih krajin, sterilnega okolja stanovanjskih interierov in sodobnih blokovskih naselij. Dela preveva občutenje samote, ki se ugnezdi v izpraznjenih izsekih urbanega in naravnega okolja ter ogolelih pokrajinah, ki pripeljejo do roba znanega, onkraj njih se odpira nedefinirano in zato strah zbujajoče. Ta dela v izčiščeni likovni govorici obrisne risbe in velikih barvnih ploskev v reducirani barvni skali spominjajo na zahodno slikarstvo 1950-ih in 1960-ih, zlasti na popart, in metafizično slikarstvo Giorgia de Chirica, kar ga v očeh kritike uvršča med ekspresivne figuralike. Dela zrcalijo tesnobno ozračje tedanje družbe, občutek odtujenosti človeka od okolja, ki ga je v zanosu tehnološkega napredka in novih družbenih vrednot uredil sam, odslikavajo brutalne posledice človekovega podjarmljanja narave in nevestnega odnosa do nje. Krajino je konec 1970-ih v slikarstvu privedel do domala abstraktnih interpretacij, ki so skupaj z do skrajnosti reducirano barvno paleto na sive tone dosegle skrajni rob tedanjega Jerajevega slikarstva. V 1980-ih je prišlo do preobrata, saj platna prekipevajo od barv po principu horror vacui, motivno prevladujejo krajinski izseki oz. vedute z drobnimi figuralnimi prizori z ironičnimi poudarki, kompozicije mestoma spominjajo na nadrealistične upodobitve, polne so dinamike, ki je čustveno pogojena in ki vsrkava gledalčev pogled v notranjost slike, v vrtinec razlomljenih perspektiv, vročično dogajanje in groteskne, anekdotične detajle, kar zarisuje odločno rez s slikarstvom prejšnjega obdobja. Ekspresivno učinkujoča dela vrejo od nemirnih, vehementnih potez in erupcije barv, opazna je sproščena vitalističnost v podajanju motivov. S temi deli se Jeraj uvršča med vodilne predstavnike nove podobe na Slovenskem. K preobratu je pripomogla serija risb Risbe kar tako (1979-1985), ki pomenijo povratek k figuraliki in narativnemu značaju ter z dobršno mero humorja v sproščeni potezi obravnavajo utrinke iz vsakdana. Značilno za Jerajeva dela je, da so večinoma brez naslovov, kar daje delu popolno avtonomnost. Pomembno vlogo je umetnik odigral tudi na področju fotografije. Bil je eden najvidnejših fotografov, ki so se predstavili na razstavi Fotografija mariborskega kroga leta 1971 v  Razstavnem salonu Rotovž v Mariboru, katere pobudnik je bil. S svojo fotografijo s konca 1960-ih je napovedal estetiko razstav Fotografija mariborskega kroga, njegova samostojna fotografska razstava iz leta 1968 je bila ena od njihovih predhodnic. Močan vtis je nanj naredila razstava fotografij Henrija Cartier-Bressona, ki jo je videl leta 1969 v Londonu. S svojimi objavami je pomembno prispeval k likovno-teoretski opredelitvi fotografije mariborskega kroga in bil angažiran pri organizaciji razstav. Obravnaval je motive iz urbanega, industrijskega okolja, zajete v puščobni sivini vsakdanjika ali potopljene v meglo, človeške figure, zajete v interierih, potopljenih v temne sence in fotografirane v protisvetlobi, ali pritajeno prisotne v kompoziciji, kar zbuja nelagodje. Pri tem se izrisujejo vzporednice z njegovim slikarskim opusom. V poznejšem opusu je osiromašene rudniške pokrajine Šlezije, Zagorja in Črne na Koroškem interpretiral kot apokaliptične vizije sveta, hkrati jih lahko beremo kot metafore človekove notranje pokrajine. Posvečal se je tudi motivom pustnih šem, t. i. Krivoustnežem, ki so nastajali kontinuirano v več serijah črno-belih in barvnih fotografij. S fotografijami je opremil knjige pesmi Andreja Brvarja (npr. Pesmi, 1975, Mala odiseja, 1988) in Daneta Zajca (Si videl, 1979). Zanj je značilno, da je posamezne motive obravnaval enakovredno v različnih zvrsteh, npr. v fotografiji, risbi, grafiki in sliki (npr. motiv piranskega obzidja ob cerkvi sv. Jurija). Za svoje delo je prejel številne nagrade, med njimi najpomembnejše nagrade na področju kulture in likovne umetnosti na Slovenskem, njegova dela so v zbirkah več muzejev in galerij doma in v tujini, uvrščen je v več pregledov slovenske umetnosti 20. st. in posamezne preglede najpomembnejših svetovnih umetnikov.

