2 x 12

 

Leta 1961 je v Mariboru začela delovati Pedagoška akademija in že v prvem študijskem letu so se študentje lahko vpisovali na program likovne pedagogike. V obdobju, ko se je ideja o ustanovitvi mariborske univerze šele razvijala, so njeni snovalci razumeli pomen likovne pismenosti v osnovnošolski vzgoji; s študijskim programom pa so omogočili tudi splošen dvig likovne kulture v Mariboru in v širšem mariborskem zaledju. Dveletni študij so leta 1986 razširili v štiriletnega, akademija pa se je preimenovala v fakulteto. V petih desetletjih so v Mariboru diplomirali številni likovni pedagogi. Mnogi med njimi so študij likovne pedagogike nadgradili z vpisom na katero od likovnih akademij (večinoma na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani) ali pa so si dodatna znanja pridobili na kakšen drug način. Veliko slovenskih likovnih ustvarjalcev je v svet umetnosti prvič zakorakalo prav na mariborski Pedagoški akademiji, kasnejši Pedagoški fakulteti. Širok nabor predmetov, pri katerih so se seznanili z risbo, grafiko, slikarstvom, kiparstvom in fotografijo pa tudi z umetnostno preteklostjo, je bil zanesljiv temelj, na katerem so lahko zgradili lastno poetiko.

Seznam diplomantov mariborske likovne pedagogike, ki so se ali pa se šele uveljavljajo kot zanimivi ustvarjalci, je obsežen. Med številnimi znanimi imeni kaže posebej izpostaviti, da so v sedanjem profesorskem zboru na Oddelku za likovno umetnost kar trije nekdanji študentje mariborske Pedagoške fakultete. Ob tehtnem premisleku se izkaže, da je oddelek v zadnjih desetletjih pomembno prispeval k mariborskemu in tudi k slovenskemu likovnemu dogajanju, kar je bilo doslej povsem spregledano dejstvo. Člani oddelka so si pred leti zastavili zahteven projekt ustanovitve Akademije za umetnosti; z rojstvom nove članice Univerze v Mariboru bo mariborska umetniška ustvarjalnost pridobila nova izhodišča.

Študentje tretjega letnika umetnostne zgodovine na mariborski Filozofski fakulteti so pri predmetu Praktično usposabljanje v študijskem letu 2011/12 pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki pripravili razstavo slikarskih in kiparskih del, katerih avtorji so nekdanji študentje mariborske likovne pedagogike. V dolgem spisku so izbrali dvanajst umetnikov in jih poprosili za sodelovanje. Umetnikom smo hvaležni, da so se odzvali vabilu ter tako pripomogli k uspešni izvedbi študijskega procesa pa tudi k jasnejši predstavi o pomenu Pedagoške fakultete v kulturni podobi Maribora. Prostor za razstavljanje smo našli v razstavišču, ki od maja 2007 deluje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ter v galeriji Media Nox, kjer razstave organizirajo sodelavci Mladinskega kulturnega centra Maribor (7. december 2011 13 7. januar 2012). Mladinski kulturni center Maribor je prireditev vključil v program Mladi kustos, ki ga finančno podpira Mestna občina Maribor. Študentje so razstavo posvetili petdeseti obletnici Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Marjeta Ciglenečki

(15. 2. 2013)