2 x 19-a

Pričujoča razstava z naslovom 2x19-a je nastala v okviru projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 in predstavlja slovenske likovne umetnike do 35. leta, ki so bodisi v zadnji fazi formalnega šolanja ali pa so že utrdili svojo pot na slovenski sceni sodobne vizualne umetnosti. Razstava je pomemben dogodek na mariborskem kulturnem prizorišču, ki posebno pozornost daje povezovanju, kreativni in aktivni udeležbi mladih. Koncept 2x19-a izhaja iz razmišljanja
o medsebojnih razmerjih in komunikacijskih strategijah med bodočimi kustosi, študenti tretjega letnika umetnostne zgodovine, in vidno angažiranimi
umetnicami, umetniki. V program Mladi kustos, ki kot uspešen projekt Mladinskega kulturnega centra Maribor že tretje leto poteka v povezavi z Oddelkom za
umetnostno zgodovino mariborske Filozofske fakultete pod mentorstvom profesorice dr. Marjete Ciglenečki, vključujemo študente v neposredno izkušnjo poklicne
usmerjenosti s poudarkom na izvajanju nalog galerijske dejavnosti. Takšnim vsebinam je posebej namenjen predmet Praktično usposabljanje, kjer se bodoči kustosi
aktivno vključujejo v raziskovanje širše slovenske likovne scene, hkrati pa so samostojni pri načrtovanju, organizaciji in postavljanju skupinske razstave v dveh
razstaviščih: Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in v galeriji Media Nox. Program Mladega kustosa nima le praktično-izobraževalnih perspektiv, temveč s
kontinuiranim izvajanjem in udejanjanjem zastavljenih vsebin pomembno prispeva k razvoju širšega kulturnega prostora kot k novim možnostim sodelovanja, izmenjave kreativnih idej in dialogov. Posebno se zahvaljujemo vsem sodelujočim umetnicam in umetnikom ter našima gostitelju in financerju: Mladinskem kulturnem centru Maribor in Mestni občini Maribor.


Slađana Mitrović, asistentka

(9. 6. 2014)