  

Nagrade, priznanja, odlikovanja:

(izbor)

 • 1966, srebrna medalja Janeza Puharja Fotokino zveze Slovenije za posamezno fotografijo in fotografsko kolekcijo
 • 1966, 2. nagrada za žanrski film In kaj sedaj? na IV. festivalu amaterskega filma Slovenije
 • 1971, zlata medalja za slikarstvo na 4. Intart v Celovcu
 • 1973, nagrada Zlata ptica 72 za slikarstvo
 • 1983, odkupna nagrada Galerije savremene umjetnosti na 9. razstavi jugoslovanske risbe v Zagrebu
 • 1984, bronasta medalja za slikarstvo na 16. velikem mednarodnem likovnem salonu Académie internationale de Lutèce v Parizu
 • 1985, nagrada Prešernovega sklada
 • 1985, bronasta medalja, 3. Grand prix Art-Creation International v Oisyju
 • 1986, srebrna medalja za slikarstvo na 18. salonu Academia internationale de Lutece v Parizu
 • 1988, medalja Vermeil 87 za fotografijo na mednarodnem likovnem salonu Académie internationale de Lutèce v Parizu
 • 1989, Kajuhova nagrada za leto 1988
 • 1990, Grand prix na razstavi ilustracij 32. Zlato pero Beograda '90
 • 1990, odkupna nagrada na trienalu jugoslovanske grafike v Bitoli
 • 1990, Glazerjeva listina
 • 1991, Jakopičeva nagrada
 • 1993, Rembrandtov cekin
 • 1993, častni član Fotokluba Maribor
 • 1994, 2. nagrada na 1. bienalu Artes v Novi Gorici
 • 1995, Jocova spominska plaketa 3. triglavskega slikarsko-kiparskega tabora na Pokljuki
 • 1996, 2. nagrada na 2. bienalu Artes v Novi Gorici
 • 1996, odkupna nagrada Mobitela na likovni delavnici Likovna podoba Maribora
 • 1996, nagrada DSLU
 • 1996, nagrada Zlati lipov list na 4. triglavskem slikarsko-kiparskem taboru na Pokljuki
 • 1997, 2. nagrada na Bienalu mesta Kranj
 • 1998, bronasta medalja Société Académique Art-Science-Lettres v Parizu
 • 1999, odkupna nagrada Umetnostne galerije Maribor na razstavi DLUM
 • 2002, priznanje Vitez mednarodnega akademskega reda Grecci Marino v Verbanu v Italiji
 • 2008, Glazerjeva nagrada za življenjsko delo
 • 2008, nagrada ZDSLU in Hypo Group Alpe-Adria za leto 2008
 • 2009, Prešernova nagrada za življenjsko delo

 

Andreja Rakovec

(17. 3. 2016)

Razstave

Samostojne razstave:

(izbor)

 • 1971: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Zmago Jeraj (K)
 • 1972: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran), Zmago Jeraj (Z)
 • 1972: Kranj, Prešernova hiša (Gorenjski muzej Kranj), Zmago Jeraj (Z)
 • 1973: Beograd, Srbija, Galerija Doma omladine, Zmago Jeraj
 • 1973: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Zmago Jeraj. Slike, grafike, fotografije (K)
 • 1975: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Zmago Jeraj. Slike (Z)
 • 1975: Ljubljana, Mala galerija (Moderna galerija), Zmago Jeraj (K)
 • 1976: Maribor, Mali razstavni salon Rotovž, Zmago Jeraj. Risbe (Z)
 • 1976: Celje, Likovni salon, Zmago Jeraj. Izbor fotografij 1966-76 (Z)
 • 1976: Ravne na Koroškem, Likovni salon Ravne, Zmago Jeraj - krajina (K)
 • 1977: Maribor, Mali razstavni salon Rotovž, Zmago Jeraj. Črnobeli, sivi predeli. Posnetki september 1976 - september 1977 (Z) (prenos 1978: Ljubljana, Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev)
 • 1979: Žalec, Savinov razstavni salon, Zmago Jeraj
 • 1979: Maribor, Galerija Ars, Zmago Jeraj. Slike (Z)
 • 1980: Zagreb, Hrvaška, Studio Galerije Forum, Zmago Jeraj. Crteži tek tako (Z)
 • 1981: Ljubljana, Galerija Ars, Zmago Jeraj. Barvne risbe (Z)
 • 1981: Ljubljana, Galerija DSLU, Zmago Jeraj. Fotografije
 • 1983: Pariz (Paris), Francija, La Mandragore Internationale Galerie d'Art, Zmago Jeraj
 • 1984: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Zmago Jeraj. Risbe 1979-1984 (K) (prenos: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran))
 • 1985: Gradec (Graz), Avstrija, Grazer Stadtmuseum, Zmago Jeraj. Fotografien, Zeichnungen, Gouachen 1967-1984 (Z)
 • 1985: Beograd, Srbija, Salon Muzeja savremene umetnosti, Zmago Jeraj. Crteži tek tako (K)
 • 1985: Ljubljana, Bežigrajska galerija, Jeraj. Risbe kar tako (K)
 • 1987: Ljubljana, Mala galerija (Moderna galerija), Zmago Jeraj. Slike (K) (prenos: Koper, Galerija Meduza (Obalne galerije Piran))
 • 1987: Ljubljana, Galerija Ars, Zmago Jeraj. Slike in fotografije (Z)
 • 1988: Beograd, Srbija, Narodni muzej, Zmago Jeraj, Lojze Logar, Lujo Vodopivec (K) (prenos 1989: Maribor, Umetnostna galerija Maribor)
 • 1989: Velenje, Kulturni center Ivan Napotnik, Zmago Jeraj (K)
 • 1989: Maribor, Galerija Ars, Zmago Jeraj. Barvne risbe
 • 1990: Zagreb, Hrvaška, Galerija Josip Račić, Zmago Jeraj. Pregledna razstava del 1985-1990 (K)
 • 1991: Ljubljana, Bežigrajska galerija, Zmago Jeraj. Gvaši, slike in grafike 1984-1991 (K)
 • 1991: Ljubljana, Moderna galerija, Zmago Jeraj
 • 1992: Ljubljana, Bežigrajska galerija, Zmago Jeraj. Fotografije 1968-1992. Krivoustneži (K)
 • 1992: Koper, Galeriji Meduza in Loža & Piran, Mestna galerija Piran (Obalne galerije Piran), Zmago Jeraj. Pregledna razstava 1967-1992 (K) (prenos: Ljubljana, Moderna galerija)
 • 1994: Ljubljana, Muzej novejše zgodovine, Zmago Jeraj (K)
 • 1994: Ribnica, Miklova hiša, Zmago Jeraj
 • 1995: Maribor, Galerija DLUM, Zmago Jeraj. Portreti kolegov iz albuma 1994 (K)
 • 1996: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Zmago Jeraj. Krivoustneži 1966-1996 (K) (prenos: Murska Sobota, Galerija Murska Sobota; Ljubljana, Moderna galerija; 1998: Celje, Galerija sodobne umetnosti Celje)
 • 1996: Maribor, Galerija Žula, Zmago Jeraj. Slike 1996 (K)
 • 1999: Ljubljana, Galerija ZDSLU, Zmago Jeraj. Slike 1997-1999 (K)
 • 2000: Ljubljana, Poslovni center Mercator, Zmago Jeraj. Slike, risbe in fotografije (Z)
 • 2001: Ljubljana, Galerija Hest, Zmago Jeraj
 • 2005: Maribor, Galerija DLUM, Zmago Jeraj (K)
 • 2008: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Zmago Jeraj. Slika. Risba, grafika, fotografija (K)
 • 2009: Ljubljana, Galerija ZDSLU, Zmago Jeraj. Fotografije 2008/2009 (Z)
 • 2009: Kranj, Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, Zmago Jeraj (K)
 • 2010: Velenje, Galerija Velenje, Zmago Jeraj. Slike in risbe (Z)
 • 2012: Ljubljana, Bežigrajska galerija 2 (Muzej in galerije mesta Ljubljane), Zmago Jeraj. Obnebja. Risbe, slike, grafike, objekti in fotografije 1969-2011 (K)

Skupinske razstave:

(izbor)

 • 1967: Beograd, Srbija, Beogradski sajam, 3. trijenale likovnih umetnosti (K)
 • 1968: Washington, ZDA, Western Washington Fair, Northwest, International Photographic Exhibition (K)
 • 1968: Beograd, Srbija, Galerija Kulturnog centra Beograda, Ekspresivna figuralika mladog ljubljanskog kruga (K) (prenos 1969: Maribor, Razstavni salon Rotovž)
 • 1970: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Novejša umetnost v severovzhodni Sloveniji (K)
 • 1971: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotografija mariborskega kroga
 • 1971: Kranj, Galerija v Mestni hiši (Gorenjski muzej), Mariborski krog (Z)
 • 1971: Celovec (Klagenfurt), Avstrija, Künstlerhaus Klagenfurt, 4. Intart 71. 4. Interregionale Kunstaustellung 71 (K)
 • 1972: Aleksandrija (Iskenderia), Egipt, Musée des Beaux Arts, 9ème Biennale d'Alexandrie (K)
 • 1972: Ljubljana, Moderna galerija, Atelje '72. A. Ajdič, D. Čadež, G. Gnamuš, D. Hrvacki, Z. Jeraj, T. Lapajne, R. Pergar, Dušan Tršar in V. Tušek (K) (prenos: Maribor, Umetnostna galerija Maribor)
 • 1973: Coventry, Velika Britanija, Herbert Art Gallery & Museums, Yugoslavian Contemporary Painting & Sculpture (K)
 • 1973: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Nova fotografija - NF 1. Vidiki in usmeritve (K) (prenos: 1974: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran); Ljubljana, Razstavišče Emonska vrata (Arhitekturni muzej); Zagreb, Hrvaška, Galerija suvremene umjetnosti; Beograd, Srbija, Muzej savremene umetnosti)
 • 1973: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran), Fotografija mariborskega kroga (Z)
 • 1974: Murska Sobota, Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka (Delavska univerza Murska Sobota), Fotografija mariborskega kroga (Z)
 • 1974: Maribor, Razstavni salon Rotovž, Fotografija mariborskega kroga (Z)
 • 1974: Beograd, Srbija, Galerija Muzeja primenjene umetnosti, Zlatno pero Beograda 1974. 16. izložba jugoslovenske ilustracije uz učešće izlagača iz inostranstva (K)
 • 1975: New York, ZDA, Union Carbide Building, Young Artists '75 (K)
 • 1975: Edinburgh, Velika Britanija, The Fruit market Gallery & Richard Demarco Gallery, Passepart (Aspects '75). Contemporary Yugoslav Art (K) (prenos: Dublin, Irska, The Municipal Gallery of Modern Art; 1976: Lancashire/Leigh, Velika Britanija, The Turnpike Gallery; Belfast, Velika Britanija, The Ulster Museum; Brighton, Velika Britanija, University of Sussex, The Gardner Centre; Glasgow, Velika Britanija, The Third Eye Centre)
 • 1978: New York, ZDA, Alternative Centre for International Arts, The First Biennial of Yugoslav Art (K)
 • 1978: Dortmund, Nemčija, Museum am Ostwall, Tendenzen in der jugoslawischen Kunst von heute (K) (prenos: Berlin, Nemčija, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz; Nürnberg, Nemčija, Kunsthalle; Bruselj (Bruxelles), Belgija, Palais des Beaux-Arts; 1979: Rim (Roma), Italija, Galleria Nazionale d'Arte Moderna; Luksemburg (Luxemburg), Luksemburg, Theatre de Municipale de la Ville; Genova, Italija, Palazzo Reale)
 • 1978: Ljubljana, Moderna galerija, Člani Grupe Junij in gostje (K) (prenos: Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Umjetnički paviljon Collegium artisticum)
 • 1979: Ljubljana, Jakopičeva galerija & Moderna galerija, Slovenska likovna umetnost 1945-1978 (K)
 • 1980: Maribor, Umetnostna galerija Maribor & Razstavni salon Rotovž & Univerzitetna knjižnica Maribor, 60 let organizirane likovne dejavnosti v Mariboru (K)
 • 1980: Maribor, Razstavni salon Rotovž, 1. jugoslovanski trienale Ekologija in umetnost - Eko 80 (K)
 • 1982: Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, Problem kontinuitete (K)
 • 1982: Koper, Galerija Loža & Galerija Meduza, Evropska in ameriška nova risba (K) (prenos 1983: Celje, Likovni salon Celje; Zagreb, Hrvaška, Galerija suvremene umjetnosti; Ljubljana, Cankarjev dom; Beograd, Srbija, Galerija Doma omladine)
 • 1983: Niš, Srbija, Galerija savremene likovne umetnosti, Grafički trenutak SR Slovenije (K) (prenos: Varaždin, Hrvaška, Muzej grada Varaždina; Velika Gorica, Hrvaška, Galerija Galženica; Čačak, Hrvaška, Dom kulture; Koprivnica, Hrvaška, Galerija Koprivnica)
 • 1984: Beograd, Srbija, Muzej savremene umetnosti, Mlada slovenska umetnost (K) (prenos 1985: Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Collegium artisticum; Ljubljana, Jakopičeva galerija)
 • 1984: Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, 4. trienale jugoslovanske fotografije. Profili (K) (prenos 1985: Ljubljana, Cankarjev dom)
 • 1985: Bukarešta (Bucureşti), Romunija, Salla Dales, Desenuli si sculptura mica Yugoslava contemporanea (K) (prenos: Nikozija (Lefkosia), Ciper, Famagusta Gate; La Valetta, Malta, Galerija arheološkega muzeja; 1986: Kairo (al-Qāhirah), Egipt, Akhnaton Gallery)
 • 1985: Beograd, Srbija, Muzej savremene umetnosti, Jugoslovenska grafika 1950-1980 (K) (prenos 1986: Novi Sad, Srbija, Galerija savremene likovne umetnosti; Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Umjetnička galerija BIH; Skopje, Makedonija, Muzejot na sovremenata umetnost; Maribor, Umetnostna galerija Maribor; Priština, Albanija, Galerija umetnosti; Ljubljana, Moderna galerija; Zagreb, Galerija suvremene umjetnosti)
 • 1986: Trst (Trieste), Italija, Tržaška knjigarna - Galerija TK, Kontinuiteta modernizma v sodobni slovenski umetnosti (K) (prenos: New York, ZDA, Yugoslav press and cultural centre; Čačak, Srbija, Umetnička galerija Nadežda Petrović; Pariz (Paris), Francija, Centre culturel et d'information de la RFS de Yugoslavie)
 • 1986: Starnberg, Nemčija, Landsratsamt Starnberg, Kunst aus Slowenien. Sammlung Friedbert Ficker (K)
 • 1986: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Fotoklub Maribor 1936-1986. Razstava fotografij v jubilejnem letu (K)
 • 1987: Ljubljana, Moderna galerija, Ekspresivna figuralika (K)
 • 1987: Pariz (Paris), Francija, Salon Académie Internationale de Lutèce, 19e Grand concours international
 • 1988: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), 3. jugoslovanski trienale Ekologija in umetnost. Eko (K)
 • 1989: Karlovac, Hrvaška, Galerija Vjekoslav Karas, 6. biennale akvarela Jugoslavije (K) (prenos: Novi Sad, Srbija, Galerija savremene likovne umetnosti; 1990: Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana)
 • 1990: Augsburg, Nemčija, Galerie im Brechthaus, Sodobna slovenska umetnost. Dela na papirju in mala plastika (K)
 • 1990: Beograd, Srbija, Muzej primenjene umetnosti, 32. Zlatno pero Beograda. Prvi međunarodni bienale ilustracija 1990 (K) (prenos: Subotica, Srbija, Galerija Likovnog susreta; Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Collegium artisticum)
 • 1990: Maribor, Razstavni salon Rotovž (Umetnostna galerija Maribor), Sodobna slovenska in hrvaška risba (K) (prenos: Zagreb, Hrvaška, Moderna galerija; Reka (Rijeka), Hrvaška, Moderna galerija; 1991: Ljubljana, Moderna galerija)
 • 1990: Ljubljana, Moderna galerija, Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije (K)
 • 1990: Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 150 let fotografije na Slovenskem III, 1945-1990 (K)
 • 1992: Novo mesto, Dolenjski muzej, 2. bienale slovenske grafike Otočec (K)
 • 1993: Kaunas, Litva, M. K. Čiurlionis National Art Museum, Sodobna slovenska umetnost - izbrani avtorji (K)
 • 1993: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotografija mariborskega kroga (Z)
 • 1994: Ljubljana, Moderna galerija, Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije (K)
 • 1994: Ljubljana, Moderna galerija, Nove pridobitve Moderne galerije
 • 1994: Marburg, Nemčija, Univesitätsmuseum für bildende Kunst, Von uns aus. Neue Kunst aus Slowenien (K) (prenosi med leti 1994 in 1996: Wiesbaden, Nemčija, Umgang des Hessischen Landtags; Bonn, Nemčija, Gästehaus der Landesvertretung Hessen; Bruselj (Bruxelles), Belgija, Informationsbüro des Landes Hessen; Göttingen, Nemčija, Altes Rathaus; Hannau, Nemčija Stadthalle)
 • 1994: Buenos Aires, Argentina, Centro cultural Recoleta, Entre lo material y lo sublime. Obras sobre papel de pintores eslovenos (K) (prenos 1995: Montevideo, Urugvaj, Museo Cabildo; 1996: Belo Horizonte, Brazilija, Centro Cultural Recoleta)
 • 1995: Šmarje pri Jelšah, Dom kulture Šmarje pri Jelšah, 1. slovenski trienale satire, humorja Aritas, Šmarje '95 (K)
 • 1995: Kamnik, Medobčinski muzej Kamnik, 1. mednarodni bienale akvarela (K)
 • 1996: Ljubljana, Moderna galerija, Prvih pet let zbirke fotografij (K)
 • 1997: Ljubljana, Cankarjev dom, Fotoklub Maribor 1936-1996 (K)
 • 1999: Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Akt na Slovenskem 1: slikarstvo (K)
 • 2000: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Nova postavitev stalne zbirke in razstava Tihožitja iz fundusa UGM
 • 2001: Ljubljana, Moderna galerija, Govorica telesa kot pot k dialogu. Dela iz zbirk Moderne galerije v Ljubljani (K)
 • 2001: Ljubljana, Bežigrajska galerija 1 (Mestna galerija Ljubljana), Prostor spreminjanj. Bežigrajska galerija 1976-72001  (K)
 • 2001: Koper, Galerija Loža (Obalne galerije Piran), Figurativno slikarstvo od Preglja do Marušiča (K)
 • 2002: Ljubljana, Jakopičeva galerija, Zbirka Talum (K)
 • 2003: Ljubljana, Moderna galerija, Do roba in naprej. Slovenska umetnost 1975-1985 (K)
 • 2003: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Podobe na papirju. Dela iz zbirke UGM
 • 2004: Ljubljana, Moderna galerija Razširjeni prostori umetnosti. Slovenska umetnost 1985-1995 (K)
 • 2005: Maribor, Fotogalerija Stolp, Fotografija mariborskega kroga (K) (prenos 2006: Murska Sobota, Galerija Murska Sobota)
 • 2008: Bruselj (Bruxelles), Belgija, Hôtel de Ville de Bruxelles, Peinture slovène après 1945: à travers la collection de Nova Ljubljanska banka (K)
 • 2009: Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, Risba na Slovenskem II. 1940-72009 (K)
 • 2009: Škofja Loka, Loški muzej, Sledi slovenske grafične dediščine (K)
 • 2010: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Iz zbirke UGM
 • 2010: Velenje, Galerija Velenje, Portret v novejši umetnosti (K) (prenos 2011: Jesenice, Kosova graščina (Gornjesavski muzej Jesenice))
 • 2011: Ljubljana, Moderna galerija, 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi. Izbor del iz nacionalne zbirke Moderne galerije 1906-1991 (K)
 • 2012: Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Mesec fotografije 2012: Fotonični trenutki: Grupa Junij. Junij junija (K)
 • 2012: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti
 • 2013: Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 50 let Mestne galerije Ljubljana (Z)
 • 2014: Passariano, Italija, Villa Manin, Magija umetnosti. Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013
 • 2014: Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 60! Panorama. Razstava zbirke UGM ob 60. obletnici (Z)


Izobrazba

 • 1947-1955, Ljubljana, XII. državna gimnazija Šentvid
 • 1955-1958, Ljubljana, Akademija za likovno umetnost
 • 1958-1960, Beograd, Srbija, Akademija za likovno umetnost
 • 1964-1967, Ljubljana, Akademija za likovno umetnost, slikarska specialka
 • 1969, London, Hornsey College (izpopolnjevanje)

Imena učiteljev:

 • Zora Petrović
 • Gabrijel Stupica
 • Ian Fraser

Zaposlitev

 • 1960, Črnomelj, Osnovna šola Črnomelj, likovni pedagog
 • 1960, Črnomelj, oddelek učiteljišča Novo mesto, likovni pedagog
 • 1962, Maribor, Časopisna hiša Večer, korektor
 • 1962-1970, Maribor, Osnovna šola Bojana Ilicha, likovni pedagog
 • 1970-1998, Maribor, Gimnazija pedagoške smeri / III. gimnazija Maribor, likovni pedagog
 • 1996-2007, Ljubljana, Akademija za likovno umetnost, univerzitetni učitelj slikarstva in risbe
 • (1997-2002 docent, 2002-2007 izredni profesor)

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

 • 1961-, Ljubljana, Društvo slovenskih likovnih umetnikov
 • 1961, Saveza likovnih umetnika Jugoslavije
 • 1962-, Maribor, Društvo likovnih umetnikov Maribor
 • 1963-, Maribor, Fotoklub Maribor

Slogovni oris:

ekspresivna figuralika, nova podoba, sodobna umetnost

Dela

Znana dela:

 • Očalar (Kolekcija E II-11/59), 1966, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Mrhovina (Kolekcija E II-7/65), 1966, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Hrbet, 1966, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Nož, 1967, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Lokomotiva (Kolekcija E II-13/58), 1967, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Brez naslova, 1967, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Portret L, 1967
 • Delavec (Kolekcija E II-3/64), 1968, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Mrtvec (Kolekcija E II-4/63), 1968, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Zajček (Kolekcija E II-10/58), 1969, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • xxx, 1969, Ljubljana, Moderna galerija
 • xxx 1970, 1970, Piran, Obalne galerije Piran
 • Brez naslova, 1970, Ljubljana, Moderna galerija
 • xi, 1970, Ljubljana, Moderna galerija
 • Okno z roko (Kolekcija E II-1/50), 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Avtobusna postaja 2 (Kolekcija 9/6), 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Ograja, 1970, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Akt z žarnico (Kolekcija E II-4/61), 1971, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • V kotu, 1971, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Brez naslova, 1971, Škofja Loka, Loški muzej Škofja Loka
 • Gore, 1971, Kranj, Gorenjski muzej Kranj
 • Brez naslova, 1973, Ljubljana, Moderna galerija
 • Brez naslova, 1973
 • Brez naslova, 1974, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • iz cikla Iz črnobelih sivih prostorov, 1978, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • iz cikla Risbe kar tako, 1979-1984, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Wagon, 1980, Piran, Obalne galerije Piran
 • Brez naslova, 1984, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Brez naslova, 1985, Ljubljana, Moderna galerija
 • Brez naslova, 1986, Ljubljana, Moderna galerija
 • Brez naslova, 1986, Piran, Obalne galerije Piran
 • Brez naslova, 1988, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Krivoustneži, 1988, Ljubljana, Moderna galerija
 • Brez naslova, 1992, Ljubljana, Moderna galerija
 • Kriška zvezda, 1994, Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina
 • Rudi Šeligo, 1995
 • Brez naslova, 2001, Maribor, Umetnostna galerija Maribor
 • Brez naslova, 2004
 • Brez naslova, 2009


Viri in literatura

Viri:

 • Dokumentacija UGM, hemeroteka, Zmago Jeraj.
 • Dokumentacija UGM, hemeroteka, Mariborski krog.
 • Dokumentacija-arhiv MG+MSUM, hemeroteka, Zmago Jeraj.

Literatura:

 • Zmago Jeraj. Slike grafike, fotografije (avtorja besedil: Maja Vetrih in Aleksander Bassin), Umetnostna galerija Maribor, Maribor 1973.
 • Aleksander BASSIN, Zmago Jeraj, Mala galerija, Ljubljana 1975.
 • Meta GABRŠEK PROSENC, Zmago Jeraj: krajina, Likovni salon Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem 1976.
 • Andrej MEDVED, Zmago Jeraj, slike, Obalne galerije Piran, Piran 1979.
 • Andrej MEDVED, Zmago Jeraj, risbe 79-84, Umetnostna galerija Maribor, Koper 1984.
 • Meta GABRŠEK PROSENC, Pomen mariborskega kroga v jugoslovanski fotografiji sedemdesetih let, Sinteza, 73-74, Ekran, 11/5-6, 1986, str. 64-69.
 • Jure MIKUŽ, Zmago Jeraj, Moderna galerija, Ljubljana 1987.
 • Zdenka BADOVINAC, Ekspresivna figuralika: Boris Jesih, Lojze Logar, Metka Krašovec, Zmago Jeraj, Franc Novinc, Moderna galerija, Ljubljana 1987.
 • Milena KOREN-BOŽIČEK, Zmago Jeraj, Kulturni center Ivan Napotnik, Velenje 1990.
 • 150 let fotografije na Slovenskem, 1945-1990 (ur. Alja Predan), Mestna galerija Ljubljana, Ljubljana 1990.
 • Zmago Jeraj, pregledna razstava 1967-1992 (avtorja besedil: Andrej Medved in Brane Kovič), Obalne galerije Piran, Piran 1992.
 • Milček KOMELJ, Pogled v ekstatičnost sveta. Zmago Jeraj v ljubljanski Moderni galeriji, Delo, 34/257, 1992, str. 6.
 • Jure MIKUŽ, Zmago Jeraj, fotografije 1968-1992, Bežigrajska galerija, Ljubljana 1992.
 • Milojka KLINE, Krivoustneži 1966-1996, Umetnostna galerija Maribor, Maribor 1996.
 • Iztok PREMROV, Zmago Jeraj, slike 1996, Galerija Žula, Maribor 1996.
 • Mojca PRIJATELJ, Fotografija mariborskega kroga, diplomska naloga, Maribor 1996.
 • Milček KOMELJ, Zmago Jeraj, Poslovni center Mercator, Ljubljana 1997.
 • Judita KRIVEC DRAGAN, Zmago Jeraj, slike 1997-1999, Galerija ZDSLU, Ljubljana 1999.
 • Nives MARVIN, Zmago Jeraj, Kulturni center Srečka Kosovela, Sežana 2000.
 • Andrej MEDVED, Zmago Jeraj, monografija, Koper 2000 (Hyperion).
 • Mariborski krog (ur. Branimir Ritonja), Maribor 2005.
 • Zmago Jeraj: slika, risba, grafika, fotografija (ur. Milojka Kline), Umetnostna galerija Maribor, Maribor 2008.
 • Jure MIKUŽ, Slikar Zmago Jeraj. Prešernova nagrada za življenjsko delo, Prešernov sklad, Ljubljana 2009, str. 9-10.
 • Zmago Jeraj: obnebja. Risbe, slike, grafike, objekti in fotografije (ur. Miloš Bašin), Bežigrajska galerija, Ljubljana 2012.


Osnovni podatki

Rojstvo 9. november 1937, Ljubljana
Smrt 29. marec 2015, Ptuj
Različice imena: Zmagoslav
Spol: moški
Poklic: slikar, risar, grafik, fotograf, likovni pedagog
Slogovni oris: ekspresivna figuralika, nova podoba, sodobna umetnost

Delovanje

Čas: 2. polovica 20. st., 21. st.
Geografsko področje: severovzhodna Slovenija, Ljubljana